Co k nám přijede propagovat Gorbačov? Nu přece Putinovo Rusko!

Avatar
Původní autoři

napsal/přeložil TauRus

9.9. 2016   Eurasia 24
„Obdiv k Putinovi. Jak on dokáže postavit i tohoto do morku kosti zrádce na službu Vlasti! Asi nebudou po Praze chodit protestní průvody, organizované americkým konzulátem, i když je to ruský politik.“Michail Gorbačov zahájí v Praze Mezinárodní konferenci o problémech evropské bezpečnosti. Prvního prezidenta SSSR přijme na své rezidenci v Lanech prezident Miloš Zeman.


Gorbačov povypráví, co udělal, aby byla umožněna „sametová revoluce“, a představí svou knihu o 17. listopadu.

Sputnik cituje organizátora konference a spisovatele Milana Syručka:

„Už 20. listopadu zaslal Michail Gorbačov na velvyslanectví SSSR v Praze a velení Ústřední skupiny sovětských vojsk v Československu dopis, s nímž měli sovětští představitelé obeznámit naše vedení. Byly v něm dvě hlavní teze.“

„Za prvé, sovětské orgány působící v Československu zabrání všemi možnými způsoby eventuálnímu krveprolití, aby nedošlo v Praze k tragedii podobné té, která se odehrála na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Kdyby bylo třeba, museli sovětští vojáci, dislokovaní v Milovicích, klást dokonce odpor českým silovým strukturám, aby se, opakuji, neprolila krev.“

„Za druhé, dal Gorbačov pokyn velvyslanectví SSSR, aby zastavilo veškeré kontakty s tehdejšími stranickými a státními činiteli, (dále) navázat styky s opozičním hnutím a podpořit vládu, která z něho vznikne a bude legitimizována v důsledku demokratických voleb.“

Zrovna tyto věci mi v té době říkala manželka jednoho stranického papaláše. Já jsem jí neuvěřil. Považoval jsem to za naprostý blud. Dnes se jí musím v duchu omluvit. Měla pravdu. Odevzdal všechno Západu. A teď sepsal knihu – kroniku své zrady.

Jinak, opět můj obdiv k Putinovi. Jak on dokáže postavit i tohoto do morku kosti zrádce na službu Vlasti! Asi nebudou po Praze chodit protestní průvody, organizované americkým konzulátem, i když je to ruský politik. Vždyť přijede hlavní podpindosnik (hrubá, ale výstižná ruská nadávka – pozn.edit.) století. Větší a hlavnější už není a ani nemůže být.

I Kalousek se Schwarzenbergem budou muset držet hubu a krok a sklonit se před ním ve falešné úctě. Protože jeho dílo ještě žije, ještě ho oficiálně nikdo nezrušil.

A co přijede propagovat dobrý děda Gorbačov? Nu přece Putinovo Rusko! Tomu se říká měkká síla!Vmanévruje všechny pražské podpindosniky do správného vektoru a stane se zrádcem na druhou. Zřejmě je to jeho osud.

TauRus
Zdroj: Leva-net
Grafika: Eurasia24.cz