Pomník globálního pokrytectví

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
5. 10. 2016  blog autora

Na “náměstí/nenáměstí”, na místě jedné z nejpodlejších zlodějin jeho doby, byl odhalen pomník globálního pokrytectví zasvěcený Havlovi.


Člověku, který dokázal dokonale oklamat sám sebe představou, kterou si pro sebe o sobě vytvářel, a stal se tak nástrojem i symbolem globální moci a její manipulace, klamání druhých. Ti druzí v adoraci jeho selhání současnou globální mocí vidí obhajobu vlastních selhání a v byzanstkém stylu jej vynášejí do nebe.

Kdo z titulu své pozice slouží k zastírání a i potvrzování používání dvojího metru – bez špetky citu pro reflexi stavu, pro objektivitu, pro platnost obecných morálních norem, ten nutně skončí tak jako Havel – ODCHÁZENÍM. Dílem, které sám stvořil a které ho charakterizuje nejlépe.

Pomník pokrytectví:

Srdce s nápisy v době odhalení:

Nebo:

O mrtvých jen dobré. Ale – stane se tato plocha skutečnou stěnou svobody, nebo jen dobře hlídaného pokrytectví? Při samotné akci tam bylo lidí tak málo, že to televize, která právě teď o akci podrobně informuje, raději ani nezabrala.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3883-pomnik-globalniho-pokrytectvi.html