Asociace ministerstev proti občanům

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek
10. 1. 2017
Plánovače nového uspořádání světa hodně zklamali ti občané, kteří si chybně vykládají občanské svobody, a chtěli by si volit, koho se jim zlíbí, a nedbají pokynů těch, kteří vědí, koho je třeba v jejich zájmu a v zájmu ciziny volit. Musí se to občanům zatrhnout a tak bylo zřízeno centrum s krycím názvem „proti terorizmu a hybridním hrozbám“. Jeho úkolem je rozhodovat, co si občan smí myslet, a jak musí jednat. Tento úkol byl právem svěřen ministerstvu vnitra, protože tam péče o oblbování obyvatelstva, nejen prostřednictvím předstíraných voleb, organicky patří, a kdo jiný by měl evidovat, co si kdo myslí a případně patřičně zakročit.

Potíž je v tom, že starší a zkušenější občané vědí své a nedají se tak snadno ovládat. Nejvíce se vyplácí investovat do ovlivňování mládeže. Její pomocí uvést dění do pohybu a potom toho zneužít ke svému prospěchu. Nové společenské proudy mají nadnárodní charakter, a tak byla již v roce 1997 založena „Asociace pro mezinárodní otázky“ (AMO). Údajně má přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Založena byla v Praze a její aktivity se týkají území od Bruselu směrem na východ a sleduje se také ovlivňování občanů na Ukrajině a v Bělorusku. Poučné je vědět, kdo to financuje. Naše vlády se měnily, ale dodnes vidíme na stránkách AMO.cz mezi přispěvateli velký podíl českého ministerstva zahraničí a ministerstva školství (38 %). Nechybí Evropská komise, Komerční banka, Americké a Kanadské velvyslanectví, Metropolitní universita, Erasmus, VŠE, HN, ihned.cz, Respekt a něco německého.

Jednou z významných aktivit AMO je Pražský studentský sumit, jehož generálním partnerem je „The Kellner family“. Pořádají soutěže sloužící k vymývání mozků školní mládeže. Poslední plzeňské kolo vyhrál student z Domažlic, který nejlépe interpretoval dodaný návod na zastupování Ukrajiny ve sporu o Krym na Radě bezpečnosti.Užasl jsem, co podporuje vláda ČSSD pomocí svých ministerstev.

Je sice pravda, že naši bezpečnost neohrožuje Rusko, ale štvaní proti Rusku, přesto však to „Centrum proti terorizmu a hybridním hrozbám“ při ministerstvu vnitra není tak škodlivé, jako „Asociace pro mezinárodní otázky“. Dospělé a starší občany může dokonce urážet, že s nimi Centrum zachází jako s duševně méněcennými. Ale zpracovat žáky podle požadavků zadavatele je pro odborníka snazší úkol. AMO obstarává nedovolené jednostranné ideologické ovlivňování žáků a studentů a nikdo tomu nevěnuje pozornost. Ovšem zdaleka to není jediná forma ideologické manipulace na našich školách. Děje se to s Vaším požehnáním a za státní peníze, paní ministryně.