K polemice Ivo Ryšáka v NR, s článkem plukovníka v.v. Prof. Ing. Bohumila Svobody, DrSc. (Asociace Vojáci proti válce) “USA vyšlou do Česka chlouby své armády …”

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
23. 8. 2016
Docela by mne zajímalo, před čím nás externí odborný korektor, překladatel, který se přes 40 let zabývá mj. historií vojenského letectví a vybranými etapami moderní vojenské historie, před čím nás chce varovat, případně komu se chce tou jeho polemikou zavděčit.

Tak se na to trošku podívejme: prý – Žádný stát Evropy (krom Ruska) není tak velký, aby nemusel být členem žádné koalice (a ani Rusko není v postavení, kdy by žádného spojence nepotřebovalo!). Budiž, „Rusko“ to zřejmě „pochopilo“ a oprávněně se cítí být ohrožováno agresivním počínáním a provokacemi spojenců v NATO. Tedy i námi, kteří jako stát musíme být členem agresivních koalic NATO a EU. Podobně jako po vzniku NATO musela vzniknout VS, podobně při vyhlašování sankcí a při neustávajících provokacích vzniká společenství států BRICS a dochází k vojenskému sbližování Ruska směřující ke koalici s Čínou i s dalšími státy.  Mimo to autor v jeho zápalu pro členství našeho státu ve zločinné koalici – ve vojenském paktu NATO, plus v koalici EU – zaplavované agresivními imigranty, opomíjí existenci neutrálních států, z nichž možná některé v žádné koalici nejsou a pokud nadále chtějí být uznávány jako neutrální, pak být ani nemohou. (K tomu ještě Rusko nevyhnutelně brzy promluví ústy státníka Putina).

 Za stávajících okolností, kdy náš stát se bez souhlasu silnějších koaličních spojenců nesmí (obrazně řečeno) ani uprdnout, kdy se chová a jedná jako stát podmaněný totálně, kdy představitelé našeho státu připomínají cvičené mluvící opice, jeví se tato tvrzení jako obzvláště kuriózní.

Cosi závažného Ivo Rušáka k jeho polemice s textem mailového „oběžníku“ vybudit muselo. „Podivnost“ textu, či pochyby o zneužití jména pana profesora B. Svobody, nebo snad otázky kolem neexistence sdružení Vojáci proti válce, to být možná mohly. Nicméně to jsou zřejmě jen méně závažné aspekty, včetně využívání onoho starého a stále existujícího webu již neexistujícího sdružení Vojáci proti válce o. s., tedy sdružení, které asi stále ještě dělá vrásky příznivcům naší účasti v agresivním spolku NATO, přestože již sdružení neexistuje.

Na rozdíl od polemizujícího Ivo Ryšáka, myslícího, že bychom měli v dnešní době globálních mediálních manipulací pečlivěji prověřovat zdroj/autora textu, se já domnívám, že důležitější v dnešní době globálních mediálních manipulací je, zamýšlet se více nad tím, zda obsah sdělení je skutečně globální mediální manipulací, než složitě prověřovat autora textu.

Ivo Ryšák v jedné větě uvádí: „Mám zásadní výhrady proti našim četným „vyzývačům“ k vystoupení z EU či z NATO“. Aby nám následující větou sdělil: „Ano, EU je společenství víceméně nefunkční či fungující jinak a ve prospěch někoho jiného, než je např. ČR a mnoho dalších obyvatel na teritoriu EU. Stejně tak NATO je dnes přežitek dob minulých a z dříve účelného paktu se stalo sdružením vazalů, kteří jsou skrze ně využíváni USA (a nad nimi stojícími zájmovými skupinami) k cílům, které často vůbec nejsou v souladu se zájmy států Evropy“. Raději nechci rozebírat, jakému účelu měl ten dříve účelný pakt, jakému účelu měl tehdy sloužit.

A pokud Ivo Ryšák je skutečně zastáncem onoho relevantního názoru, že NATO je dnes přežitek dob minulých a z dříve účelného paktu se stalo sdružení vazalů, kteří jsou skrze ně využíváni USA (a nad nimi stojícími zájmovými skupinami) k cílům, které často vůbec nejsou v souladu se zájmy států Evropy, pak lze jen s obtížemi porozumět jeho zásadním výhradám proti našim četným „vyzývačům“ k vystoupení z EU či z NATO“. A sice i bez toho jeho plánu „B“, který tolik postrádá.

Tedy v případě, kdy nechceme zahrnout do reálných úvah, že pokud bychom vystoupili z NATO i EU, tak následně po té, by ČR byla obsazena okupačními jednotkami NATO, případně humanitárně bombardována, takže ta tolik omílaná, do našich hlav nám permanentně vtloukaná demokracie i s tou její svobodou, by se nám plně zjevila v reálném světle.