Jak funguje propagandistická mašinérie Západu? Přečtěte si výstižné vysvětlení z ruské strany

Avatar
Původní autoři

Nikolaj Starikov
24.11. 2016   Rukojmí
Tento text ruského publicisty Nikolaje Starikova rozhodně stojí za přečtení. Není typickou odbornou, běžnému smrtelníkovi nesrozumitelnou analýzou. Naopak, velmi jasně a jednoduše popisuje nejen principy, na kterých funguje dnešní propaganda a šíření nenávisti ze strany Západu, ale i důvody, proč je jí zranitelná řada z nás, Čechů a Slováků. Přináší také zajímavé paralely dotýkající se mimo jiné i našeho předlistopadového školství.V posledním období odhodila propagandistická mašinérie Západu veškerý ostych a „pracuje“ dnes zcela otevřeně bez jakéhokoli studu a pocitu trapnosti. To nám umožňuje provést analýzu metod její činnosti. Co tedy charakterizuje činnost nejmocnějšího nástroje propagandy, jaký byl kdy vybudován na Západě a který tam „jede“ na plný plyn?

1. Základním principem západní propagandy je její fragmentace.
Může to znít divně, ale právě roztříštěnost (informací) je jedním z hlavních prostředků „vymývání mozků“ na Západě.

Není žádným tajemstvím, že vzdělávání v zemích „rozvinuté demokracie“ formuje v lidech velmi úzký pohled na svět. A formuje jej nepřirozeně a uměle – na rozdíl od sovětské (i československé, pozn. J.B.) školy, která se snažila i těm nejslabším žákům a lajdákům podat ucelenou představu o světě, který je obklopuje, „dostat“ do nich základy vyšší matematiky, fyziky, chemie, astronomie a biologie, i když pak třeba jen stěží všechny tyto poznatky využili v praktickém životě.

Chápání příčinných vztahů, poznání toho, co je příčinou a co důsledkem, schopnost analýzy a syntézy jevů a dějů – tedy to, čemu se říká „analytické myšlení“ – je prvním krokem k vytvoření něčeho nového, k vynálezům a vytváření nových technologií.

A tohle všechno se západní vzdělávací systém snaží v člověku potlačit. V jeho stopách jsme se také my snažili pod heslem „reformy vzdělávání“ takový systém zavést – systém sledující jasný a zřetelný cíl: rozdělit společnost, nikoliv na třídy, ale na kasty.

Ta „správná“ kasta dostává klasické vzdělání v privilegovaných školách a nejrůznějších Cambridge a Eton univerzitách, kde je možno získat skutečně ucelený pohled na svět a kde se „kovají“ budoucí předáci a elity západního světa. Pro všechny ostatní je připraven tzv. moderní systém vzdělávání, ve kterém „sice již byly zrušeny domácí úkoly, ale žáci pořád ještě umí číst“.

Každý, kdo se někdy učil na škole v SSSR (nebo v ČSSR, pozn. J.B.) a má povědomost i o tom, jak se žáci a studenti učí na Západě, vám řekne, o co kvalitnější a obsáhlejší byly osnovy v bývalém socialistickém bloku. Žáci řešili úlohy, ke kterým se jejich protějšky na Západě dostávají o několik let později. Vznik takového vzdělávacího systému na Západě není náhodný.

Fragmentace poznání a neexistence komplexního, souhrnného pohledu na svět charakterizuje současné vzdělávání. Děti dnes žijí ve svém vlastním světě, ve světě her, pohádek a přání. „Dospělý“ pohled na svět získávají až se zkušeností a teprve tehdy reálně vnímají svoje okolí.

2. Západní vzdělávací systém je zaměřen na vzdělávání dětí. Velkých dětí.
Opravdu dospělými se v tomto systému stávají pouze absolventi elitních vzdělávacích ústavů, kteří v nich získají „opravdové“ vzdělání. To je příčinou neskutečné naivity ostatních „dětských“ obyvatel západních zemí, kteří jsou ochotni uvěřit i sebevětší pitomosti, pokud ji několikrát uvidí a uslyší z obrazovky. Věří tedy na zombie. Upíry, mimozemšťany, ale například i tomu, že Rusko je agresor, ale USA přinášejí světu svobodu a demokracii a že vždy sledují nikoli vlastní zájmy, ale jakési „ideály svobody“.

Malé dítě můžete přesvědčit o čemkoli – hlavní je říci mu to přesvědčivě a hezky. Propaganda Západu je přesvědčivá pro všechny, co stále poslouchají jedny a ty samé názory a jiné neslyší. Konečný efekt je stejný, jako když přijde dítě se stejnou otázkou nejprve k mamince, potom za otcem a pak ještě k babičce. Pokud dostane ode všech stejnou odpověď, pokládá ji za pravdu. Jak také jinak?

3. Děti si rády hrají a věnují zábavě. Celá současná západní civilizace se vyvíjí tímto směrem.

Tisíce nejrůznějších her, desítky herních zařízení, filmy, knihy, celé sítě herních zařízení i speciálních heren. To vše vzniklo hlavně pro to, aby si dospělý člověk co možná nejvíce hrál. Položte si otázku: opravdu je pro společnost, pro lidstvo nutné, aby si lidé tolik hráli? Jaký to má pro člověka smysl? Žádný zřejmý užitek to nemá.

Ale je snadné ovládat jednotlivce, který se chce stále pouze bavit jako dítě. Takový trend vývoje vede k dětinskosti lidí na Západě. Takoví lidé nechtějí zakládat rodinu, nechtějí mít děti. Nedivme se, vždyť „děti“ rodiny nezakládají a „děti“ děti nerodí. Je to pro ně „příliš brzo“ a nechce se jim do toho. Vždyť přece rodina a děti překážejí v tom, aby si hráli a bavili se.

Tři výše uvedená specifika západní civilizace charakterizují způsob manipulace s obyvatelstvem západních zemí.

Útržkovitě ale barvitě jsou jim do hlavy vkládány zcela určité názory a myšlenky. A to úspěšně. Vždyť takové velké dítě, jakým je průměrný občan na Západě, nechápe skutečný význam toho, k čemu došlo, a je ochoten uvěřit i pohádce, pokud bude náležitě a barvitě podána a mnohokrát zopakována.

Jak rozlišit manipulaci od pravdivé informace?

Manipulátoři se budou snažit využít emocí, budou se je snažit vyvolat a s minimálním množstvím objektivních údajů vytvořit nepravdivý dojem.

Informace podávané manipulátory budou podávány v nesprávném sledu, nelogicky uspořádané, bude v nich zaměňována příčina a následek. Vždy pak budou podávány jen kusé informace o tom, co se stalo, ne celkový obraz události.

Všimněte si, že informační kampaně Západu, stejně jako kampaně našich prozápadních liberálů, spojených se Západem neviditelnou pupeční šňůrou, probíhají vždy útržkovitě a emotivně.

Před časem byli všichni „tak trochu Gruzínci“ – to máme na talíři rok 2008. Předtím bojovali proti „tyranii Saddáma Husajna“. V r. 2014 podle nich „na Ukrajině zvítězila svoboda“ upalováním a kamenováním příslušníků Berkutu. Teď se najednou starají o osud Aleppa, třebaže včera je nezajímal ani osud Doněcka, ani Damašku či celé provincie Homs; Mosul je tabu. Nebo jiný příklad – najednou jsou všichni přesvědčeni, že „Putin otrávil poloniem Litviněnka“ a nikoho nezajímá, že takovým způsobem by nebyl otráven jen jeden člověk, ale celý Londýn.

Člověku-dítěti žijícímu na Západě se předloží jen kousíček, nepatrný fragment informace pěkně zabalené do televizního šotu. Vyhořelé náklaďáky – žádné krátery. A všichni věří, že jde o výsledek náletu ruských letadel na humanitární konvoj. Fakt, že letecké bomby by auta nespálily, ale roztrhaly na kusy, se k nikomu nedostane. Obraz události podaný televizí byl kvalitní, barevný – a pro „dospělé děti“ na Západě tím i přesvědčivý.

Kdo je zodpovědný za záplavu běženců v Evropě? Je zcela zřejmé, že jsou to evropští vládci, kteří vpustili do nitra kontinentu celý milion uprchlíků. Pocházejí i z Pákistánu, Somálska a dalších zemí, které nemají s krizí na Středním východě nic společného. A co tvrdí západní propagandisté? Za proudy běženců je zodpovědné Rusko – a to proto, že brání Asadův režim. Pokud by to nedělalo, válka by už skončila a do Evropy by nikdo neutíkal.

Tady nejde o obyčejnou, zřejmou – ale hned o dvojnásobnou lež. Pokud chcete, aby byl v Sýrii mír, přestaňte podporovat ty, kteří ho porušili – tedy „opozici“. Bašár Asad byl v Sýrii i před šesti lety a do Evropy nikdo neutíkal! Činnost Ruska v Sýrii je zaměřena právě a jen na dosažení předválečného stavu. Přitom mu Západ přisuzuje vinu za syrskou krev a trosky – a navíc i za to, že se do Německa ilegálně dostalo 100 tisíc běženců z Afghánistánu.

Když představitelé Pentagonu nebo amerického ministerstva zahraničí mluví o „důkazech zjištěných na facebooku“, ani si nedělají legraci, ani se nesnaží přetvařovat. Vždyť i oni byli vychováni a vzdělávali se TAM (v USA). A proto někteří z nich skálopevně věří, že to, co je hlásáno, není nic jiného, než čistá pravda.

Cožpak mohou dospělí, táta s mámou, klamat svoje dítě? Jasně, že ne. A přece děcko věří, že když nebude pořádně jíst, přijde na něj „počítačová příšera“ a s tím, že nechce jíst, bude krajně nespokojena – a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Na skutečnost, že počítačové příšery neexistují a matka je použila jako hrozbu jenom proto, aby splnila úkol (nakrmit dítě), už děcko nepřijde.

A přesně stejně není člověk na Západě chopen připustit, že záběry „útoku Rusů na humanitární konvoj“ mohou být jednoduše zfalšovány, že britská MI-6 mohla otrávit Litviněnka sloučeninami thalia – a ve všech západních sdělovacích prostředcích mohou být zveřejňovány záběry „nepokojů v Moskvě“ s palmami v pozadí (jedná se s největší pravděpodobností o záběry nepokojů v Aténách). Vždyť jak by se v „civilizované zemi“ mohlo stát, že by tam vymýšleli provokace a chystali falešné záběry?

A tak je dnes Západ a ruská „Pátá kolona“ také tak trochu „obyvatelem Aleppa“. Přestože kašlou na celou Sýrii a na Aleppo zvlášť. Paprsek reflektoru v západním „informačním cirkusu“ je prostě momentálně zamířen zrovna sem. A to znamená, že všichni sem i hledí a že všichni vidí jenom to, co se jim ukáže.

Neuteče přitom mnoho vody a všichni na Aleppo zapomenou. Nastrčí se jim totiž před oči nová děsivá pohádka a občané-děti jí ochotně uvěří. A budou se, nepravdivě a falešně, o někoho nebo o něco obávat. A to až do té doby, dokud si propagandistická mašinérie nevezme „na paškál“ zase jiné události a jinou zemi.

Nebude si přitom, tak jako doposud, všímat ani probíhající tragédie na Donbasu, ani zničených měst v Jemenu, ani stovek dalších míst na naší planetě, kde dochází k tragickým událostem každý den a o kterých se v západních médiích nic nedozvíme.