Dívejte se a plačte! Analýza politických programů tzv. opozičních stran, I.díl

Avatar
Původní autoři

Vladimíra Vítová
21. 9. 2016
SPD podmiňuje vystoupení z EU a z NATO referendem. Výslovně však neříká, že je pro vystoupení, ačkoliv například při vstupu do NATO žádné referendum nebylo. SPO je pro setrvání v EU i v NATO. A stejně tak Úsvit. KSČM je pro vystoupení z vojenských struktur NATO, ale ne pro vystoupení z EU.


PSP ČR schválila dne 6.9.2016 novelu zákona o volbách do PČR č. 247/1995 Sb. a novelu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a další novely, kterými se mění některé volební a další související zákony.

ANS poslala dne 11. 9. 2016 dopis panu prezidentovi s žádostí, aby nepodepisoval novely dvou zákonů, které jsou pro malé politické strany totálně likvidační. Dopis podepsali zástupci 15 politických subjektů – zde.

Pan prezident však na žádost ANS neodpověděl a poslední podpis pod novelami udělil dne 19. 9. 2016. Tím je osud současných neparlamentních politických stran v podstatě zpečetěn. Tyto volby jsou posledními, kdy budou kandidovat jiné politické strany, než ty, které jsou nyní v Parlamentu.
Nejvíce šokující však je skutečnost, že v případě obou novel, tzv. parlamentní opozice (tedy SPD, Úsvit – Národní koalice a KSČM) většinou hlasovala pro nebo se hlasování zdržela, či se ho vůbec nezúčastnila. Přehledy hlasování jsou veřejně k dispozici zde.

Jinými slovy to znamená, že tzv. opozice navzdory svým proklamacím o tom, jak chce měnit politické klima v naší zemi, zabetonovala stávající politickou situaci v ČR, jejíž je nyní pevnou součástí, a zabránila tak jiným politickým subjektům v jejich faktické existenci!

To vše tedy znamená, že žádná parlamentní opozice NEEXISTUJE. Parlamentní hlasování takzvané opozice je dokonce většinou zcela v rozporu s proklamacemi opozičních lídrů. Stačí se podívat na veřejně přístupné listiny o hlasování jednotlivých poslanců a budete velmi udiveni!

Naše vláda (jako jedna z mála evropských vlád) chce přijmout TTIP a kdyby se to nepodařilo, navrhuje EU ještě něco horšího a to smlouvu TISA. Podle obou smluv mají státy de facto legálně patřit nadnárodním korporacím. Dále Evropská komise hodlá schválit smlouvu CETA, v níž je rovnou řečeno, že o VŠEM rozhoduje sama EK a tím pádem jsou národní parlamenty či volby prezidenta a vše ostatní úplně zbytečné.

Proto je v těchto senátních a krajských volbách nezbytné volit JEN strany, které mají ve svých programech

Vystoupení z EU a vystoupení z NATO. A naprosto zásadní je volit strany, které neprosazují válku ani naši účast v ní!

Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany – opak je však pravdou. A pozor! – politické strany se svými programy řídí, navzdory tomu, co Vám budou tvrdit jejich lídři!

ANS připravila jako první analýzu programů stávajících parlamentních tzv. opozičních stran – tedy SPD (kandiduje v koalici s SPO), Úsvitu a KSČM. Přátelé, dívejte se a plačte!

1. SPD neříká výslovně, že je pro vystoupení z EU ani z NATO. Pouze konstatuje, že je pro referendum o setrvání naší země v EU a v NATO.
V kapitole Bezpečnostní prostředí konstatuje toto:

“O formách našeho členství v rámci NATO a EU by občané naší vlasti měli rozhodnout v rámci referenda. Naše armáda je dnes zásadním způsobem závislá na našem partnerství v rámci NATO a nelze o tom pochybovat. Pokud by v rámci referenda bylo občany rozhodnuto o vystoupení z NATO, je třeba převzít odpovědnost za případné riziko a hledat náhradní strategické partnerství a budovat v dostatečném množství vlastní obranné síly včetně vojsk protivzdušné obrany státu.”

V Kapitole 6 Navrhované zásady koncepčních změn se konstatuje toto:

“Zásada č. 2. Primární z hlediska obranného plánování a plánování sil musí být pro nás vlastní obrana ve spolupráci se státy V4, NATO a EU. V rámci NATO budeme plnit smluvní závazky v rámci Washingtonské smlouvy mimo účasti v zahraničních operacích, kterých se zúčastníme pouze v případě mandátu RB OSN. K tomu provedeme snížení osob vysílaných do mezinárodních štábů NATO a EU minimálně o 50 %. Do cílů v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky se budeme zapojovat pouze v případě, pokud se bude jednat o operace pod mandátem RB OSN.”

Zdroj ZDE