Stížnost na Chovance z vlastní strany

25. 10. 2016     ParlamentníListy 

Redakce serveru ParlamentníListy.cz má k dispozici dopis adresovaný ministru vnitra Milanu Chovancovi. Člen vlády je v něm svými spolustraníky ze sociální demokracie kritizován za to, že se údajně snaží Českou republiku navracet do časů komunistické nesvobody. Proč? Protože po vzoru komunistických soudruhů založil Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra, které má dohlížet na to, co si mohou občané přečíst.

Mnozí sociální demokraté prý věřili, že už po roce 1989 nezažijí situaci, v níž budou monitorována média, a ministerstvo vnitra nám určí, jaké čtení je ještě v pořádku a jaké už je pro Čechy, Moravany a Slezany závadné.

„Mysleli jsme si, že doby, kdy ‚Velký bratr‘ určoval, o čem bude a nebude ‚plebs‘ informován, již minuly. Jak je vidět, tak jsme se ošklivě spletli. Jak jsme již uvedli, Váš nápad pročesávat informační prostor a odstraňovat to, co bude shledáno závadným, opravdu není nijak původní. Je ovšem v naprostém rozporu se závěrečnými dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě konané v Helsinkách, které byly podepsány 1. srpna 1975 – dosud je nikdo nezrušil a Československo jako jeden ze signatářů, resp. jeho nástupnické státy, jsou jimi stále vázány. Svým jednáním závazky KBSE zcela nepochybně porušujete!!!!!!! Ale zdaleka nejen to,“ píší Chovancovi spolustraníci z ČSSD Dašice, ČSSD Pardubice, ČSSD Platěnice-Bořice, ale také někteří členové Českého svazu bojovníků za svobodu.

„Jsou tím porušována zaručená základní lidská práva. Podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je právo na informace zaručeno. Podle téhož článku odst. 2 má každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Podle odst. 3 tohoto článku je cenzura nepřípustná!“ stojí dále v dopise.

Totéž se můžeme dočíst také v Listině základních práv Evropské unie, kde se praví, že má každý právo na svobodu projevu. Nabízí se prý otázka, jestli se tohle všechno ministr vnitra Milan Chovanec na právech v Plzni učil.

„Nakonec Vás ale, pane ministře, chápeme. Bylo by jistě hříchem nevyužít zkušeností takových odborníků, jako je např. Zdeněk Laube, od roku 1981 příslušník Sboru národní bezpečnosti (SNB), který od roku 1984 pracoval na IV. správě SNB, která měla za úkol tajné sledování občanů a zabývala se monitoringem zastupitelských úřadů,“ uzavírají pánové dopis.
Celý dopis pro pana ministra

“Vážený pane ministře,

vážený pane poslanče,

vážený příteli

chtěli bychom Vás přátelsky upozornit, že Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, které bylo založeno na ministerstvu vnitra na základě Vaší iniciativy a za Vaší velké podpory nejenže není originální. Ale je navíc i protiprávní.

Když jste byl ještě malý chlapec, tak byl v roce 1973 schválen návrh tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky na jehož základě bylo vytvořeno “Jednotné monitorovací středisko(dnes bychom mohli říci Centrum) zahraničního rozhlasového a televizního vysílání v Čs rozhlase, dále bylo sjednoceno monitorování zahraničního tisku v rámci ČTK a vytvořeno analytické pracoviště antikomunistické propagandy v západních sdělovacích prostředcích”. Celou záležitost mělo na starosti oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. Ideologický tajemní soudruh Fojtík pak určoval, které relace
a kdy rušit.

Mysleli jsme si, že doby, kdy “velký bratr” určoval, o čem bude a nebude “plebs” informován, již minuly. Jak je vidět, tak jsme se ošklivě spletli.

Jak jsme již uvedli Váš nápad pročesávat informační prostor a odstraňovat to, co bude shledáno závadným opravdu není nijak původní Je ovšem v naprostém rozporu se závěrečnými dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě konané v Helsinkách, které byly podepsány 1. srpna 1975 – dosud je nikdo nezrušil a Československo jako jeden ze signatářů, resp. jeho nástupnické státy jsou jimi stále vázány. Svým jednáním závazky KBSE zcela nepochybně porušujete!!!!!!! Ale zdaleka nejen to.

Jsou tím porušována zaručená základní lidská práva. Podle čl. 17 odst.1 Listiny základních práv a svobod je právo na informace zaručeno. Podle téhož článku odst.2 má každý právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Podle odst.3 tohoto článku je cenzura nepřípustná!

Dále poukazujeme na čl.11 bod.1 Listiny základních práv Evropské unie, kde se uvádí, že každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat a názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. A aby toho nebylo málo, tak Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje obdobné
ustanovení v čl.10. To jste v Plzni na právech nebrali? Pane ministře, můžeme Vás ujistit, že se rozhodně podobným omezením nepodřídíme a budeme bojovat za to, aby uvedené “Centrum” bylo zrušeno. To je totiž taky boj za svobodu, k němuž jsme se jako členové Českého svazu bojovníků za svobodu zavázali.

Miroslav Verner, předsedo MO ČSSD Dašice, místopředseda OVV ČSSD Pardubice, místopředseda Základní organizace ČSBS Pardubice 4, člen Československé obce legionářské,

JUDr. Petr Šáda, místopředseda MO ČSSD Platěnice – Bořice, předseda ZO ČSBS Pardubice 4,

Mgr. Petr Dobrý, člen MO ČSSD Pardubice 3, člen výboru ZO ČSBS Pardubice 4

P.S.

Nakonec Vás ale pane ministře chápeme. Bylo by jistě hříchem nevyužít zkušeností takových odborníků jako je např. Zdeněk Laube, od roku 1981 příslušník Sboru národní bezpečnosti (SNB), který od roku 1984 pracoval na IV. správě SNB, která měla za úkol tajné sledování občanů a zabývala se monitoringem zastupitelských úřadů. “