Islám je existenční hrozbou pro naše přežití jako svobodného národa! Svoboda má svou cenu. Cenou je vždy její obrana bez ohledu na důsledky.

Avatar
Původní autoři
Eva Hrindová
5.10.2016   Rukojmí
Žijete-li v Holandsku, stane se z vás kritik islámu prakticky okamžitě. Pokud ovšem chápete to, co znamená svoboda. Geert Wilders to chápe a proto koná tak, jak koná. Pro svobodného člověka není jiné cesty! Kéž bychom stejně odvážné a svobodomyslné politiky měli i u nás.Cituji:Minulý týden jsme měli v holandském parlamentu důležitou debatu. Diskutovali jsme o budoucnosti naší země. Poukazoval jsem na to, že jestli Holandsko ne-de-islamizujeme, tak žádnou budoucnost mít nebudeme. Náš čas je časem k činům.

Islám je existenční hrozbou pro naše přežití jako svobodného národa. Ten porušuje všechny základní principy svobody a naši ústavu.

Diskriminuje ženy, které mají podle Koránu cenu jen poloviny muže. Pod islámem neexistuje žádná svoboda náboženství. Odpadlíci si zaslouží trest smrti, Korán muslimům káže, že Židé jsou prasata a opice a křesťané se musí buď podrobit, nebo zemřít. V islámu není ani svoboda slova. Kritika Alláha nebo Mohammeda se trestá smrtí. Neexistuje žádné právo na život v míru a důstojnosti. Islám nařizuje válku, dokud celý svět nebude podroben Alláhovi.

Někteří si zjevně myslí, že když dáme svobodu nepřátelům svobody, tak tím dokážeme, že stojíme za svobodou. Opak je pravdou. Odmítáním vymezit hranice své tolerance se své svobody vzdáváme.Budeme-li v té naivitě pokračovat, tak ztratíme vše.

Žádný soudce mě nikdy neumlčí. A ani žádní džihádisté neuspějí. Bydlím v zabezpečeném domě a vozí mě pancéřovými vozy, na veřejnosti vystupuji v neprůstřelné vestě a před soudem budu v upraveném bunkru. Nikdy ale nebudu potichu.

Čím více se o to budou pokoušet, tím hlasitěji budu mluvit.

Je čas, abychom pozdvihli své hlasy. Nechť zazní jako hrom. Svoboda má svou cenu. Cenou je vždy její obrana bez ohledu na důsledky. Buďme odvážní a nenechme se došikanovat k podřízenosti.