Vánoční bilance podle Erika Besta: Za co můžeme být vděční

23. 12. 2016       EB

Vánoce jsou obdobím lásky, klidu a rodinné pohody, kdy můžeme být vděční za všechno, co nám uplynulý rok přinesl. Letos jsou však také obdobím nejistoty, zvýšených bezpečnostních hrozeb a dalšího omezování osobních svobod. Neblaze jsme se letos přiblížili stavu, kdy osobní štěstí a úspěchy přebíjí dění, na které nemáme vliv.


Můžeme snad být vděční za to, že situace není ještě o poznání horší. Bez ohledu na početné války, které vedeme, a snahu některých vyvolat další, se k nám bitevní pole ještě nedostalo. Bez ohledu na perverzní politiku centrálních bank světové měny stále drží. Bez ohledu na bezbřehé okrádání kriminálními elitami státy ještě jakž takž fungují.

Trend je jasný a možná nezvratitelný, můžeme ale být vděční, že naši politici, bankéři, novináři a experti ještě nedosáhli svého. Máme čas jim říct, co si o tom všem myslíme.

Máme ještě čas rozhodnout se, jestli chceme zachránit svou civilizaci. Pokud ano, bude si to od nás všech vyžadovat oběti. Budeme muset akceptovat, že vinu za současný stav nese každý z nás, i když někteří podstatně více než jiní.

Můžeme být vděční za vánoční pohodu a příležitost zamyslet se nad tím, jak reagovat na nastalou situaci ve světě i doma.

Erik Best