Hermane, vlezte nám, občanům, na hrb a politiku s náboženstvím si vyřizujte v soukromí!

22.10.2016    Skrytá pravda
Je snad jediný v České republice, jehož rodině někdo ublížil? Ta sobeckost je strašná!
Neuvěřitelné, jakým právem jedna osoba – Herman politik, náboženský fanatik a snad dokonce ještě ředitel – obsadila všechna studia, aby mohla dehonestovat prezidenta České republiky. Zatímco náboženský fanatik, který stále pláče 24 hodin denně a žádá, abychom obrazně vyjmenovávali jeho předky, ve světě díky jeho přátelům z USA umírají stovky a tisíce nevinných žen a dětí.

A jejich jména budou na náboženském setkání a v New Yorku předčítal 24 hodin denně také? To by ten, co by četl tato jména ze zabíjení přátel ministra Hermana, musel žít kolem tisíce let.
1 Ježíš odešel na Olivovou horu.
2 Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.
3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed
4 a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice.
5 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
6 Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
7 Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“
8 A opět se sklonil a psal po zemi.
9 Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.
10 Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“
11 Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Má právo Herman obtěžovat celý národ s neštěstím, které se stalo jeho rodině? Každý neseme svůj díl tragédie života, ale nutíme Hermana, aby to od rána do večera poslouchal a žádáme, aby nad tím 24 brečel?

My občané máme právo, aby nám veřejnoprávní instituce předkládaly především budoucnost a nikoliv stupidní hádky, kdo má dostat metál a kdo ne, kdo se zasloužil víc a kdo míň. Pokud se tím baví přátelé Hermana v USA, může si vzít neplacenou dovolenou, stoupnout si tam doprostřed náměstí a mluvit a otravovat a mluvit. Tady si myslí, že media jsou v jeho područí, protože je ministr kultury.

Není na čase toto divadlo – ministra Hermana – odvolat? Už toho bylo dost. Hermana nikdo nevolil, zato prezidenta Zemana ano. A je načase, aby se s tím i Herman smířil. A neotravujte s osobníma půtkama obyčejné lidi! Nemáte na to právo!