Projev přednesený za ANS (Aliance národních sil) na demonstrace za vystoupení z EU dne 17. 9. 2016 v Praze

Avatar
Původní autoři


17. 9. 2016
Vážení přátelé,
jednak děkuji za pozvání. Takovéto akce – jako je ta dnešní jsou momentálně opravdu VELMI důležité. Dovolte, abych Vás pozdravila jménem Aliance národních sil. Jistě jste informováni, že v létě byly PSP schváleny novely dvou zákonů – jedná se zákon o volbách do PČR a o zákon o sdružování v politických stranách a hnutích.


Obě tyto novely naprosto likvidují všechny stávající neparlamentní politické strany. Proto Aliance národních sil zaslala otevřený dopis prezidentu republiky s žádostí, aby uvedené novely v žádném případě nepodepisoval. Tento dopis naopak podepsali předsedové a místopředsedové 15 politických subjektů a to napříč politickým spektrem a samozřejmě včetně i jednotlivců. Doposud jsme však žádnou odpověď neobdrželi.

Co je však šokující – v případě obou novel, tzv. parlamentní opozice většinou hlasovala pro nebo se hlasování zdržela, či se ho vůbec nezúčastnila. Přehledy hlasování jsou veřejně k dispozici.

Ve skutečnosti to tedy znamená, že žádná parlamentní opozice NEEXISTUJE. Parlamentní hlasování takzvané opozice je dokonce většinou zcela v rozporu s proklamacemi opozičních lídrů.

Takže bychom měli mít na paměti, že není důležité, co kdo říká, ale co kdo dělá! A hlasování je v tomto případě ČIN!

Naše vláda (jako jedna z mála evropských vlád) chce přijmout TTIP a kdyby se to nepodařilo, navrhuje EU ještě něco horšího a to smlouvu TISA.

Podle obou smluv mají státy de facto legálně patřit nadnárodním korporacím.

Dále Evropská komise hodlá schválit smlouvu CETA, v níž je rovnou řečeno, že o VŠEM rozhoduje sama EK a tím pádem jsou národní parlamenty či volby prezidenta a vše ostatní úplně zbytečné.

Už v těchto senátních a krajských volbách je naprosto nezbytné volit JEN strany, které mají ve svých programech vystoupení z EU a vystoupení z NATO

A naprosto zásadní je volit strany, které neprosazují válku ani naši účast v ní!

Tím výrazně omezíme cizí vliv na rozhodování ve vlastní zemi.

Pokud však znovu dáme moc realizátorům Nového světového řádu a tzv. elitám, kterým má tento řád sloužit – navezou si do naší země nové voliče a nebudou nás již více potřebovat.

Protože podle usnesení vlády z 27. července č. 703 – vláda zásadně nesouhlasí s návrhem na kriminalizaci jednání spočívajícího v neoprávněném překročení státních hranic občany třetích států.

A vláda dokonce nesouhlasí ani s ukládáním trestu vyhoštění všem cizincům, kteří se dopustí trestného činu dle některých paragrafů trestního zákoníku.

Například česká ani evropská média vůbec nehovoří o tom, že vlády Iráku a Sýrie žádají své občany, aby se vrátili do své vlasti budovat vše, co bylo zničené válkou. V mnoha oblastech je totiž mír. Proč tedy například Angela Merkelová a čeští vládní politici netrvají na návratu imigrantů, ale dělají pravý opak? Nejde ve skutečnosti o zánik Evropy jim? Copak si neuvědomují, že tato vlna nelegálních migrantů, kterou sama EU svojí politikou vyvolává a organizuje, smete nejen nás všechny, ale nakonec i je samé?!

Takže sečteno – podtrženo: tyto krajské a senátní volby mohou být těmi posledními, kdy můžeme ještě něco ovlivnit.

Pravicovou či levicovou orientaci ponechme stranou, protože nyní jde o naše bytí či nebytí.

V této chvíli je naší životní nutností volit strany, které jsou jednoznačně! PRO vystoupení z EU a z NATO.

Je třeba se přesvědčit, zda to, co Vám lídři říkají, mají skutečně i v programech svých stran.
Děkuji Vám za pozornost

(projev přednesla Vladimíra Vítová)