Američané jsou velmi podrážděni. V Rusku se objevili jacísi darebáci, kteří obnovují armádu!

Avatar
Původní autoři

Alexandr Žilin
29. 8. 2016    zdrojzdroj
Vojenský expert Alexandr Žilin o tom, proč jsou USA pobouřeny, že Rusko pořádá vojenské cvičení na svém území: “Povím vám o vojenském cvičení, které začalo v Rusku. O tom, proč se provádí a jakému účelu slouží, ale také o hysterii, kterou kolem tohoto cvičení uspořádali naši západní “partneři” ve světových médiích.”


Ale nejprve trochu prehistorie.
Když se SSSR zhroutil a Jelcin se stal prezidentem, ruská armáda byla zničena. Letadla nelétala: říkalo se, že není palivo. A bojoví piloti absolvovali letecké školy, aniž by v průběhu studia uskutečnili jediný vzlet. Nejedná se pouze o bojové vzlety, neabsolvovali vůbec žádný. Manévry byly odpracovávány doslova běháním po letišti s malými modely letadélek v rukách.

Když přišel na první dvě období k moci Vladimír Putin, v zemi jednoduše nebyly takové peníze, které vyžaduje reanimace armády. Peníze, které přece jen byly, bylo rozhodnuto investovat do obnovy techniky a zbraní, včetně provádění pozdních sovětských projektů, jako byl například tank Armata.

Později, za Dmitrije Medveděva, bylo rozhodnuto uskutečnit cvičení. Ale protože vojenská sféra zřejmě nebyla koníčkem Medveděvova aparátu, rozhodli se to omezit na přemístění jedné roty ze západu na východ.

Jako obvykle představil generální štáb plány, ale ukázalo se, že ani na přemístění jedné roty není dostatek zdrojů. Vojenské dopravní letectvo bylo zničeno ještě za Jelcina a nic pořádného se místo něj neobjevilo.

Bylo rozhodnuto oslovit jednu známou leteckou společnost, načež generální štáb obdržel následující oficiální odpověď: za prvé, je nutno zaplatit, a za druhé, naše letecké předpisy zakazují přepravu lidí se zbraněmi…

Co nadělat, muselo se zaplatit za dvě letadla. Jedno pro rotu vojáků, druhé pro samopaly Kalašnikov. Rota úspěšně přistála na jednom z letišť na Dálném východě, ale druhé letadlo se zdrželo. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám byl let se samopaly zdržen a vojáci čekali 24 hodin.

Bohudík, samopaly doletěly. Vojáci byli dopraveni na polygon. Rozhlednu obsadil Dmitrij Anatoljevič (Medveděv), Dvorkovič, Serďjukov s Vasiljevoj atd. Všichni dostali po dalekohledu. A dívali se. Praporčík dává vojákům povel, aby se roztáhli do řetězce a útokem stříleli slepými, aby bylo z rozhledny vidět co a jak. Zastříleli si. Na Dmitrije Anatoljeviče to samozřejmě zapůsobilo a všechny chválil.

Takže tak dříve probíhala v Rusku cvičení.

A teď vážně…

Začátkem roku 2016 již byla uskutečněna řada rozsáhlých cvičení. Zvedali se celé okruhy na východě i na západě. Byly zaznamenávány nedostatky (a ty byly), byly zapsány do zvláštního seznamu, a velení dostalo čas, aby se s tímto seznamem vypořádalo.

Nyní, na podzim, vrchní velitel znovu uvedl vojska do pohotovosti, aby viděl, zda se vypořádala s nedostatky a co dělat dál.

Co se celkově děje na manévrech?

V první řadě se kontroluje bojová pohotovost, schopnost ozbrojených sil přejít z kasárenského postavení do bojového. Hypoteticky je polygon, na němž se konají cvičení, fronta a na této frontě je důležité, za jakou dobu je sbor převeden do plné bojové pohotovosti, jak vyjíždí technika, jak se dopravuje munice, strava atd.

Druhým krokem je kontrolována bojeschopnost, zda umí vojáci střílet, zda jsou schopni zasáhnout cíl. Zda umí důstojníci plánovat bitvu, řídit bitvu, což je ještě důležitější, vždyť v zemi vyrostla generace vyšších důstojníků, kteří vůbec nikdy neřídili vojsko.

To, čeho jsme nyní svědky, je rozsáhlá reanimace ruské armády Putinem a Šojgu, k jejímuž uskutečnění se konečně vyskytly možnosti.

Samo sebou se to “partnerům” nelíbí. V hrůzných snech vidí, jak Generální štáb Ruské armády začíná alespoň z 10% odpovídat Generálnímu štábu Sovětské armády, struktuře, která byla v případě války schopna společně s Gosplanem kompletně převzít všechny funkce řízení země.

Američané jsou velmi podrážděni. Po všech těch dobrých slovech, řečených Jelcinovi, se objevili jacísi darebáci, kteří obnovují armádu!

Jediné zemi na světě, která nemá podle vojenské doktríny obrannou, ale okupační, intervenční armádu (obranou USA se zabývá Národní garda), se nelíbí, že na svém území provádíme cvičení.

Apoteóza pokrytectví!

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová