Američané ani Češi nedůvěřují mainstreamovým médiím

21.9.2016    Vaše věc

Podle průzkumu výzkumného ústavu Gallup důvěřuje mainstreamovým americkým médiím pouze 32 % amerických občanů. Českým médiím (tisku, televizi a rádiu) důvěřuje v průměru 42 % Čechů. Výsledky to jsou neslavné a ukazují, že lidé ve stále větším procentu vnímají propagandu obsaženou v mediálních výstupech.

Důvěra v média, a to ať česká nebo americká, setrvale klesá. Zatímco v minulém výzkumu společnosti Gallup uvedlo 40 % Američanů, že celostátním médiím důvěřuje, nyní už stejně odpovědělo pouze 32 % dotázaných. Například ještě před deseti lety důvěřovalo v ČR tisku zhruba 58 % lidí, dnes je to ovšem již pouze 36 % občanů. (Jediná instituce, která byla v průzkumu CVVM ještě méně důvěryhodná než tisk, byla církev.)

Pokud důvěryhodnost médií bude klesat stále stejným tempem, za pár let už mainstreamovým médiím nebude věřit vůbec nikdo. Pokud chtějí média zvrátit tento trend, měla by se z role přisluhovače nejsilnějším, resp. těm, kteří jim nejvíce zaplatí či by mohli zaplatit, vrátit k roli „hlídacího psa demokracie“, na kterou už dávno rezignovala. Pokud budou zpravodajství, a zejména komentátorská činnost nadále disciplínou, kde bude před snahou o objektivitu, tedy opírání se o fakta, dávána přednost zájmům zejména Spojených států – a komentáře i českých komentátorů pak budou vypadat spíše než jako komentáře jako tiskové zprávy například amerického ministerstva zahraniční, lze jen těžko předpokládat, že lidé začnou médiím více důvěřovat…

Americké propagandy mají dle průzkumu společnosti Gallup dost i samotní Američané. Lze jen těžko čekat, že občané ostatních států ji budou stále přijímat s nadšením. Novináři by zkrátka v demokratickém světě neměli být propagandisty, ale novináři. I když je to jistě činnost náročnější, a krátkodobě a pro ně osobně třeba i méně výhodná…