Protestující žádající odstoupení prezidenta Zemana cítí ohrožení demokracie zcela oprávněně

Ivan David
18. 11. 2016
Je velmi důležité, aby člověk kriticky nahlížel na vlastní konání. Chápání dosahu vlastní činnosti je důležitým aspektem orientace člověka, konkrétně orientace situací a také vlastní osobou. Soulad mezi realitou a jejím chápáním pak umožňuje účelné jednání, plánování vlastní činnosti a dosahování cíle.

Prezident Miloš Zeman byl zvolen v řádných volbách a to většinou hlasů voličů, kteří se dostavili k volbám. Volba měla všechny parametry demokratického rozhodování, proběhla v souladu se zákonem a prezident Zeman se v souladu se zákonem ujal funkce a v souladu se zákonem ji vykonává.

Jestliže se tedy někteří občané po takto proběhlé volbě domáhají odstoupení prezidenta, aniž by byly naplněny zákonné podmínky, pak jednají nedemokraticky. Prezidenta lze věcně kritizovat, nesouhlasit s ním, nelze však zpochybňovat výsledek demokratické volby. Pokud toto jejich jednání média podporují jednají rovněž nedemokraticky. Snaží se ohrozit demokracii. Pokud sami cítí ohrožení demokracie o které usilují, pak jsou u nich zachovány schopnosti rozpoznávací, tedy schopnost rozpoznat společenskou nebezpečnost vlastního jednání. Jsou-li u nich zachovány i schpnosti ovládací, pak jsou za své činy plně odpovědní. Takové jednání je o to horší, že se ho dopouštějí v organizované skupině.

Zatímco demokraté trpělivě snášeli prezidenta Havla a nezpochybňovali jeho volbu, ačkoli byl zvolen většinou jednoho hlasu, a to jen proto, že byl učelově zatčen jeden poslanec, který by hlasoval proti němu. Je zcela spravedlivé žádat, aby i ti, kteří nejsou příznivci Miloše Zemana respektovali demokratickou volbu, nestačí, že cítí, že ohrožují demokracii.