Neziskovka Česká spořitelna jako kompas na cestě k diktatuře

Avatar
Původní autoři

Ivan David
15. 12. 2016
“Česká spořitelna si už nebude platit reklamu na dezinformačních webech. Chce sloužit jako kompas.” Tuto pozoruhodnou zprávu přinesl “informační web” Aktuálně zde. Jinými slovy, Česká spořitelna podporuje křivou propagandu, tedy desinformaci webů jako je Aktuálně a samozřejmě ukradených “veřejnoprávních” ČT a ČRo. Ti, kteří se těchto hlavních sdělovadel zmocnili, s nimi nakládají, jako by byly jejich. To je definice krádeže. Českou spořitelnu vlastní rakouská Erste bank AG. Tedy rakouští oligarchové jdou v čele zavádění cenzury. Nadnárodní kapitál se rozhodl přestat předstírat demokracii.

Otázkou je, zda se jedná o intuitivní přístup v rámci mezinárodní solidarity hyperburžoazie, nebo za to “Česká spořitelna” očekává od držitelů moci v takzvané České republice konkrétní výhody.
Logickým krokem každého skutečného demokrata, jemuž svoboda vyjadřování musí ležet na srdci, je zrušení podpory České spořitelny například přechodem k jinému peněžnímu ústavu.

Zavádění cenzury dokonce pomocí likvidace nepohodlné konkurence propagandy držitelů státní moci ve skutečnosti není projevem síly, ale slabosti. Dokazuje, že oficiální propaganda je neúčinná protože je nevěrohodná. Projevem slabosti je i to, když jako hlavního hlasatele oficiální pravdy a lásky není režim schopen sehnat nikoho věrohodnějšího než pornoherce Jandu.

Oficiálně šířené lži natolik přesahují míru únosnosti, že média hlavního proudu propagandy musí neustále zúžovat okruh spolupracovníků a “expertů”, které mohou přizvat ke spolupráci, cizím výstižnějším slovem – kolaboraci. Toto zúžování okruhu přizvatelných “odborníků” bude pokračovat. Je naivní věřit, že když budou lidé mít k dispozici jen jeden zdroj propagandy, budou jí věřit.

Nejnovějším příkladem tohoto zoufalství je cenzurní zásah proti dlouholetému budovateli současného režimu Ivanu Hoffmanovi, nositeli Ceny Ferdinanda Peroutky. Ten si totiž ve svém pravidelném komentáři pro Český rozhlas Plus dovolil konstatovat, že pokud Trump nepůjde cestou směřující k válečné konfrontaci s Ruskem, pak vystupňovaná protiruská propaganda nedává smysl: „Pomine-li konfrontace, ztratí smysl i americký, evropský či tuzemský hon na takzvané proruské weby a změní se i rétorika protiruských médií…“ zde. V tom se ovšem mýlí. Tažení proti údajně “proruským” webům bude i bez přípravy války v Evropě pokračovat, protože je jednak režim i bez přípravy války nucen lhát, aby zakryl svoje selhávání, jednak přeměna dosud alespoň formálně demokratického státu na oligarchát vyžaduje potlačení nezávislých informací.  Komentář Ivana Hoffmana zmizel z archivu Českého rozhlasu. Následujícího dne se nový komentář neobjevil a zřejmě se už neobjeví ani Ivan Hoffman, který špatně zpíval píseň toho, čí chleba jedl.

Webová stránka “Českého rozhlasu” samozřejmě podpořila tažení proti informacím na jejichž falšování se sama nepodílí. Oznámila zde, že “think-tank” pornoherce Jandy “Evropské hodnoty” prováděl v červnu jistě zcela nezištně šetření, ve kterém tato nádoba myšlení zjistila, že weby, které nešíří evropsky hodnotnou propagandu mají inzerenty z velkých firem. Aby dokázala, že míří na Západ, využila zkušenosti z pronásledování neschválených myšlenek v rámci slovenského projektu Konspirátori.sk. Prestituti hovoří o “konspiračních webech”. “Con spiro” znamená doslova “dýchat s někým”, slovo konspirace obvykle znamená “spiknutí”. Přitom úplatní vykonavatelé tažení proti svobodě projevu, jednomu ze základních politických práv, jsou spiknutím proti demokracii. Ta je nemyslitelná bez svobodného šíření informací.

Web jejich “Českého rozhlasu” zděšeně tvrdí, že “desinformace vítězí nad fakty”. Prestitut, který je autorem tohoto mezititulku zjevně nechápe dosah vlastního tvrzení. Co je to za “pravdu”, které lidé nevěří? Proč to, co nazývají “desinformací” je pravdě podobnější než “informace”, které šíří? Protože se jejich “pravda” nedá spojit s naší zkušeností. Protože my používáme jeden metr a oni dvojí.

Režim se chová nerozumně, když dělá ze svých nedávných spolupracovníků opět disidenty. Nevýhodnost takového počínání je zřejmá a svědčí o jednání v tísni. Zoufalci se ve svém velikášství rozhodli bojovat proti “protrumpovským webům” zde, bojují proto nově zvolenému prezidentovi USA. Brzo se začnou podobat “Radiu Tirana”, které v šedesátých a sedmdesátých letech bojovalo proti všem imperialistům – od amerických, přes sovětské až po čínské. Za přispění amerického oligarchy Söröse a peněz z našich daní se nás spiklenci snaží přípravit o svobodu projevu.