Otvorený list predsedu ASV slovanským národom bývalej zväzovej republiky Juhoslávie

Avatar
Původní autoři

Jozef Žarnovičan de Sarnó
10.10.2016 

Asociácia slovenských vojakov menom predsedu Jozefa Žarnovičana de Sarnó, sa hlboko ospravelňuje v mene slovenského národa za genocídu a tzv. humanitárne bombardovanie, masaker srbského bratského národa a národa Čiernej Hory, ktorý podporili a umožnili aj vtedajší volení predstavitelia a vtedajšia vláda na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorých považujem za vlastizradcov.

Títo politici masaker využili ako krvavú vstupenku Slovenska do NATO. Vtedajšia slovenská vláda na čele s predsedom vlády Mikulášom Dzurindom a ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom nemala na to žiadny mandát, konali na vlastnú päsť a proti záujmom SR. Je to o to horšie, že SR nebola v tej dobe členom NATO. Títo zradcovia humanity, preletmi vojenských lietadiel NATO a USA ponad Slovenskú republiku, umožnili zhodenie viac ako 22 000 ton bômb aj zakázaných kazetových bômb a 37 000 kusov bojovej munície s ochudobneným uránom na Srbsko. Tento druh munície je zakázaný medzinárodným spoločenstvom a doteraz pácha utrpenie ľuďom. Vláda Mikuláša Dzurindu hrubo porušila medzinárodné právo, porušila viacero medzinárodných dohovorov, protokolov a dopustila sa tým vojnového zločinu proti nevinnému civilnému obyvateľstvu. Hlasovanie v Národnej rade SR o povolení preletov bojových lietadiel NATO ponad územie Slovenskej republiky prebehlo na základe predošlého nariadenia Trilaterálnej komisie vo Washingtone, na čele s Rockefelerom ako súkromnou osobou, ktorý nemal žiadne kompetencie vo veci medzinárodného práva a zastupoval súkromnú lobistickú organizáciu, v ktorej sa angažovala aj Madeline Albrightová. Tento agresívny útočný akt bol vedený svojvoľne bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, čo sa posudzuje podľa zásad medzinárodného práva ako teroristický akt. Na slovenských vojakoch, slúžiacich v tej dobe je biľag, že museli slúžiť pod vojenským velením a politickým vedením velenia armády a vtedajších politikov, ktorí prelety schválili. Slovenský národ bol týmto aktom historicky poškvrnený ako zradca ľudskosti a humanity, čím nám vznikol veľký záväzok k náprave tejto obludnej zrady spáchanej zo strany vtedajšieho politického vedenia Slovenskej republiky.

To čo predchádzalo útoku USA a NATO, bez akéhokoľvek mandátu OSN, ktorý bol ospravedlňovaný vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a genocídou vykonávanou vtedajším prezidentom Juhoslávie Slobodanom Miloševičom, bolo len odpornou lžou, vojnovou propagandou a mediálnou vojnou USA proti slovanským národom zväzovej republiky Juhoslávie. Slobodan Miloševič bol Hágskym tribunálom nedávno nielen oslobodený od obvinení, ale bol označený ako ochranca etnických menšín. Vo svetle týchto skutočností sa útok USA a NATO musí považovať za teroristický akt a všetky štáty zúčastnené na tomto akte musia niesť zodpovednost a zasadiť sa o príkladné potrestanie vinníkov ako výstrahu pre ďalšie generácie. NATO musí prevziať za tento teroristický akt plnú zodpovednosť a vykonať reorganizáciu s okamžitým vylúčením USA ako policajta tejto aliancie a pretransformovať sa na európske bezpečnostné sily so zaradením Ruska ako plnoprávneho člena, čím bude nastolený mier nielen v Európe, ale aj na celom svete.

Slovenský národ práve zažíva obdobie veľkého útlaku zo strany tzv. elít vo vlastnej politickej reprezentácii, ale odoláva aj veľkému tlaku odovzdania vlastnej suverenity, vlastného štátu, a to do rúk politickej a ekonomickej elity EÚ a vojenskej aliancie NATO. Tento útlak môže viesť náš národ len k zoceleniu a nabratiu odhodlania k odporu a boju za oslobodenie sa z okovov zločinnej finančnej oligarchie a politickej zločinnej tzv. elity, ktoré ho zotročujú. Toto vyslobodenie vyvrcholí potrestaním vlastizradcov vo vlastných radoch, a tiež tých, ktorí spôsobili utrpenie národom bývalej Juhoslávie. Srbsko a Čierna Hora by mala byť odškodnená európskym spoločenstvom za škody spôsobené bombardovaním a následne spôsobené ekonomické škody, a to napríklad aj vo forme deblokácií.

Asociácia slovenských vojakov, ktorá mala svojho času silný vplyv na ministerstvo obrany a ostatné zložky najvyššieho velenia armády a vládu, mohla tento stav odvrátiť cez vlastných členov v najvyšších funkciách v armáde. ASV vedela o prípravách na bombardovanie Juhoslávie už v roku 1998 a ostro proti tomu protestovala, avšak bola v roku 1998 potlačená spolu s odchodom ministra obrany predchádzajúcej vlády, jej vrcholoví členovia boli prepustení z najvyšších vojenských funkcií alebo boli zastrašení, čím bola v roku 1999 otvorená cesta k zrade novou vládou Mikuláša Dzurindu a ministrom obrany Pavlom Kanisom.

Ako predseda najstaršej organizácie slovenských vojakov v rámci samostatnej Slovenskej republiky týmto vyhlasujem, že sa budem všemožne zasadzovať za vykonanie takých zákonných a právnych opatrení, ktoré budú viesť k potrestaniu zodpovedných politikov za tento ohavný čin proti ľudskosti.

Jednou z hlavných úloh organizácie ASV je aj zriadenie generálneho inšpektorátu pri Národnej rade SR, v jeho zodpovednosti bude aj prešetrenie tohoto odporného, zločinného aktu voči štátom bývalej Juhoslávie.

Rovnako sa ospravedlňujem za slovenský národ, za podlý čin aktuálneho ministra obrany SR Petra Gajdoša, za nedávne ocenenie „krvavej lady“ Madeline Albrightovovej, ktoré jej bolo udelené za „aktívnu podporu procesu demokratizácie a budovania slobody a stability v strednej Európe“. Táto osoba nielen lobisticky podporovala agresiu a teroristický akt na Juhosláviu, ale následne aj privatizovala majetok odobratý napadnutým slovanským národom.

Dovoľte mi ešte raz prejaviť obrovskú ľútosť nad týmto odporným činom zo strany vtedajších politikov SR, kedže je veľmi pravdepodobné, že odoprením prístupu do nášho vzdušného priestoru pre letecké sily NATO by táto agresia bola sťažená, odložená alebo úplne zrušená.

Príjmite moje hlboké ospravedlnenie za celý slovenský národ.

Predseda Asociácie slovenských vojakov

Ing. Jozef Žarnovičan de Sarnó