Špatný vTTIP: 10 argumentů proti vyjednávané obchodní úmluvě CETA mezi EU a Kanadou

Avatar
Původní autoři

19.9.2016  Outsidermedia

Včera proběhly po celém sousedním Německu doslova masové demonstrace proti chystané smlouvě mezi USA a EU, proti TTIP. U nás korporátní ticho, klid, žádný protest. Tak pro ty, kteří notoricky nechodí na demonstrace a vypadají, že jsou se vším nadmíru spokojeni, přináší Outsidermedia následující informace, co by pro nás znamenalo přijetí TTIP.

Ohrožení veřejných služeb
Kvůli úmluvě CETA může dojít k privatizaci veřejných služeb (například zdravotní péče) a znemožnění jejich návratu do veřejného vlastnictví.

Ohrožení demokracie
Opatření ICS, zahrnuté do úmluvy CETA, zaručuje privilegované zacházení se zahraničními investory. Prostřednictvím ICS mohou zahraniční společnosti žalovat státy, pokud by demokratická rozhodnutí ohrožovala jejich soukromé investice (například pokud by se stát rozhodl regulovat kouření, tak tím ohrožuje investice tabákového byznysu).

Ohrožení práce

V mnoha sektorech (například zemědělství) dojde ke ztrátám pracovních míst. Zvětší se objem importu, a tím i konkurence.

Ohrožení místní ekonomiky
Liberalizace v zadávání veřejných zakázek znamená víc příležitostí pro nadnárodní korporace, které mohou snadno vyšachovat lokální producenty.

Ohrožení našich dobrých potravin
CETA zintenzivní přísun potravin na evropský trh. Nová konkurence ztíží už tak nejistou existenci evropských farmářů. Krom toho je Kanada třetí největší producent geneticky modifikovaných potravin, které se časem můžou dostat k nám.

Ohrožení přírody

V úmluvě CETA nenajdeme žádné záruky ochrany životního prostředí, ačkoliv s ní přichází hrozby masivního dolování nebo frakování.

Ohrožení bezpečnosti dat
Jakmile dojde k ratifikaci CETA, EU nebude schopná zajistit ochranu osobních dat, pokud by tento záměr nesouzněl s ustanoveními úmluvy. Jestliže se vláda nějaké země z EU rozhodne zavést přísnější zákon na ochranu dat, který je v rozporu s textem CETA, může kanadská vláda (nebo korporace) toto rozhodnutí soudně napadnout.

Ohrožení zdravotní péče
Farmaceutický průmysl se snaží vymoci díky CETA prodloužení patentové ochrany léčiv, které by tím zásadně podražily.

Ohrožení transparentnosti
CETA byla vyjednávána a finalizována za zavřenými dveřmi, avšak za aktivního působení korporátních lobbistů. Veřejný dohled byl výrazně omezen.

Zadní vrátka pro TTIP 

CETA umožní přibližně 42.000 amerických korporací žalovat evropské vlády prostřednictvím svých kanadských dceřiných společností. Schválení CETA by navíc bylo precedentem pro přijetí ještě gigantičtější obchodní úmluvy TTIP s USA.

CETA už je bohužel v mnohem pokročilejší fázi než TTIP. Evropská komise navíc podala návrhy aktů, které mají EU udělit zmocnění k uzavření a podpisu k tzv. prozatímnímu uplatňování úmluvy. V takovém případě by měla EK možnost CETA uplatňovat v těch oblastech, které budou výlučně v pravomoci EU ještě před schválením národními parlamenty. O tom, které oblasti to budou, se bude rozhodovat příští týden na jednání Rady ministrů v Bratislavě (22. a 23. září).

Nyní, více než jindy, potřebujeme Vaši pomoc! Dejte europoslancům a ministrovi obchodu vědět, že vás téma CETA zajímá a záleží vám na tom, jaké důsledky z ní plynou. V rámci koalice nevládek jsme se podíleli na vzniku (a překladu do češtiny) jednoduchého formuláře, který můžete použít pro tzv. „CETA check„. Europoslancům a ministrovi můžete poslat zásadní otázky k CETA a ti tak budou nuceni se úmluvou více zabývat před tím, než ji budou mít možnost schválit bez hlubší znalosti takto komplexního tématu. Přes tento widget již bylo posláno více jak 105.000 otázek. Zatím jen něco málo přes 1.000 jich ale bylo zodpovězeno. Zapojte se proto do snahy přimět europoslance, aby se zabývali obavami lidí, které zastupují, a věnovali se tématu CETA.

Námět: Aleš Vaněk