Hrad to popírá… Manipulace č. 1

Avatar
Původní autoři

Ivan David
27. 10. 2016
Obávám se, že mnoho občanů nerozpozná manipulativní chování. Jedním z typických je předstírání objektivity. Novinář, pardon presstitut oznámí nějaké obvinění proti někomu a následně jakoby vysloví stanovisko napadené strany, která “to popírá”. Pro málo pozorného to může působit, že zazněly názory obou stran a je na čtenáři, posluchači nebo divákovi, aby porovnal názory obou stran. Jenže obvinění je konkrétní, popření je bezobsažné, tedy “nevěrohodné”. 
Jenže, obvinění nic nedokazuje. Není povinností napadeného dokazovat nevinu, je povinnost obviňujícího svá tvrzení dokázat. Na něm je “důkazní tíže”. Tak je tomu u soudu, který má od dob antiky jasná pravidla korektního jednání (která nebyla vždy respektována). Proto také existuje trestný čin “křivého obvinění”. Média ale beztrestně křivě obviňují stále. PRESSTITUTI…