Opíjení rohlíkem

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
5. 12. 2016
Ne vždy je zapotřebí alkohol, abychom vyvolali u člověka (lidí) blahý pocit spokojenosti a jak víme, jeho nadměrné požití však také může končit pořádnou „opicí“, resp. „kocovinou“. Premiér Sobotka k onomu blaženému opojení občanů-voličů však místu alkoholu použil známou bezalkoholovou metodu, tzv. „opíjení rohlíkem“. Nelze popřít, že v jeho názorech a hodnocení na zavádění systému EET ministrem financím A. Babišem má z velké části pravdu, ale ta má poněkud trpkou příchuť když si uvědomíme, že svými argumenty si vlastně odporuje a nabíhá si tak na vlastní vidle.


S konstatováním premiéra Sobotky, že když zaměstnanci platí jako mourovatí, je nutné vybírat daně i od podnikatelů a že navrhované výjimky pro malé živnostníky k lidem s podprůměrnými platy by byly nefér, lze souhlasit. „Jde o spravedlnost ve společnosti. Zaměstnanec, který má průměrný nebo podprůměrný plat platí také zdravotní, sociální pojištění, daň ze závislé činnosti jako mourovatý. Nikdo se ho neptá, jestli s tím souhlasí, nebo má problémy. „Potřebujeme spravedlivé poměry“, říká dále premiér Sobotka. No proti tomu nelze nic namítat, jenže jsou tady ještě jiné záležitosti, se kterými už zcela souhlasit nelze.

„My říkáme jasně, srozumitelně a nekompromisně, že stát se na daních šidit nemá. To pak nejsou peníze na lepší platy pro učitele, na valorizaci penzí pro vaše rodiče, na opravy silnic a dálnic“, na účet občanů populisticky blafuje a snaží se premiér zdůvodnit EET. Jak totiž rozumět tomu, že podle něj se stát na daních šidit nemá, ale na druhé straně stát šidit a lhát občanům může? Premiér Sobotka je zřejmě přesvědčen, že brnkáním na tuto strunu občany přesvědčí o nejlepších úmyslech nejen jeho samotného, ale i jeho ČSSD, čímž si zajistí potřebné body pro parlamentní volby v r. 2017, které jim dnes vydatně užírá hnutí ANO. Přes všechny výhrady, které jdou na vrub poněkud neprůbojných občanů, na jejich poněkud nepatřičnou apatii, snad i nezájem a malou průbojnost v projevu nesouhlasu a odporu s činností vlády, nelze občany paušálně považovat za hlupáky, že neumí rozpoznat dobré od špatného, nebo že nemají paměť.

Premiér Sobotka se snaží být usměvavým, dobrosrdečným, chápajícím, přejným a spravedlivým politikem a občanům čas od času předkládá jen líbivé, pozitivní zprávy (říká se tomu mazání medu kolem huby) a to i tehdy, má-li k pravdě či realitě setsakramentsky daleko. Daleko nejen z pohledu reality, ale především daleko z hlediska pravdy. Jestliže se snaží občany přesvědčit o těch nejlepších úmyslech, které má on a jeho ČSSD, měl by také otevřeně, čestně a pravdivě mluvit o tom, proč on a  vláda dělá rozhodnutí ve věcech, které jsou v rozporu s jeho tvrzením o poctivosti a dobrých úmyslech, které jsou zapotřebí k tomu, aby bylo více peněz na lepší platy učitelů, na valorizace penzí, na opravy silnic, dálnic a tak dál. Vláda nezodpovědně vydává spoustu peněz na různé pochybné účely, které chybí ve státním rozpočtu, jakkoli je ministrem financí Babišem konstatován několika miliardový přebytek. Ten je ovšem dobrý jen k tomu, aby se formou porcování medvěda zase jen posílily výdaje tam, kde dochází ke kritizovaným a neopodstaněným výdajům.

Přes tyto obecně známé negativní skutečnosti se premiér Sobotka snaží systémem zmíněného „rohlíku“ opít a přesvědčit o pozitivních krocích vlády a jak jsou na tom stát a občané dobře. To je pravda sotva poloviční, protože pokud budou vydávány miliardy na pochybnou, zkostnatělou, veskrze zbytečnou byrokratickou existenci Evropské unie, na naši evropskou bezpečnost zajišťující, ale útočné, napětí vyvolávající NATO a řadu dalších organizací, které mají pro Českou republiku, když ne žádný, pak jen malý či nepodstatný význam. Kromě toho vláda neodpovědně vydává peníze v řádu miliard korun na některé nepotřebné, neúčelné, státem záměrně vydržované „neziskovky“, které jsou v podstatě „trafikami“ pro již nepoužitelné politiky nebo tzv.  zkrachované existence a současně zdrojem jejich vysokých platů bez toho, že by odpovídaly a byly prokázány užitečnou prací a jejími výsledky. A to není řeč o sta milionech pro imigranty a multikulti politiku, což jde všechno na úkor premiérem zminěných oblastí života občanů, ve kterých se trvale projevuje značný deficit finančních prostředků.

Není pochyb o tom, že sebelepší výběr daní i za použití daného systému EET celkovou neuspokojivou ekonomickou situaci nespasí. Systém EET může jen zlepšit výběr daní a částečně tak vylepšit státní rozpočet, ale co to bude platné, když na druhé straně budou vydávány finanční prostředky na účely, které nejsou přínosem pro potřeby občanů. Jinými slovy, na různé účely jsou a budou vydávány miliardy korun, ale na léčení nemocných s těžkými, či nevyléčitelnými nemocemi (zvláště u dětí), zdravotně postižených, hospiců, charitativní účely se situace neřeší a i přes zmíněný cca 40 miliardový přebytek v letošním rozpočtu nebudou tyto prostředky použity na tyto potřebné záležitosti a paradoxně budou i nadále existovat veřejné sbírky (např. PET uzávěrů apod.) na léčení zmíněných nemocí a řešení některých problémů, na které se dlouhodobě nedostává finančních prostředků. Jak tedy může pan premiér mluvit o poctivosti s cílem získání potřebných peněz, když i přes sebevětší úsilí občanů bude vláda i nadále jednat v jejich neprospěch.

Pan Sobotka by měl v souvislosti se šizením a  poctivostí také zdůvodnit, proč není naplňován volební program ČSSD a vládní prohlášení o revizi církevních restitucích, které pohlcují a ještě dlouho pohlcovat budou miliardy peněz z daní občanů, mj. z velké části ateistů. Tam je totiž jedna z velkých černých děr, kterými jsou odčerpávány tolik potřebné peníze na platy pro učitele, zdravotnický personál, valorizace penzí atd. Podle premiéra Sobotky musí prý ČSSD hájit jistoty lidí a nezapomínat na lidi na okraji, jako by bylo jen na ČSSD, jak se o tyto lidi postarat. Navíc nedůvěryhodně prohlašuje, resp. populisticky slibuje, že ČSSD přijde s programem, který zajistí v příštím roce růst mezd.

Ne snad že by to nebylo potřebné, potažmo možné, při dobré vůli, poctivé a odpovědné činnosti vlády a politiků je možné i toto uskutečnit, jenže jak premiér, tak vláda a řada politiků má mnoho svých důvodů, proč to neudělat. Nemluvě o tom, že ČSSD na podzim 2017 ve vládě skončí. Téma „lidí na okraji“ a jejich jistoty přijdou panu Sobotkovi vhod jen v případě, když mu toto téma přinese náhodná vlna politických událostí. Nebýt kauzy EET, tak si na „lidi na okraji“ nevzpomněl ani náhodou. Nevím jak kdo, ale já se z jeho rohlíku opilý rozhodně necítím, naopak, jsem ještě více střízlivý. Málo platné, „panu premiérovi Sobotkovi věřiti, hlupáka ze sebe (či lépe z něho) dělati“! Pokud se mýlím, potom pardon.