Jeho „svatost“ dalajláma v Praze a ministr Herman (veřejný dopis)

23.10.2016   Czech Free Press
V pondělí 17. října dorazil do Prahy nezvaný host – jeho „svatost“ dalajláma. Prezident ani vláda ho nezvali a odmítli se s ním setkat. Přivítal ho pouze bývalý mluvčí České biskupské konference (ČBK), nyní už ministr, Daniel Herman. Pokrytecky se vyjádřil: „Přijmu ho jako duchovního představitele jedné z církví“.


1) Herman se dopustil manipulace. Tibetský buddhismus není církví, navíc jiní buddhisté ho považují za sektu.

2) Herman zneužil vládní úřad proti zájmům a dobru České republiky. Dalajlámova návštěva měla závadné ideologické pozadí. Prezident Zeman v této situaci prezentuje a hájí zájmy České republiky. Herman ale ideologicky hájí antivlastenecké zájmy někoho, komu jde o morální a ekonomickou škodu českého národa. Ani v médiích se nesnaží aspoň navodit dojem, že mu jde o národní zájmy, ale prozrazuje, že mu jde o zájmy své a zájmy svého strýce v Kanadě. Navíc se snaží prezidenta úskočně kompromitovat. Nejspíše tím chce odvést pozornost od reality, že místo ve vládě mu už nepatří.

Předtím dalajláma navštívil Polsko a Slovensko. Na Slovensku ve svém projevu uvedl, že lidé se musejí naučit být empatičtí a ideologicky se zasadil za islamizaci křesťanských území, když se ohradil proti označování muslimů za teroristy.

1) Kdo vlastně je dalajláma?

2) Kdo mu otevřel cestu?

3) Jaký cíl má jeho „misie“?

Ad 1) Dalajláma je hlavou tibetského pohanského kultu. Pokládá se za 14. převtělení božstva Avalokitešvara, tedy za převtěleného boha. Tibetský buddhismus neuznává jediného pravého Boha, uctívá božstva, která katolická církev i Písmo svaté nazývá démony. První křesťané se odmítali klanět pohanským božstvům a uctívat je. Mnozí šli raději na mučení a smrt, než by hodili jediné zrnko kadidla k jejich úctě.

Uctívat dalajlámu a tvořit s ním duchovní jednotu je znakem apostaze, tedy odpadu od pravého Boha. Dalajláma pokrytecky mluví o svobodě a lásce k bližnímu – empatii. Fakta z Tibetu svědčí o používání nástrojů na řezání nosů a uší, na lámání rukou, na podřezávání šlach na nohách, na lití horkého klihu… Oběti byly oslepovány, mrzačeny, zbavovány končetin…

Obyčejní Tibeťané proto neviděli v Číňanech okupanty, ale spíš vysvoboditele z otrockého řádu a nelítostné krutosti, která zde vládla. Jeden z mnoha případů: Nevolník Z. T. Wang z velké bídy ukradl dvě ovce patřící klášteru. Za tento čin ho zbavili obou očí a zmrzačili mu ruku, takže ji už nikdy nemohl používat. Přestal být buddhistou a řekl: „Když svatý láma přikázal, aby mě oslepili, přesvědčil jsem se, že na tomto náboženství není nic dobrého.“

Dalším příkladem je v minulém století známý evangelista Singh. Ten byl za hlásání evangelia odsouzen lámou v Tibetu k trestu smrti a hozen do vyschlé studny, kde bylo několik zahnívajících mrtvol. Toto je názorný příklad „empatie“ a „tolerance“ ke křesťanům!

Tibetská sekta „Červené čepice“ odedávna rozvíjí u mladých lámů schopnost telepatických kontaktů; ve skutečnosti jde o kontakt s démonskými energiemi. Aby tibetští mniši takzvaně zlepšili „roaming“ démonického spojení, používali krutou praxi: pod základní kámen nové klášterní stavby zazdívali mladičkého lámu. Předtím mládence uvedli do stavu „samádhi“. Tvrdili, že mrtvoly mladých lámů vydávají záření usnadňující telepatům přístup k požadovanému objektu.

Je vrcholem slepoty křesťanského Západu, že je dalajlámovi vytvářen image morálního idolu a duchovní osobnosti. Ve skutečnosti jde o hříšnou idolatrii.

Ad 2) Cestu ke slávě otevřel dalajlámovi apostatický vídeňský kardinál Franz König, který také v poslední dny Koncilu (1965) rafinovaně vsunul do dokumentu Nostra aetate herezi o úctě k jiným náboženstvím, tedy i o úctě k jejich démonům. To je ale neúcta k Bohu a hřích proti prvnímu přikázání, které zakazuje uctívat jiná božstva – démony – a ustanovuje: „Jedinému Bohu se budeš klanět, nebude u tebe jiných bohů… neklaň se jim (neuctívej je) a nesluž jim“. (Dt 5,7-9)

Liberální teologové po Koncilu pak neustále mantrovali slogan o úctě z „Nostra aetate“, a tím skrytě likvidovali samotnou podstatu křesťanské víry. Dalajláma byl v roce 1986 v Assisi a stal se pro liberální katolíky symbolem vtěleného programu Nostra aetate – ve skutečnosti vnitřního sebezničení katolické víry.

Do Česka dalajlámovi po pádu komunistické vlády otevřel cestu kněz-apostata T. Halík, který zmanipuloval stařičkého kard. Tomáška. Ten si nechal dalajlámou nasadit na šíji chomout – „věnec

přátelství“. Tímto gestem se církev v Česku měla podřídit pseudobohu dalajlámovi! Brzy na to kardinál zemřel. Halík spolu s prezidentem Havlem dalajlámu pak často zvali do Prahy.

Ad 3) Do ČR dalajláma přijíždí v předvečer setkání Visegrádské čtyřky, která je vystavena velkému tlaku z Bruselu s cílem islamizace těchto křesťanských národů. Proč dalajláma nekoná své misijní cesty v sousedním Pákistánu či Saudské Arábii? Tam ať pravdivě poví, že se pokládá za vtěleného boha, tedy že je na stejné úrovni jako Alláh, a tím je zároveň vyšší než Mohamed. Zřejmě by se ze své mírové misijní cesty už živý nevrátil.

Ptáme se: Je dalajlámova „misie“ v ČR, SR a Polsku k jejich morálnímu, duchovnímu i ekonomickému dobru, anebo je k jejich škodě? Je dalajlámova misie v zájmu Bruselu a USA, anebo je proti zájmům těchto globalistů NWO? Když dalajláma opustil Tibet a usadil se v Indii, dostávala tibetská emigrantská komunita od CIA 1,7 milionů dolarů ročně, jak bylo v roce 1998 publikováno v dokumentu ministerstvem zahraničí USA. Tedy dodnes Amerika toto 14. převtělení božstva Avalokitešvary bohatě platí ke svým službám!

Prezident ČR a politici mají tolik zdravého rozumu, že se s dalajlámou odmítli setkat, ale katoličtí lidovci ve vládě ukázali, že jsou zrádci nejen církve, ale i národa!

Tohoto „převtěleného boha“, ministr Herman jako „převtělený anděl“ v Česku oficiálně přivítal. Tento svůj farizejsky čin paradoxně komentuje, že prý tím „pohnul českým národem, aby měl zase rovnou páteř“. Jak konkrétně Herman tuto „rovnou“ páteř sám prezentuje? Hrbí se a podlézá globalistům a Bruselu, přestože je to ke škodě křesťanství i českého národa. Jeho „rovná“ páteř je podivuhodně elastická.

Připomínáme, že když byl Herman mluvčím ČBK, katolíci, ale i morální občané byli pohoršeni a protestovali, že v metru a na jiných místech je vyvěšen plakát urážející našeho Spasitele (na kříži místo Něj byla pověšena nahá žena). Muž s „rovnou“ páteří se těmto lidem vysmál a drze tvrdil, že nemají nic společného s křesťanstvím a navíc prý nerozumí současnému umění.

Dalším projevem jeho „rovné“ páteře je, že když zaujal místo ministra kultury, zlikvidoval proces registrace Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPŘKC) těsně před jeho dokončením. Demagogicky, bez jediného argumentu a navzdory znaleckému posudku, to absurdně odůvodnil tak, že prý ze strany UPŘKC jde o jakési nebezpečí „terorismu“ a „extremismu“. Připomínáme, že v Česku je schválená náboženská společnost muslimů, ke které ale Herman nemá žádné výhrady. Jeho likvidace registrace UPŘKC byla protizákonná!

Zneužitím úřadu gestem oficiálního vítání dalajlámy vyjádřil, že neuznává územní celistvost jedné ČLR. Tento odpadlý kněz má stejného ducha jako heretický kněz T. Halík. Oba škodí křesťanství i národu. Odvolání z postu ministra ČR logicky navrhl a odůvodnil mluvčí prezidenta.

Dalajláma, „jeho svatost“, 14. vtělení pohanského božstva, není symbolem empatie, ani duchovní obnovy pro křesťanské národy. Je služebníkem náboženské a politické globalizace, která vede k autogenocidě křesťanství i evropských národů. Za tímto tvrzením jako pravověrní katoličtí biskupové plně stojíme!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři