Evropa na cestě do pravěku

Avatar
Původní autoři

Martin Koller
21. 12. 2016
Bezpečnostní situace v Evropě se v průběhu posledního roku evidentně zhoršuje, protože politici v Bruselu, stejně jako u nás i v jiných evropských zemích nic neudělali pro ochranu svých obyvatel proti islámské agresi. Samozřejmě s výjimkou záplavy bezobsažných řečí a výmluv. Pachateli všech teroristických útoků a řady dalších, mnohdy masových násilností po celé Evropě byli v minulém roce muslimové. Pravděpodobnou tečkou za dalším rokem multikulturní islámské invaze je pondělní teroristický útok v Berlíně. Nelze přehlédnout, že se jednalo o útok na tradiční vánoční trh, tedy křesťanskou symboliku a evropské křesťany.


K odpovědnosti se přihlásil takzvaný islámský stát reprezentující současný, stále sílící saláfistický a vahábistický islám podporovaný především Saúdskou Arábií a Tureckem.

Bojiště Evropa a Německo

Německá policie evidentně nezvládá ochranu vlastních obyvatel. Ve Francii a Švédsku je situace podobná. Francouzští policisté se bouří, němečtí také, jen se o tom u nás mlčí. Úspěšné útoky islámských teroristů jsou dokladem mizerné práce tajných služeb i policejních sil v postižených zemích. Ubohé výsledky jsou logické, protože do uzavřené islámské kmenové komunity prakticky nelze proniknout. Občas evropské silové složky s velkou slávou odhalí nějakého primitiva připravujícího teroristický útok trhavinou namíchanou z hnojiva, ale hlavní nápor je teprve před branami. Mezi uprchlíky z islámského státu a jejich kolegy z takzvané umírněné opozice vyškolenými britskými a americkými instruktory se vyskytují opravdoví odborníci. Na ně vystrašené evropské bezpečnostní složky stačit nebudou. S islámskými teroristy si umí efektivně poradit pouze Izraelci. V opačném případě už by byli vyhlazeni.

Dokonce ani počty muslimů v Německu nejsou jasné. Důvodem je především evropský zákaz evidovat obyvatele podle rasy, národnosti, náboženství a dalších jednoznačných rozlišujících znaků. Cílem je minimalizace informací použitelných pro obranu Evropanů, před rasistickým multikulturalismem. Muslimů v Německu může být kolem šesti milionů i víc. Statisíce se jich nalézá mimo evidenci. Turci narození tureckým migrantům v Německu jsou evidováni jako Němci, přičemž tvoří většinu mládeže. Například v Berlíně je v posledních letech kolem 80% mladistvých pachatelů násilné trestné činnosti tureckého, nebo arabského původu. A trend se zhoršuje, protože stará generace, která přišla za prací, vymírá a její vliv slábne. To jen potvrzuje zjištění, že druhá a třetí generace muslimských migrantů je horší a nebezpečnější, než jejich rodiče.

Mladí muslimové v Německu nemají až na nepočetné výjimky zájem na vzdělání, komunikují vlastním nářečím známým jako kanak-sprak, vyhýbají se práci, parazitují na sociálním systému a napadají jako smečky zvěře beze strachu občany i policii. Většina z nich rasisticky nenávidí Němce a bílé Evropany a vyznává agresivní formy islámu. Přitom si halasně stěžují na německý rasismus a společenský útlak.

V roce 2006 uvedl německý prezident Horst Köhler, že Německo zaspalo problematiku integrace o celá desetiletí. V roce 2010 uvedla kancléřka Merkelová, že integrace Turků zcela selhala. Přesto německá politická reprezentace doslova brutálně prosazuje islamizaci vlastní země, uráží národ, zastrašuje a pronásleduje německé vlastence. Někteří evidentně šílení poslanci v Budestaagu veřejně vykřikují, že je správné, když mají Němci málo dětí a migranti budou tvořit většinu obyvatel německých měst. Realitou Německa jsou díky multikulturalistům dvě stále více nepřátelské paralelní komunity, přičemž jedna je civilizovaná a živí prací tu druhou, která ji za odměnu uráží, napadá a vysává.

Jak dlouho to ještě Němce bude bavit? Německo mělo v roce 2014 přebytek obchodní bilance 22 biliony EUR, ale většina spolkových zemí je zadlužená. Kam všechny peníze mizí? Pravděpodobně do podpory islámské invaze, ekologických zlodějin, neziskovek a záplavy zbytečných umělců, zatímco na valorizaci starobních důchodů se financí nedostává.

Zakážeme náklaďáky?

Pondělní teroristický útok v Německu je ukázkou toho, co důvěrně znají obyvatelé Izraele, Iráku, Afghánistánu a Sýrie. Útok s využitím automobilu na nechráněné lidi. V tomto případě naštěstí bez trhaviny, nebo aspoň plynových bomb. Nikdo se teroristovi včas, natož úspěšně nepostavil, protože využil momentu překvapení. V takovém případě selhávají a budou selhávat jakákoli opatření s výjimkou preventivního odstranění teroristů a jejich základen z dosahu potenciálních cílů. V tomto případě stačilo, aby se zločinec nemohl volně pohybovat mezi občany a byl uzavřen v uprchlickém zařízení, kde měl zadarmo ubytování, stravu a kapesné.

Terorista, který zavraždil polského řidiče kamionu, ukradl jeho vozidlo, najel se zhasnutými světly do bezbranných civilistů na vánočním trhu, 18 jich zabil a 48 zranil, nakonec úspěšně zmizel. Následně jsme se z médií dozvěděli, že německá policie s pomocí občana ozbrojeného mobilem zatkla „uprchlíka“ z Pákistánu či Afghánistánu. Proč utíkal z Pákistánu, jenž spolupracuje s demokratickými USA a dostává od nich výzbroj, nebo z Afghánistánu, kde zvítězila americká demokracie, svoboda a lidská práva mi není jasné. Ono pravděpodobně není jasné ani německé policii, kdo to je a odkud. Přesto se fláká, případně připravuje k teroristickému útoku v Německu a za německé peníze už od února. K tomu si přilepšoval krádežemi, evidentně beztrestně. Policisté nakonec prohlásili jeho zatčení za omyl, protože se na jeho oblečení nenašly stopy střelného prachu po výstřelu, kterým byl zavražděn polský řidič.

Samo o sobě je podivné, že policie nezakročila rychleji. Křesťanský vánoční trh je lákavým cílem muslimských teroristů. Daly by se tam čekat početné hlídky, kamery, drony s kamerami. Sledování trasy prchajícího řidiče a jeho identifikace by měly být bezproblémové. Nelze vyloučit, že policisté se místo zajišťování bezpečnosti občanů účastnili školením o potřebě podpory multikulturalismu a islámských migrantů vydatně obohacujících německou společnost, případně o potřebě boje proti rasistům, fašistům, xenofobům a islamofobům, kteří se bráni obohacení německé společnosti. Možná se připravovali k boji proti ruské propagandě.

Není jasné, proč němečtí policisté zcela pomíjejí možnost zapojení více teroristů do útoku. Něco takového by bylo z hlediska islámské kmenové komunity logické. Důvod je možná v tom, že by se narušila zoufalá multikulturalistická snaha o popírání islámského terorismu, která se snaží Evropanům vnutit myšlenku, že islámští teroristé jsou jen osamocení vyšinutí blázni. Nelze vyloučit, že řidiče mohl zabít nejprve jeden terorista, který si odnesl i stopy střelné prachu na šatech a poté převzal řízení druhý, který byl chycen. Odpovídá tomu i podivná trasa jízdy kamionu. Člověk, který nemá praxi v řízení vícenápravového návěsového vozidla o hmotnosti blížící se třiceti tunám, by měl problém už v první zatáčce, či na první křižovatce ve městě. Tím by na sebe včas upozornil. Předem připravená záměna osob, používaná s oblibou rumunskými kapsáři u nás, ale rovněž libanonskými v Německu není zcela vyloučená.

Na omluvu policistů v Německu je třeba uvést, že jsou absolutně přetížení a navíc pod neustálou palbou multikulturalistických útoků a úřední šikany. Nelze se divit, že se do akce nehrnou. Zůstávají živí a nehrozí jim vyhazov či vězení za to, že se ošklivě podívali na nějakého agresivního a primitivního migranta arogantně pohrdajícího Němci i jejich zákony.

Cesta do pravěku

Současné směřování Evropy pod taktovkou bruselských globalistických komisařů bychom bez velké nadsázky mohli označit názvem Zemanova filmu „Cesta do pravěku.“ Kmen, případně kmenové společenství, které tvoří základ muslimské komunity je totiž typickým sociálně-společenským systémem pravěku. Neplatí v něm spravedlivé zákony, nýbrž primitivní zvykové právo založené na fyzické síle a izoluje se od okolí. Dokladem je postavení většiny žen v muslimské komunitě. Podobným způsobem žili v Evropě pouze kočovní cikáni. Již ve starověku existovaly státy s jasně danými zákony, které kmen překonávaly. Realita současného, především saláfistického islámu, je unikátní kombinací kmene a agresivní ideologie bezohledně řídící život každého člena 24 hodin denně. Nejvýraznějším produktem kmenového islámu je „právo“ šaría, které je v zásadním rozporu se zákony EU i Listinou základních lidských práv a svobod, o nějaké obecné svobodě a demokracii nemluvě. Přesto se stále více prosazuje v Evropě tam, kde vznikají početné paralelní muslimské komunity.

Jedinou cestou záchrany Evropy i našeho národa před pádem do islámského pravěku je zavržení zrádců historického evropského křesťanství a judaismu, odmítnutí protinárodních globalistických vlád, podvodníků, komediantů a dočasný falešných mesiášů plnících direktivy komisařů z Bruselu a podporujících zvrhlý rasistický multikulturalismus s pomocí parazitujících politických neziskovek a protinárodních médií praktikujících zločinnou politickou korektnost a zastrašování občanů. Dále volba opravdových a osvědčených vlasteneckých politiků, kteří budou prosazovat národ s jeho historickými kořeny, civilizovanou rodinu jako základ státu. A především zastavení islámské invaze i s použitím násilí a deportace všech migrantů do jejich původní vlasti, či na nějaké ostrovy, pokud nechtějí žít jako civilizované Evropané integrovaní do evropské společnosti opírající se o evropskou historickou zkušenost a tradiční náboženství působící v Evropě.

Je třeba prosadit nezadatelné a vymahatelné právo každého občana na pravdivé informace v plném rozsahu bez omezování jakousi politickou korektností a zrůdnými multikulturními ideologiemi z EU a OSN. Dále právo každého občana na svobodné veřejné vyjádření vlastního názoru a kritiky, pouze s jasně stanovenými omezeními preferujícími národní zájmy a historickou zkušenost. V neposlední řadě právo každého občana na beztrestné odmítnutí názorů, ideologií, směrnic a zákonů, které ohrožují vlast a národ. Prvním krokem je prosazení všelidového referenda k všem důležitým domácím i mezinárodním otázkám, dalším vystoupení z EU a OSN ovládaných globalisty, rasistickými multikulturalisty, tupými byrokraty a prodejnými korupčníky. To v plné míře platí i v naší republice!

Bojiště Česká republika

Teroristický útok v Praze, nebo Brně nelze vyloučit, ale zatím není natolik pravděpodobný, jako v Německu, Francii, nebo Belgii. Paralelní islámská komunita u nás ještě není příliš početná, přestože se politici a neziskovky snaží ze všech sil. Cizinců arabského a afrického typu v Praze, Brně i Plzni evidentně přibývá, jen se o tom nemluví, aspoň ne v médiích postižených protinárodní politickou korektností.

Ovšem podle dosažitelných informací se na pražském sídlišti Černý most, již delší dobu v početné muslimské komunitě praktikuje právo šaría, které je v rozporu s našimi i evropskými zákony. A nikomu to nevadí, počínaje ministrem vnitra, který si to asi nechce rozházet s multikulturním premiérem a jeho přáteli z EU a neziskovek. Máme tedy dobrou saláfistickou základnu a zapálení zelení multikulturalisté z Žít Brno se určitě budou snažit nezůstávat pozadu.

Premiér a ministr vnitra, jinak nadšení multikulturalisté a obdivovatelé Merkelové, stejně jako mnozí jiní reprezentanti ČSSD, vyhnali na ulice a tržiště policisty se samopaly. Zároveň nás přesvědčují, že se u nás nic neděje a nic nehrozí. Něco takového jako předvídavost, prevence a zkušenost jim zcela uniká. Jinak by prosazovali uzavírání hranic všemi způsoby a odmítnutí jakékoli islámské migrace, a to i s využitím dobrovolnických formací občanů posilujících policii. V tom jim nadšeně sekunduje protinárodní propagandistická platforma ČT 24, jíž jde hlavně o to, abychom nevnímali negativné islámskou invazi, jež nás obohacuje, například podle zelené pražské primátorky Krnáčové reprezentující firmu ANO a zaměřili se proti údajným nenávistným rasistům, xenofobům a islamofobům, jak označují české vlastence.

Co budou policisté se samopaly na trzích a ulicích dělat, kromě mrznutí a ošlapáváni služebních bot? Hlídat psy, aby nemočili na vánoční stromky? Útok využívající momentu překvapení by stejně nedokázali zastavit. I kdyby se na ně hnal náklaďák, tak by nestačili ani zahájit palbu. Musí totiž řešit řadu omezení, které je mohou připravit o život a zároveň zvýhodňují zločince. Typický příklad je nedávná vražda jednoho a zranění druhého policisty v Jižních Čechách agresivním feťákem, protože dodržovali předpisy a nebyli více agresivní. Americká policejní hlídka by ho zlikvidovala palbou z brokovnice, jen by vytáhl nůž. Samozřejmě by se nesmělo jednat o černošského feťáka, protože pak by to byl rasismus a diskriminace.

Naši policisté, topící se ve spleti byrokratických předpisů a multikulturalistického nátlaku ze strany protinárodní vlády by možná řešili s velením otázku, zda nemají zavolat dopraváky, aby dali řidiči pokutu. Každopádně střelba z dlouhých automatických zbraní ve vánočním shluku obyvatel velkoměsta může napadnout snad jen naše vládní politiky. Mrtvých bychom se nedopočítali. Stačily by i odražené střely. I v případě zabití řidiče by kamion setrvačností pokračoval v cestě, nemluvě o možnosti zapnutého tempomatu.

K tomu musíme připočítat situaci, která je velmi podobná německé. V případě omylu by se policisté stali oběťmi nenávistné mediální multikulturalistické štvanice, organizované neziskovkáři, ombudsmanskou a protinárodními politiky. V polovině ledna se má konat soud s ředitelkou střední školy, která, která byla tak rasistická a xenofobní, že si nechtěla nechat diktovat od agresivních, necivilizovaných a nevychovaných muslimek co má dělat ve škole, za niž odpovídá státu.

Nemohu se zbavit obavy, že policisté by si z obav před vlastními nadřízenými netroufli ani perlustrovat či prohledat na tržišti babu černém pytli s burkou na hlavě, přestože by to mohl být převlečený terorista opásaný trhavinou. Opatření ministra vnitra proto vyvolává spíše útrpný úsměv. On je ostatně zaneprázdněn hrátkami s reprezentantem evropských hodnot při vymýšlení ruské propagandy, která nás jak známo ohrožuje víc, než islámský terorismus.

Informacemi o teroristech by se měly zabývat především tajné služby. Armáda je připravena bojovat proti Rusku a vojenští zpravodajci údajně překypují informacemi, pravděpodobně o ruské propagandě. Jen jim nějak chyběly, když naše armáda dovezla z Afghánistánu primitivního muslimského agresora, který napadl sestru v nemocnici a pokusil se ji znásilnit. Doufejme, že aspoň odhalili, kdo mu platí drahé advokáty.

Vyjímečně akční bylo vystoupení globalistického multimiliardáře pro nemyslící voliče. Tentokrát za něj při komentáři k ožehavému tématu nevystupovali firemní kašpárkové. Podle globalistického tisku údajně český Trump, i když se jedná původem o Slováka a na rozdíl od amerického patriota Trumpa ho lze sotva považovat za vlastence, určitě ne českého se pochlapil. Prohlásil, že za útok může Merkelová, která ohrožuje celu Evropu a sehrál pokryteckou komedii bojovníka proti islámské invazi, která ho ovšem k ničemu reálnému nezavazuje. Zato opora jeho firmy ANO v Bruselu multikulturalistka a cenzorka Jourová se vyznamenala v boji proti vlastnímu národu. Připojila svůj podpis k prohlášení tamních komisařů a dalších protinárodních multikulturních globalistů ke Dni migrace. Jakubu Jandovi nad ním musely zvlhnout nejen oči. Jen čekám, kdy vymyslí jako novou evropskou hodnotu Den islámu.

Některé nápady Jourové jsou opravdu ilustrativní: „Spolu s OSN pracujeme na rozvoji globálního zákona pro migraci a na vytvoření uceleného rámce pro řešení uprchlické otázky. Mezinárodní komunita potřebuje společně vytvořit systém, kde se lidé budou volně přemísťovat, pokud se k tomu rozhodnou, bezpečně a legálně, s plným respektem k jejich lidským právům a aspiracím. Naše společně sdílené evropské hodnoty svobody, rovnosti a respektu k lidským právům vytvořily z Evropy místo uprchlíků a my se zavazujeme k prosazování těch hodnot v naší pokračující práci zlepšit osud migrantů.“ Takže pokud se nějaký terorista, či jen příživník rozhodne vydat do Evropy, aby uplatnil svoje teroristické nebo příživnické, případně násilnické či narkomafiánské aspirace, bude tak moci učinit legálně a bezpečně. Můžeme jich čekat miliony. Jourová a spol. na to chtějí vytvořit zákon doplňující Agendu udržitelného rozvoje 2030, vytvořenou v OSN. Z ní vychází i Strategie 2030 naší protinárodní vlády. Na jedné straně nezávazné protiteroristické plky globalistického multimiliardáře a ministra protinárodní vlády pro nemyslící voliče, na druhé reálná příprava zákona k likvidaci Evropanů od pracovnice jeho firmy ANO v Bruselu.