“Generální” úklid: Putin zahájil realizaci čtvrté fáze svého plánu …

Avatar
Původní autoři

29. 8. 2016    zdroj
Ruský prezident Vladimír Putin uvolnil ze svých funkcí najednou osm generálů. O své posty přišli vysoce postavení řídící pracovníci z ministerstva vnitra, ministerstva pro mimořádné situace a vyšetřovacího výboru. Vyhláška byla zveřejněna na oficiálním internetovém portálu právních informací … Putin aktivně uskutečňuje během posledního měsíce kádrová přeskupení, která se dotkla téměř všech odvětví moci. O měsíc dříve se změnila konfigurace v řadě federálních orgánů a regionů. Dále došlo k významným změnám v Radě bezpečnosti a prezidentské administrativě, v důsledku čehož odešel z pozice hlavy administrativy Sergej Ivanov. Z funkcí byli odvoláni i ministr školství a velvyslanec Ruska na Ukrajině.


Obnova generality
“Podle mého názoru jsou dnešní odvolání nesporně pokračováním celkové kádrové politiky Kremlu, obnovy politických elit země. Jde o to, že za posledních 16 let, kdy je prezident Putin u moci, jsme pozorovali určitý konzervatismus při výběru řídících kádrů na různých pozicích. Nyní jsme svědky nového politického cyklu, kdy probíhá globální obnova řídících pracovníků na všech úrovních. Nejde však jen o obnovu osob, ale i o změnu stanoveného politického kurzu,” vysvětluje Ekonomice dnes děkan fakulty inženýrského managementu RANHiGS (Ruská akademie národního hospodářství a státní služby) Sergej Serebrennikov přeskupení v moci.

“Soudě podle toho, že se obnovuje generalita, přičemž v největších a nejdůležitějších orgánech země, jedná se o novou protikorupční politiku a novou koncepci národní bezpečnosti. Tyto akce diktují výzvy na mezinárodní scéně, obtížná situace na rusko-ukrajinské hranici a akce NATO během posledních několika měsíců. Kromě toho odvolání ministra školství a vědy Dmitrije Livanova a jeho nahrazení paní Vasiljevoj je pokusem o změnu vzdělávací politiky našeho státu. Přechod od jasného liberálního kurzu ve vzdělávací politice ke konzervativnímu tradicionalistickému kurzu. Všechny tyto změny lze částečně nazvat kádrovou revolucí”, pokračuje expert …

Význam Putinova kádrového přeskupení

Profesor MSU, doktor politických věd a člen vědecké rady při Radě bezpečnosti Ruska Andrej Manojlo nám již dříve řekl, že v důsledku kádrových změn a inovací v kádrové politice prezident zřejmě počítá s tím, že uzavře s obyvatelstvem novou společenskou smlouvu.

Serebrennikov s tímto tvrzením souhlasí a nazývá formování nové společenské smlouvy hlavním prezidentovým cílem. “Za 16 let Putinovy éry jsme zažili několik etap společenské smlouvy. První z nich bylo posílení správní složky státu, když se vytvářely federální okruhy a byla ukončena válka v Čečensku.

Druhé Putinovo období – to byl dobrý ekonomický růst výměnou za jisté politické svobody. Třetí etapa je spojena s návratem Krymu a přímo se týká národní hrdosti. A současná čtvrtá etapa, jejíhož začátku jsme svědky, je sociální smír. Chápeme, že situace v zemi je velmi napjatá, existuje určitý počet těch, kteří jsou unaveni ze současné politiky Kremlu. Nová etapa obnovy elit, příchod čerstvé krve umožní překonání nynější tendence”, shrnuje náš spolubesedující …

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová