CETA Ponaučenie z Kanady

Avatar
Původní autoři

9. 11. 2016     zdroj + video
V roku 1989 sme podpísali dohodu o voľnom obchode mezi Kanadou a Spojenými štátmi – CUSTA (Canada-United States Free Trade Agreement). V roku 1994 obidve krajiny spolu s Mexikom podpísali Severo-americkú dohodu o voľnom obchode, NAFTA (North American Free Trade Agreement). Tieto dve zmluvy sa odvtedy stali vzorom pre novú generáciu bilaterálnych a regionálnych obchodných dohôd a sú stále silne podporované väčšinou vlád.

Dohoda CUSTA spôsobila to, že Kanada stratila veľkú časť svojej výrobnej základne, pretože americké korporácie pozatvárali ich kanadské závody a presunuli ich do zahraničia. Kanada tiež stratila legislatívnu kontrolu nad jej energetickými zásobami. NAFTA priniesla aj novú klauzulu – tú o arbitráži cez ISDS, čo je Výbor pre rozhodovanie o sporoch medzi investorom a štátom (investor-state dispute settlement), ktorým korporácie z týchto troch štátov môžu žalovať vlády jeden druhému pre zmeny v zákonoch, nariadeniach, alebo praktikách, ktoré znižujú týmto korporáciám zisk.

POZOR: Aby ste zapli Slovenské titulky, kliknite na CC. Pre zmenu farby titulkov, vôjdite do nastavenia. Čierna je odporúčaná.

English | Français | Español | Deutsch | Polskie | ελληνικά | Nederlands | Dansk | Magyar
Tento krátky film je vám Európania venovaný ako varovanie! Vám všetkým, ktorým vám záleží na zdraví vášho národa, na sile vašich komunít, na osude vašich verejných služieb a ochrane vášho nerastného bohatstva.

Dedičstvo NAFTA je živé a je súčasťou oboch nových dohôd, aj TTIP – Trans-atlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi Európskou úniou a a Spojenými štátmi a aj CETA – Komplexná ekonomická a obchodná dohoda, medzi EU a Kanadou. Zatiaľ čo obidve dohody razia nové cesty obchodovania, súčasťou oboch sú klauzuly o ISDS, ktoré sú obzvlášť rozporuplné v prípade Európy!

NAFTA sposobila to, že Kanada je investormi najžalovanejšia rozvinutá krajina na svete a Kanaďania majú preto povinnosť sa o tieto zlé skúsenosti podeliť s Európanmi v sitácii, keď bojujú proti TTIP a CETA. Táto správa a video sú venované ako varovanie Európanom, ktorým záleží na zdraví ich národov, na sile ich komunít a na osude ich verejných služieb a ochrane ich prírodného bohatstva.