Že by přece jen “trochu” nevyváženost? Odpověď Rady Českého rozhlasu (Č. j. 016CRO0137886) paní Evě Novotné: “…Podle našeho názoru došlo k porušení Kodexu ČRo v čl. 7.1…”

Avatar
Původní autoři

2. 12. 2016
Vážená paní Novotná,
ve své stížnosti máte pravdu v tom, že tvrzení bezpečnostního analytika Lukáše Dyčky, na které upozorňujete, nebylo pravdivé. Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství ČRo. Dává Vám v oné věci nepřímo za pravdu.


Rada ČRo si uvědomuje, že živé pořady patří v Českém rozhlasu mezi moderátorsky nejnáročnější. Na veřejné schůzi konané 26. 10. 2016 radní apelovali na vedení Českého rozhlasu, aby zvláště u podobně závažných témat byli moderátoři ČRo faktograficky velmi dobře připraveni a byli díky tomu schopni náležitě reagovat na případný omyl dotazovaného odborníka.

V uvedeném pořadu ČRo podle našeho názoru došlo k porušení Kodexu ČRo v čl. 7.1, který od moderátorů vyžaduje, že tam, kde není v rozhlasové diskusi přítomen zástupce relevantního názorového proudu, „musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi.“ Moderátor Libor Dvořák ve Vámi uvedeném pořadu místo toho uvedl velmi silné výroky na adresu organizace Ne základnám a i dvě místa, v níž je slyšet moderátorův smích, svědčí o jeho jednostrannosti v dané věci.

Rada ČRo v této souvislosti připomíná i důležité ustanovení Kodexu ČRo o zákazu diskriminace ‒ v čl. 18 se mj. uvádí: „18.1 Český rozhlas se musí vyvarovat toho, aby v posluchačích vyvolával nebo utvrzoval představu, že si lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině zaslouží pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Český rozhlas je povinen zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich příslušníků. 18.2 Český rozhlas nebude při svém provozu nebo v programu nikoho diskriminovat, zejména ne z důvodů pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, národnosti, etnické příslušnosti, náboženství, názorů nebo příslušnosti k určité sociální skupině.“ Relevantní je v dané problematice i písmeno „c“ Preambule Kodexu uvádějící, že ČRo „podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství zvláště se vyvaruje kulturní, sexuální, náboženské, rasové či politické diskriminace a společenské segregace.“

Vážená paní Novotná, děkujeme Vám za zpětnou vazbu k práci Českého rozhlasu.

S pozdravem,

jménem Rady Českého rozhlasu, Hana Dohnálková, předsedkyně Rady Českého rozhlasu