Foreign Policy: Své neúspěchy vysvětluje DAEŠ vůlí Alláha

Maxim Isajev
31. 10. 2016       zdroj
Územní a lidské ztráty vysvětlují teroristé DAEŠ (organizace, jejíž činnost je v RF zakázána) přáním Alláha prověřit své dílo. Na pozadí likvidace svých vůdců, snižování finančních prostředků a zmenšení území “chalífátu” se teroristé DAEŠ snaží najít vysvětlení, proč je již nedoprovází takový úspěch na bojišti, jako v písmu, které je pro muslimy posvátné, píše Cole Bunzel v článku pro Foreign Policy.


Autor konstatuje, že propagandisté radikální skupiny tvrdí, že nastalo období “zkoušek”, že Alláh nepřestal podporovat DAEŠ, jenom si prověřuje své “dílo”, jako tomu bylo v prvních letech islámu. Tato linie je sledována v článku “Proč skupina DAEŠ ztratila tolik území? A proč přišla o tolik svých vůdců”, který se objevil na jedné z mediálních platforem radikálů.

Tato verze událostí je nedávným objevem teroristů, neboť ještě v dubnu pohlaváři skupiny přesvědčovali své přívržence, že záležitosti v centru “chalífátu” se vyvíjejí dobře. Tehdy média bagatelizovala význam ztráty takového města jako například Ramádí a tvrdila, že “ústup vojáků chalífátu z území v Iráku a Sýrii v žádném případě neznamená, že nepřítel je silnější a mocnější než DAEŠ. Ve skutečnosti je velmi slabý a, nehledě na tisíce leteckých úderů, nepodařilo se mu dosáhnout rozhodujícího vítězství nad armádou chalífátu.”

Přiznání skutečnosti, že území, kontrolované teroristy, se zmenšuje, bylo učiněno teprve 21. května oficiálním zástupcem skupiny Abu Muhammad al-Adnani, jenž také vyzval tváří v tvář těžkým časům k trpělivosti.

Hlavní linie, vyřčená Al-Abnani, zlikvidovaném čtyři měsíce po té, je to, v čem ve skutečnosti spočívá porážka i vítězství. Extrémista uvedl, že ani uchvácení měst nebo odstranění vůdců skupiny neznamená vítězství pro USA, protože teroristé DAEŠ si i nadále zachovají přání bojovat.

Autor zdůrazňuje, že změna propagandistického tématu neznamená, že skupina očekává ztrátu všech území, která jsou pod její kontrolou, ale vytváří si ideologický základ pro tuto možnost. Znamená to, že pohlaváři radikálů nejenže uklidňují své stoupence, ale také je nabádají k dalšímu boji.

Co se týká boje o Mosul, teroristé se nevzdávají naděje, že město se podaří udržet. Média extremistů srovnávají bitvu o Mosul s “bitvou o příkop”, v níž prorok Mohamed a jeho přívrženci byli schopni během dlouhého obléhání ubránit Medinu. Město bylo obklíčeno déle než měsíc širokou koalicí sil, které početně značně převyšovaly obránce, ale první muslimové byli s to vyhrát.

Právě v opakování tohoto vítězství spočívá naděje dnešních teroristů v Mosulu. Je nepravděpodobné, že tato naděje bude naplněna, a až bude město osvobozeno, začne dlouhé období “zkoušek a prověřování”, proto je pravděpodobné, že DAEŠ dá ještě o sobě vědět.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová