Honorární konzulka Nela Lisková: Rozhovor o její činnosti a práci v Zastupitelském centru, které chce vláda jako proruský spolek zlikvidovat ! Proamerický spolek by ještě financovali !

Břetislav Olšer
30. 9. 2016   Rukojmí,rozhovor

Označují mě za rebelku, fašistku, separatistku a bůh ví za co ještě a sami význam těchto slov ani neznají. Jsou velmi omezeni a hloupí a za peníze schopni čehokoli, bez sebereflexe a morálních zásad. No a já stojím proti této mašinerii a upřímně se bavím z jejich rozpaků a dělám paralelně vedle naši vlády politiku v mezinárodním měřítku, kterou považuji spolu s většinou našich občanů za smysluplnou a která má i v zahraničí velmi pozitivní ohlasy.
Mohla byste mi povědět něco málo o sobě, o svém osobním vývoji a životních východiscích ?
Politika mě vždy zajímala a i když jsem se profesně vždy věnovala businessu, byla jsem v¨mnoha směrech v politice aktivní. Před dvěma lety jsem kandidovala na primátorku Ostravy. S ohledem na politickou situaci v Ostravě mi bylo jasné, že za stávající situace, kdy zde vládne mafiánská klika vládnoucí strany ČSSD ve volbách neuspěji, ale vynaložili jsme v rámci kampaně velké prostředky na to, abychom otevřeli řadu kriminálních činů ze strany ČSSD a lidem tyto¨kauzy osvětlili. Volební preference ČSSD se snížily o 10% a vyplavaly na povrch úniky v řádech desítek milionů korun, které následně policie například s hejtmanem pro Moravskoslezský kraj Novákem, poslancem Adamem Rykalou a jeho rodinou a dalšími aktéry z ČSSD prošetřuje.

Se svými právníky jsem podala nejprve návrh na pozastavení činnosti ČSSD z důvodu kriminalizování strany jejími členy a to napříč republikou, dále z důvodu, že byly pro názorovou¨nepohodlnost ze strany lidé vylučováni. Sama jsem byla zhruba půl roku členkou ČSSD a na několika konferencích jsem otevřeně o problémech ve straně s vládou hovořila. Ovšem pan Zaorálek, Dienstbier, Sobotka a další toto nechtějí slyšet. Protože na stranu neprávem vyloučeni členové podali žalobu a rozsudky již nabyly právní moci, podala jsem podnět ke zrušení ČSSD. Není možné, aby vládnoucí strana porušovala ve všech směrech opakovaně a flagrantním způsobem práva a svobody členů této politické strany a občanů české republiky a nerespektovala povinnosti uložené ji několika pravomocným soudními rozhodnutími vnitrostátních soudů.

Jak jste vlastně navázala kontakt s Doněckou lidovou republikou?

Zhruba před rokem jsem s ohledem na alarmující situaci týkající se imigrační politiky EU. kterou zcela nesmyslně podporuje česká ryze proamerická vláda založila s kolegy Markem Obrtelem a Františkem Krejčou celorepublikovou Národní domobranu. Působíme napříč celou republikou a smyslem a cílem je organizovat národ tak, aby se v případě nutnosti chránit své životy a své blízké byl schopen bránit.¨Dále vychovávat stávající i budoucí generace tak, aby měly smysl pro vlastenectví, znaly svou historii, své kořeny a měly morální zásady a hodnoty. Toto v dnešní společnosti,¨bohužel, postrádáme a tyto vlastnosti jsou nahrazovány konzumem a lhostejností a takzvanými západními hodnotami, které jsou nám vnucovány ze strany USA a EU a jsou v plném nesouladu s našimi slovanskými.¨Válečný konflikt na východě Ukrajiny sleduji od samého vzniku. Jsem v kontaktu s tamními obyvateli a domobranci, kteří mě požádali o pomoc. Těmto lidem naše vláda říká mimo jiné separatisté a teroristé. Vláda Doněcké lidové republiky mě pozvala, jako představitelku rady Národní domobrany na návštěvu a tímto se začala naše vzájemná spolupráce.

Navšívila jste už osobně Doněckou lidovou republiku, jak to tam vypadalo, jaká tam byla situace…?

V Doněcké lidové republice jsem od března každý měsíc. Doněck je krásné město, plné života, mladých rodin, divadel, universit, knihoven, prostě naleznete zde vše, co vás napadne. Je to město růží a na jaře je tady opravdu nádherně. Upravené parky plné zeleně a růží, dětská hřiště, kde se podíváte. Ve městě samotném byste nepostřehli, že je válka. Ovšem vyjedete-li pár kilometrů za město, vstoupíte do zcela jiné reality. Rozbořené školy, nemocnice, lidská obydlí, cesty… A neutuchající válečný konflikt, jehož zvukový dopad slyšíte i v samotném Doněcku. Pobývala jsem dva týdny i přímo na bojových pozicích s místními domobranci a s válkou jsem přišla do přímého kontaktu. Jen tak, lze objektivně cokoli hodnotit. A odsuzuji českou vládu a politiky, jako je například pan europoslanec Štětina za to, že fašistickou vládu Porošenka plně podporují a to nejen finančně z našich daní, ale taky propagací a podporou nacistického pluku AZOV. Takže mají na svých rukách krev nevinných civilistů stejně, jako ti, co je tam vyvražďují.

Kdy jste se rozhodla pracovat přímo pro DLR a proč?

Na základě mnoha setkání s vládou Doněcké lidové republiky jsme došli postupem času a oboustrannou důvěrou k tomuto kroku, kdy jsme se dohodli na založení prvního Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Evropě a to přímo v Ostravě, protože Doněck a Ostrava již v roce 2009 pojala dohodu o přátelství a na toto jsme tedy navázali¨. Obě města jsou průmyslová a zejména v oblasti hornictví byla svého času velmi produktivní.

Proč byla právě Ostrava zvolena jako místo, kde se otevře první konzulát DLR v Evropě?

Jak jsem již zmínila bylo to symbolické navázání přátelství.

Jakými činnostmi se bude konzulát zabývat; jeho funkce…?

Náplní konzulátu je umožnit a koordinovat vzájemnou komunikaci mezi občany obou zemí,¨budeme spolupracovat v informační sféře, která umožní seznámit občany s projekty v Donbasu a v oblasti kultury, vědy, vzdělanosti a mnoha dalších oblastech, na které vývojem spolupráce logicky navážeme. Účelem této spolupráce je naplňování společného zájmu, kterým je spolupráce mezi fyzickými a právnickými subjekty z České a Doněcké lidové republiky. Dále humanitární a ekonomická výpomoc civilnímu obyvatelstvu Doněcké lidové republiky. Aktuálně opravujeme sportovní areál a připravujeme přátelská sportovní utkání se sportovci z České republiky, kteří mají rovněž zájem pomáhat.

Zaznamenala jste již nějaké reakce ze strany občanů Ostravy a celkově ze strany českého obyvatelstva?

Musím konstatovat, že i díky mé práci se informovanost obyvatel o celém konfliktu výrazně zlepšila. Naše média a vláda informují v každém směru a netýká se to jen války na východě Ukrajiny tendenčně a  pokud si nevyhledáváte informace z více zdrojů, nemáte prakticky možnost se o situaci dozvědět pravdu. Reakce obyvatel jsou z 90% pozitivní . Samozřejmě najdou se i lidé, kteří mají odlišný názor, což k celé věci patří a taky skupinky zaplacených aktivistů, kteří jsou velmi vulgární a agresivní. Ale s tím vším musí asi každý politik počítat a ne nadarmo platí, že politik musí snést více, ež běžný občan a ustát tlak je součástí jeho práce.

Proč si myslíte, že lidé reagují právě tak, jak popisujete (v odpovědi na předchozí otázku)..?

Lidé jsou “masírování” prolhanými médii a naši zločineckou vládou a jsou už unaveni až apatičtí téměř vůči všemu. Toto je pochopitelně cílem vlády, aby byl národ snadno ovladatelný. A pak jsou tady jedinci velmi energičtí a díky za ně, kteří zvedají národ “ze židle” a ukazují jim alternativu. Tak vnímám aktuální situaci v Evropě. Proto pak dochází k tomu, že politici z TOP 09 píší dopisy vládě a panu ministru zahraničních věcí Zaorálkovi, aby mě zavřeli, protože jsem dle jejich vyjádření teroristka nebezpečná státu. Bojí se a přesně to, je mým hnacím motorem. Označují mě za rebelku, fašistku, separatistku a bůh ví za co ještě a sami význam těchto slov ani neznají. Jsou velmi omezeni a hloupí a za peníze schopni čehokoli, bez sebereflexe a morálních zásad. No a já stojím proti této mašinerii a upřímně se bavím z jejich rozpaků a dělám paralelně vedle naši vlády politiku v mezinárodním měřítku, kterou považuji spolu s většinou našich občanů za smysluplnou a která má i v zahraničí velmi pozitivní ohlasy.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a splnění všech Vašich přání…