Seznam Sórošovo neziskovek je venku! Rozvracejí zevnitř i Česko a Slovensko. Magnát si „zaplatil“ i Transparency International!

Avatar
Původní autoři

– VK –
21.8.2016  AE News

O tom, že George Soros (foneticky Sóroš) je hlavním sponzorem prosazování globalistických konceptů NWO v Evropě, není vůbec žádných pochyb. Náš server se věnuje Sórošovi [1] a rozkrývání aktivit českého neziskového sektoru už dva roky a ještě nikdy se nestalo, že by za nějakou neziskovkou, které se dostalo mediální pozornosti, nestál právě finanční americký mogul s maďarskými kořeny, který zbohatl v roce 1992 na spekulaci proti britské libře a proti Bank of England, která mu vynesla za jediný den 1 miliardu USD [2]. 

George Soros se ovšem v posledních letech věnuje budování tzv. „NGO Army“, která se má stát hlavní silou barevných převratů v zemích EU. Jeho financování stovek a stovek neziskovek v Evropě a v USA už si všímají i bezpečnostní služby, když právě britská MI-5 označila Sórošovy neziskovky za trojské koně islamizace Evropy.

Uniklé dokumenty odhalily, že Soros štědře podporuje i Hillary Clintonové.

Před 2 dny se podařilo hackerům nabourat do emailů Sórošovy mateřské nadace Open Society Fund a v poště objevili tisíce kontaktů a lobbistických vztahů, ke kterým se v následujících dnech na AE News vrátíme a podrobně si některé souvislosti probereme. Co nás však bude zajímat teď, to je seznam neziskovek, který v emailech byl zachycen v jednom z emailů jako příloha pro účetní oddělení Open Society Fund. Pro představu jsem zde připojil kopie dokumentů, abyste pochopili, proč AE News už dva roky doslova bije na poplach, že neziskový sektor je sedmou kolonou, která provádí rozvratnou činnost uvnitř Evropy a uvnitř jednotlivých států, velmi často ve spolupráci s místními vládami, které se na rozvratu vlastních států také podílí. Občané jsou určeni k likvidaci, v lepším případě k asimilaci s vysoce agresivním etnikem Arabů, kteří nemají k lidem v Evropě žádný vztah.

Armáda neziskovek rozvracející národy v Evropě

Z neziskovek, které sponzoruje Sórošův Open Society Fund, nás zaujme v seznamu Open Society Fund Praha, který má působnost na celou EU jako regionální centrála. Dále tam najdeme OSF Bratislava, což je slovenská pobočka Open Society Fund a stejně jako středoevropská centrála v Praze se věnuje podpoře migraci a přijímání uprchlíků, v tomto případě na Slovensko. Velký důraz klade George Soros na podporu provařené neziskovky Transparency International, což je původní krycí projekt americké CIA. V Seznamu je hned několik poboček, včetně pobočky při Evropské unii. Podobně jako USAID používala americká vláda Transparency International k prosazování amerických zájmů, především v zemích bývalého Východního bloku a zejména v Rusku v 90. letech za dob hrůzovlády Borise Jelcina, zatímco USAID se zaměřoval spíše na země třetího světa.
 

Více než 3,000 dokumentů uniklo z emailů George Sorose.

OSF rozeslala podle dokumentu jednotlivým neziskovkám dolarové dary v rozsahu od několika tisíc USD, až do výšky téměř 250,000 dolarů, a to na podporu kampaně pro posílení povědomí lidí o EU. Koncepce těchto sponzorských darů je čistě účelová, ale vzhledem k charakteru darů jde v podstatě o tichou revoluci, protože množství neziskovek, které razí Sórošovy noty a teze potom působí na informační pole v Evropě takovým způsobem, že když všechny neziskovky, kterým Sóroš pošle pár peněz, razí jednu tezi a stále ji opakují, tak média a taktéž politici tuto naraci a myšlenkový éthos začnou přijímat za vlastní. Při analýze uniklého seznamu si nelze nevšimnout, že George Soros a jeho OSF podporuje neziskovky, které se zabývají 3 velkými skupinami projektů.

Evropská integrace
Podpora migrace
Podpora LGBT a homosexuality

Všechny tyto tři oblasti jsou součástí globalistického konceptu NWO, které Soros a jeho Open Society Fund podporuje. Ze seznamu jsem se pokusil udělat výtah a tady je seznam neziskovek, které v dokumentech uvádí sféru svojí působnosti v České republice a na Slovensku. Vybral jsem jen ty, které mají jmenovité zaměření na ČR a SR, ale velmi mnoho dalších uvádí jako sféru své působnosti celou EU, takže je to prašť jako uhoď.

AEGEE Europe
ALTER-EU
EUObserver
European Alternatives
European Cultural Foundation
European Youth Forum
EUROPEUM – Institute for European Policy
ILGA Europe
Kieskompas
OSF Bratislava
ProDemos
Transparency International

Seznam pochází z roku 2014, kdy probíhaly volby do Evropského parlamentu a OSF pro své neziskovky rozeslala uvedeným jednatelům příspěvky na podporu propagace „evropských hodnot“. Nejde o nijak malé částky vzhledem k tomu, že šlo o jednorázovou promo-akci. Představte si, že by takhle někdo třeba z Ruska poslal peníze nějaké české neziskovce před volbami do parlamentu ČR. To by bylo řevu.

Jeden z dokumentů v uniklých emailech dokazuje, že George Soros přispíval i Hillary Clinton, což jasně dokladuje, jak důležitým kandidátem pro globalisty tato žena je. O tom ale až v dalším článku příště. Neziskovky v Evropě jsou novým nástrojovým prvkem pro rozvracení zemí a národů směrem zezdola. Každý, kdo alespoň jednou viděl Pjakinovu přednášku o globálním prediktorovi, o struktuře elit a rozvracení společenských celků zezdola, tak musí v této chvíli už pochopit, jak důležitou úlohu má neziskový sektor v Evropě. Ne náhodou byl tento sektor po roce 1989 v ČR pod ochranou Václava Havla, protože právě to byla jediná klíčová úloha, kterou mu elity svěřily. Neziskový sektor byl od roku 1990 v Československu prezentován jako nástroj pomoci od lidí lidem. Mnoho lidí mělo a dodnes má neziskový sektor za skupinu firem, která se zabývá dobročinností, jako např. Charitas nebo Červený kříž. Ale to je pouze mediální maskování. Už záhy po převratu v roce 1990 vznikl „Člověk v tísni“, který pod „maskírovkou“ pomoci hladovějícím v dalekých zemích začal fungovat jako proxy-cestovka pro americké operativce a agenty, kteří už do „horkých“ zemí nemohli jezdit s americkým USAIDem, protože byl příliš provařený a krytí nefungovalo.

George Soros a John McCain – Globalista a americký národní elitista. Různé teze, společná koncepce NWO, ovšem u každého na jiný způsob.

 
Hlavní úloha neziskového sektoru však přišla až po vstupu ČR do EU. Právě od té chvíle začaly neziskovky působit na politické a diplomatické struktury uvnitř v ČR a chobotnice nyní sahá až do Úřadu vlády a do okruhu poradců premiéra ČR. Uniklé emaily [3] Bohuslava Sobotky jasně odhalily, že v okolí premiéra se to lidmi napojenými na neziskový sektor jenom hemží. Na AE News už dva roky varujeme před touto invazí neziskového sektoru a zdůrazňujeme, jak je nutné a nezbytné omezit a regulovat neziskový sektor tak, aby nepředstavoval bezpečnostní riziko. Model bychom mohli hledat v Rusku, kde se neziskovky mohou zabývat jenom tématy sociální péče, kultury a pomoci v otázkách nezaměstnanosti. Neziskovky se nesmí věnovat politice, nesmí se stýkat s politiky mimo tiskové konference, nesmí přijímat dary ze zahraničí.

Dnes je práce pro neziskový sektor velmi lukrativní. Stačí se naučit pro-evropskou a pro-migrační naraci, napsat pár článků ve stylu multikulti a záhy máte pozvánku do České televize a rozhlasu. A spolu s tím přicházejí granty a dotace. Tyto peníze ale mají za úkol pomoci zlikvidovat národ, jeho tradice a kulturu. Kolik ještě času zbývá na to, abychom změnili budoucnost země? Aby se nestala gubernií Bruselu nebo Berlína? Kdo má odvahu říct, že procesy v Rusku jsou příkladem toho, jak bojovat proti neziskovému sektoru, který zvlčil a rozvrací nám zemi za peníze z ciziny? Neziskový sektor je parazit, který byl vykrmen do velikosti jatečního prasete, které nám přerostlo přes hlavu. Vláda, která bude chtít udělat změny a zachránit vlast, se bude muset s neziskovkami vypořádat v první řadě.

-VK-

Šéfredaktor AE News