Zeman-Fico-Orbán na Rhodosu: O čem budou jednat?

Avatar
Původní autoři
Radim Valenčík
27. 9. 2016      RadimValenčíkPíše
Právě jsem na Rhodosu. Jak jsem se dozvěděl, 30. září až 1. října zde v hotelu Sheraton (je odsud vidět Turecko, což je svým způsobem symbolické) bude jednat trojka visegrádských představitelů (Zeman, Orbán, Fico, ale bez polského) o migrační krizi.


Místo je to krásné. Zde je pohled na celou zátoku:

Dokonce i Turecko je odsud na dohled:

Jsou zde tradičně na pozvání ruského podnikatele a spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Jakunina. Zeman svou účast na konferenci letos neplánoval, ale jeho názor změnila účast slovenského a maďarského premiéra. S těmito členy V4 by totiž Zeman rád prodiskutoval migrační krizi i uprchlické kvóty, které přijala Evropská unie, zejména to, jak čelit obnovenému tlaku Bruselu na přijímání muslimských migrantů.

Viz: http://www.lidovky.cz/prezident-zeman-se-zucastni-kontroverzni-konference-na-rhodosu-pxn-/zpravy-domov.aspx?c=A160809_163941_ln_domov_ele

Mezitím se ukazuje, že tlak na země střední Evropy (pokrývající zhruba prostor bývalého Rakouska-Uherska) je koordinovaný a je veden přímo z centra globální degenerující globální moci prostřednictvím jejích figurek. Mám na mysli:

1. Bezprecedentní vystoupení Obamy “proti zdem” v OSN, který “zapomněl”, že naprosto největší, nejvyšší a života nejnebezpečnější je protiuprchlická zeď v USA. A to z Mexika přicházejí jen ti, co chtějí respektovat americké zákony a pracovat. Úplně jiní migranti, než jaké nám chce vnutit. Obamovo brojení proti zdi má stejný cíl jako destabilizace Libye, o kterou se zasloužila před časem Clintonová. Vytvořit podmínky pro použití organizovaných migračních vln tak, aby instituce zemí EU nezvládaly nápor a podlehly v úsilí o integraci uprchlíků na základě dodržování zákonů zemí EU.

2. Součástí tohoto koordinovaného tlaku je i nehoráznost, se kterou přišla britská premiérka Theresa Mayová. Navrhla “vytvoriť nový fond – Emerging Countries Joint Support Resettlement Fund, ktorý bude fungovať za podpory OSN. Fond sa bude zaoberať presídlením utečencov z problémových regiónov do ďalších bezpečnejších krajín, vrátane krajín centrálnej a východnej Európy. Pre začiatok do tohto fondu Veľká Británia vloží 2,5 milióna libier… Spojené štáty podporili plán vytvorenia britského fondu a prisľúbili, že tiež vytvoria podobný fond a pre začiatok doňho investujú 11 miliónov dolárov.”

Viz: http://ceskoaktualne.cz/2016/09/zpravy-ze-sveta/mayova-navrhuje-vytvoreni-noveho-fondu-na-presidleni-migrantu-vychodni-evropy/

3. A za naprostou šílenost lze považovat toto: “Paul Romer, nový hlavní ekonom vlivné Světové banky představil cestu, jak by se Švédsko mohlo bez větších problémů a finančních nákladů vypořádat s velkým počtem migrantů. Země by podle něj mohla vytvořit stát ve státě. “Chtělo by to miliony lidí, kteří by se o sebe postarali, a nebude to nic stát… Je důležité, aby tato volná zóna byla považována za nezávislou, tedy s vlastními zákony a pravidly, a nikoli za součást Švédska.(Mj. “volná zóna by byla od zbytku země oddělená zdí bez zdi?! – To máme dobré hlavní ekonomy.) Ti, kteří by tam žili, by neměli být švédští občané, ale měli by žít své životy zcela odděleně od zbytku společnosti,” vysvětloval možné řešení migrační krize v severské zemi ekonom.”

Viz: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/169424-dejte-migrantum-vlastni-stat-kde-nebudou-platit-vase-zakony-navrhuje-vlivny-ekonom/

Mj. všimněte si, jak se postupně klube šídlo z pytle ven a jak se v tom angažují figurky degenerující globální moci.

Pro ty, kdo nečetli, připomínám, že jsem ji popsal třeba zde:

“Podstata současné moci – úvaha k výročí 28. 10.”

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

Bylo to před rokem, tak brzy (k témuž výročí) připravím něco novějšího.

Myslím, že tváří v tvář těmto hrůzám (vlastně otevřenému vyhlášení migrační války) mají naši visegrádští představitelé o čem jednat.

K tomu dávám pro inspiraci pár poznámek z textu k posílení spolupráce v rámci bývalého rakouskouherského prostoru:

Obnova rakousko-uherského ducha, která bude mít nejen ideový charakter, ale postupně se přetaví i do vytváření tomu odpovídajících institucionálních struktur, je patrně z řady důvodů neodvratná. Pokusím se uvést proč:

1. Degenerace současné vydíratelné a manipulovatelné euroreprezentace je proces, který nelze zastavit a který bude pokračovat poměrně rychle, povede k tomu, že se tato euroreprezentace bude chovat stále více agresívně a diskriminačně k těm zemím EU, které nepatří mezi “vyvolené” a které chápe jako země “druhé kategorie”.

2. Hrubou chybou stojící v samotných ideových základech EU je, že nebyla adekvátně připomenuta zkušenost státních (v určitém smyslu i nadstátních) útvarů, které vzniku EU předcházely a na jejichž zkušenost mohla navazovat. Jde zejména o mimořádnou zkušenost Rakouska a později Rakouska-Uherska jako mnohonárodního, mnohojazykového, mnohonáboženského celku, který byl po staletí efektivně spravován. Na něj částečně navázala i bývalá Jugoslávie, jejíž zkušenost EU nejen nevyužila, ale aktivně se podílela na jejím zničení.

3. Přehlíženy jsou i mimořádně cenné historické zkušenosti (a to nejen ty institucionalizované, ale i hayekovsky rozptýlené a uchovávané na základě mezigeneračního přenosu ze vzdálenější a bližší minulosti) z koexistence s islámským světem a s přímým kontaktem s děním na Balkáně. Absence této zkušenosti u “vyvolených” zemí EU se projevuje zcela zřetelně.

4. Na integraci středoevropského prostoru výrazně ovlivněného rakousko-uherským duchem bude mít i vliv dění na Ukrajině, zejména pak vývoj nálad podstatné části ukrajinského obyvatelstva. Obyvatelstvo na Ukrajině pociťuje a bude stále intenzivněji a realističtěji pociťovat, kdo ho vyprovokoval do neuvážených dobrodružství nereálnými přísliby a jaké tím sledoval cíle, resp. komu tím sloužil. Pochopí, že od “vyvolených” zemí EU nemůže nic očekávat. Na rozdíl od toho obdobné historické zkušenosti, a to dokonce pod stejnými státními a nadstátními útvary se středoevropskými zeměmi v EU, mohou vést k podstatnému sblížení s institucionálními systémy, v nichž bude pokračovat rakousko-uherský duch.

5. Posilování spolupráce ve středoevropském eurounijním prostoru bude mít podstatný vliv i na vývoj v severní Itálii (Jižních Tyrolách) jazykově i jinak spřízněných s Rakouskem. A nepochybně umožní i Bavorsku provádět mnohem nezávislejší a mezinárodně významnější politiku.

EU nemusí zaniknout, může se postupně obnovit na mnohem zdravějším základě, přičemž současná zdegenerovaná euroreperezentace, která ztratilo schopnost vlastní reformy a ve které budou nahrazovány zprofanované figury ještě horšími, postupně vyšumí právě tak, jak rychle vyšuměla např. reprezentace bývalého Sovětského svazu.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3826-sobotka-x-hofer-obnova-rakousko-uherskeho-ducha.html

Pro úplnost, zde je mapka s vyznačením hotelu Sheraton, kde bude jednání probíhat:

A zde je pohled na hotel. Je to ten až za Hotelem Rhodeský Palác (obrovský palác v popředí) a pod tou hroznou stavbou nahoře na kopci (to je nemocnice).


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3866-zeman-fico-orban-na-rhodosu-o-cem-budou-jednat.html