Jak přestat platit koncesionářské poplatky České televizi? Zde je rozbor (ne návod)

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Franc
19.10.2016  EU-portálblog autora

Česká televize je nástrojem propagandy a je třeba ji zrušit, bez peněz nemůže fungovat, neplaťme! Jak na to?
Existují dvě výchozí pozice:

1. Ještě nejste poplatníkem
V žádném případě se nepřihlašujte. Buďte trpěliví. Dříve či později (i po několika letech) vám pravděpodobně přijde dopis od oddělení poplatků České televize, ve kterém vás budou nabádat, abyste tento poplatek začali platit. Nelze dělat mrtvého brouka, protože ze zákona byste mezi povinné plátce spadli, nýbrž je potřeba na ten papír vyplnit jedinou správnou možnost: prohlášení o tom, že nevlastníte žádný TV přijímač a zaslat to zpět. Je možno využít i elektronický formulář, na který tam je odkaz. Tím jste z obliga a koncesionářské poplatky zcela legálně neplatíte. Pokud by bylo třeba, je možno využít i formulář čestného prohlášení zde:https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/doc/prohlaseni_fo.pdf

2. Poplatníkem již jste

Zde je potřeba se z placení odhlásit (formulář ke stažení zde: https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/doc/evlist_domacnosti.pdf – zaškrtněte odhlášení a jako důvod v odst. 6 „Poplatník přestal být držitelem přijímače“ ) a podepište čestné prohlášení níže. Pozor, samotné čestné prohlášení nestačí, nutný je právě ten evidenční list.

Analogicky se postupuje v případě odhlášení Rozhlasu.

Komentář:

Vycházíme ze zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (plné znění zde: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=348 2F2005&rpp=15#seznam) .

Zde je naprosto zásadní §3, který definuje, kdo je poplatníkem. Klíčový je odstavec 4:

(4) Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě , považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

V médiích i na Internetu se dozvíte různé dezinterpretace jako že např. každý, kdo má elektřinu, musí automaticky platit apod. Není to pravda. Každý, kdo odebírá elektřinu a není dosud k poplatku evidován, bude dříve či později ČT vyzván k placení a pokud jí formou čestného prohlášení neoznámí, že TV přijímač nevlastní, automaticky se stává poplatníkem.

Jinou věcí je, zda skutečně vlastníte TV přijímač či nikoliv. Neznám jediný případ, kdy by soud povolil domovní prohlídku za účelem zjištění přítomnosti TV přijímače v obydlí. Ale toto je již věcí, kterou si musí každý vyřešit po svém.

Tento článek není návodem na porušování zákona, pouze vysvětluje jisté aspekty zákona 348/2005 Sb. Každý je sám zodpovědný za to, jak s touto interpretací naloží.

Zdroj:
https://www.facebook.com/events/1728075064104779/
http://franc.pise.cz/16-jak-zbytecne-neplatit-koncesionarske-poplatky.html

Poznámka NR:  ČT a ČRo mají ze zákona povinnost plnit veřejnoprávní službu divákům a posluchačům, především v oblasti nestranného, vyváženého a objektivního informování. Nic takového se pod současným vedení těchto organizací neděje, obě instituce zkrátka neplní svoje poslání a tak zpronevěřují peníze svých koncesionářů. Řešením podle NR není odmítnutí platit poplatky, ale změna vedení ČT, resp. Rad, které mají na vysílání obou institucí dohlížet. Tristní situaci můžeme v současné době změnit pouze změnou v sestavě poslanecké sněmovny, ale protože na české politické scéně není žádné síla, která by mohla reálně situaci změnit, uveřejňujeme tento rozklad. Mnohým poslouží jako recept na demonstrativní protest proti propagandě, kterou obě média za naše peníze vedou.