Švédští ministři: “Členství v NATO pro nás není”

Avatar
Původní autoři

13. 9. 2016    zdroj
Politici, kteří si objednali speciální studii o perspektivách vstupu do aliance, si pospíšili uklidnit Švédy a mezinárodní společenství. Pokud se Švédsko odchýlí od své tradiční politiky neangažovanosti ve vojenských a vojensko-politických blocích, napětí v regionu Baltského moře vzroste. To prohlásila ministryně zahraničí Margot Vallstrёm s ministrem obrany Petrem Hultkvistem ve společném článku zveřejněném v deníku Dagens Nyheter.


Změna doktríny politiky bezpečnosti ze strany Švédska by vypadala “dramaticky” a “revolučně”, konstatují ministři. “To bude mít přímý vliv na bezpečnost v naší části Evropy, píší Vallstrёmová a Hultkvist. Nepřipojení se Švédska k aliancím má pozitivní vliv na stabilitu v regionu”.

Poznamenejme, že společný článek ministrů byl zveřejněn v pátek 9. září poté, co švédské vládě byla předložena zpráva, která hodnotila klady a zápory možného vstupu Švédska do NATO, a také potenciál pro mezinárodní spolupráci v oblasti obrany.Tento dokument byl vypracován na základě dohody o obraně, kterou v loňském roce uzavřely největší švédské strany.

Jak informovala IA Regnum, podle autora dokumentu (jedná se o zkušeného diplomata Krister Bringeuse), by mohl být vstup Švédska do aliance silným faktorem k zadržování Ruska v tomto regionu. Otevřená konfrontace je stěží možná, vstup do NATO by vyvolal politickou krizi mezi Ruskem a Švédskem, předpovídá expert.

Pokud by k vojenskému konfliktu přece jen došlo, je přesvědčen, že Švédsko bude jako cíl sousední stát sotva zajímat. S největší pravděpodobností bude Rusko útočit na pobaltské republiky, ale Stockholmu se vyhnout se účasti v regionálním konfliktu nepodaří.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová