Frustrace jako zdroj politického postoje

Avatar
Původní autoři

Ivan David
18. 11. 2016
Cestou po Národní třídě jsem včera míjel drobného hubeného starce (asi tak v mém věku). Náhle odhodlaně zvolal: “Hlavně zlikvidovat všechny komunisty!”. Zeptal jsem se ho: “Vy jste bezdomovec?” Odpověděl: “Podle čeho tak soudíte? Že mám kufr na kolečkách?” Ne, podle oblečení a značně defektního chrupu”, odvětil jsem. “Ale na rozdíl od vás mám vysokou školu”, kontroval. 

Připomnělo mi to vyprávění babičky. Její soused za I. republiky měl 3 hektary a asi 7 dětí. Každou neděli se šel opít a v hospodě pak vykřikoval: “Já jsem agárník a my vládneme v týhle zemi!”
Sebedůvěru možno pěstovat i na identifikaci s vlivnými nebo slavnými. Bída tím ale nezmizí.