Dobrý lékař ještě nemusí být stejně dobrý v politických názorech

Jiří Baťa
3. 11. 2016
Pana profesora Pirka jsem si vždy vážil jako skvělého lékaře-specialistu, chirurga na srdeční příhody, ale popravdě řečeno jeho politické názory, hodnocení a komentáře nestojí za moc. Výjimkou jsou snad jeho pohledy a hodnocení imigrantské problematiky kterou, na rozdíl od jiných zaslepenců, vnímá jako vážné nebezpečí pro nás i celou Evropu. Nicméně, dnes jsem si přečetl jeho rozhovor s Parlamentními listy.cz (zde) a z jeho vyjádření mám pocit, že ne všem problémům, které byly v rozhovoru zmíněny zrovna rozuměl, fundovaně a logicky na ně odpověděl. Jeho loajální příklon k lidem (pražská kavárna, havloidi atd.), kteří veřejně kritizují a odsuzují prezidenta Zemana, je až příliš zřejmý.


V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz pan profesor prohlásil, že rozhodnutí prezidenta Zemana neudělit státní vyznamenání oběti holocaustu a bojovníkovi za demokracii Jiřímu Bradymu nepovažuje za moudré státnické rozhodnutí. Budiž, má právo na svůj názor, ale je pozoruhodné, že v době, kdy došlo k politickému incidentu mezi prezidentem Zemanem a ministrem Hermanem ve věci jeho přijetí dalajlámy a následné odmítnutí vyznamenání panu Bradymu, byl pan profesor Pirk mimo ČR, přesněji v Japonsku a tyto události sledoval pouze přes internet. Znamená to, že mnohé skutečnosti mu nebyly v tu dobu známy a obávám se, že mu nejsou dostatečně známy ani dnes. Přesto i v uvedeném rozhovoru s PL.cz suverénně konstatuje, že vyškrtnutí pana Jiřího Bradyho ze seznamu vyznamenaných nepovažuje za moudré státnické rozhodnutí. Co jej k takovému odsouzení hodnému hodnocení opravňuje?

Není od věci si položit otázku, nakolik lze renomovanému a uznávanému lékaři uznat jeho znalosti kolem kauzy Bradyho vyznamenání, když nemá ani základní informace o situaci s vyznamenáním a okolnostech, které s tím bezprostředně souvisejí. Např. nemá dostatečné (zda-li vůbec nějaké) informace, zda Brady skutečně byl či nebyl na seznamu vyznamenaných, zda a kolik je na tom pravdy, že prezident Zeman „vyhrožoval“ ministru Hermanovi stran jeho přijetí dalajlámy, že pokud jej přijme, bude jako jeho pomsta pan Brady ze seznamu vyškrtnut. Už jenom skutečnost, že pan Herman hovoří o  vyhrožování jako takovém, je samo o sobě hodně silné vyjádření a nepřehlédnutelné obvinění, navíc zavánějící trestním činem, ale nikdo z prezidenta napadajících a obviňujících křiklounů, tím méně profesor Pirk, se nad tím nepozastavují. Taky proč, když to je právě to, čeho chtějí tito lidé dosáhnout, tj. zkompromitovat prezidenta až tak, aby dosáhli jeho odvolání. Jak naivně a nesmyslně dodává pan profesor, přijetí dalajlámy ministrem kultury nemá žádný dopad na naši ekonomiku a hospodaření, protože velké podniky a celá ekonomika fungují bez ohledu na konání politiků. Tak až takovou naivitu a prostoduchost bych od pana profesora rozhodně neočekával. Ale člověk se mýlí, já v tomto případě dvojnásob.

Pan profesor ve svých hodnoceních a názorech více spoléhá na své PR než na relevantnost svých názorů a vyjádření. Obávám se, že to je ale typické a charakteristické pro všechny, kteří nesouhlasili a velmi razantně se postavili na odpor k ničím nedoloženému prezidentovu rozhodnutí o „vyškrtnutí“ pana Bradyho ze seznamu vyznamenaných tedy, aniž by znali resp. chtěli znát všechny okolnosti týkající se tohoto případu, jednoduše prezidenta neomaleně zkritizují a je pro ně vymalováno!

Pan profesor Pirk je jistě vysoce vzdělaný, erudovaný, chytrý a moudrý člověk, ale udivuje mne, že se tak snadno propůjčí k levnému populistickému hodnocení něčeho, s čím není sám dostatečně obeznámen, což do značné míry snižuje jeho uznávané image. Rovněž odpověď na otázku PL.cz, zda názor, že by měl pan Herman kvůli tomu odejít z funkce, jak ho vyzýval Pražský hrad mu připadá neadekvátní k údajnému prohřešku, že přijal dalajlámu přes nesouhlas prezidenta i ministra zahraničí Zaorálka. Pan profesor na to, jak jinak, že „Samozřejmě, že ne. Vždyť žijeme v demokracii, nežijeme v diktatuře. Pořád si u nás lidi nezvykli na to, že když má někdo jiný názor než on, není to jeho nepřítel.

V demokracii to tak prostě je, někdo má takový názor, někdo onaký. Od toho je to demokracie“. Lze s takovým laciným výkladem demokracie souhlasit? Pokud ano, pak jen do jisté míry, ale pan Pirk vůbec nerespektuje skutečnost, že jedna věc je demokracie jako taková, druhá věc je ale respektování daných skutečností, tedy smluv, ujednání, deklarací apod., zvláště, jsou-li mezinárodního charakteru. Tady už rozdílnost v názorech toho či jiného člověka neobstojí, to by si měl i pan profesor uvědomit.

Znepokojivé také může být vyjádření pana profesora, že zcela důvěřuje skutečnostem, jak je sdělil pan Brady v rozhovoru pro Českou televizi kde popisoval, kdo mu volal, co mu říkal, co má udělat, koho si může na Pražský hrad přivést, že o vyznamenání nemá mluvit. „Vzhledem k jeho celoživotním morálním postojům bych spíš pochyboval o té druhé straně“, (rozuměj Pražský hrad), uzavírá názor pan profesor Pirk. Znovu se nabízí otázka, co pan profesor o panu Bradym ví když zmiňuje jeho „celoživotní morální postoje“ coby bojovníka za demokracii? Znal jej a věděl o něm něco ještě dříve, než se o něm začalo v Česku mluvit a psát? Zjistil si pan profesor, co pan Brady významného udělal pro Československo, resp. Českou republiku od r. 1949, kdy odešel do ciziny a po celou tu dobu zde nežil (otázka je, zda za tu dobu naši zem vůbec navštívil)? Za co by tedy asi měl být oceněn vyznamenáním Řádem T.G. Masaryka, jak se proslýchalo? Nebo mu stačí jen to, že přežil holocaust? Takových jsou dnes ještě desítky a bez nároku na vyznamenání. Přesto na otázku PL.cz., zda věří v tomto případě panu Bradymu a ministru kultury Danielu Hermanovi, a ne Pražskému hradu a prezidentovi, pan profesor Pirk odpovídá jednoznačně: ano! K tomu již další komentář snad netřeba.

Abych však byl objektivní, možná tyto neznalosti a nevědomosti panu profesorovi vytýkám neoprávněně, protože stejně „bohaté, (ne)prověřené a (ne)doložitelné“ znalosti o životě a činnosti pana Bradyho v Kanadě mají rovněž všichni ti z pražské kavárny, Kroměřížské výzvy, havloidi, akademici a ostatní uvědomělí antizemanovci, kteří tak ostře odsuzují jeho nevyznamenání. Ostatně, tyto lidi nezajímají ani bližší detaily, fakta, skutečnosti a informace, jak je uvádějí jiné, ověřené zdroje. Nu což, i takto lze, pohledem výše zmíněných elit chápat a vysvětlovat si podstatu demokracie.

Na závěr už jen připomenu slova pana profesora: „ Pořád si u nás lidi nezvykli na to, že když má někdo jiný názor než on, není to jeho nepřítel. V demokracii to tak prostě je, někdo má takový názor, někdo onaký“. Pane profesore Pirku, platí to i v případě názorů prezidenta Zemana?