Bašta: Centrum podpory terorismu a hybridních hrozeb?

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Bašta
3. 1. 2017  První zprávy

Tento paradoxní název nové instituce mě napadl, když jsem si přečetl příspěvky, které o problematice, jíž se nově vzniklá instituce na Ministerstvu vnitra bude zabývat, napsali Ingrid Romancovová a Jakub Janda jako zástupci mladšího pokolení bijců ruských špionů.

A spolu s nimi Eva s Michaelem Romancovem coby představitelé generace starší, již etablované a dostatečně okoukané na obrazovkách České televize. Základním úkolem totiž bude přesvědčit občany, že jsme (aniž bychom si toho všimli) v hybridní válce s Putinovým Ruskem. Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Podstata této hybridní války podle nich tkví v tom, že náš nepřítel pomocí desinformačních webů (v zavedené demokracii by se nazývaly opozičními či protirežimními internetovými novinami) úspěšně přesvědčuje občany, že nám vládnou neschopní a zkorumpovaní politici, že Evropská unie trpí nedostatkem demokracie, že svým fungováním se začíná nebezpečně podobat Sovětskému svazu a jeho satelitům v poslední dekádě jejich existence, takže není schopma vyřešit ani jednu závažnou krizi. Ani bankovní, ani migrační, ani nastupující ekonomickou.

A proruští hybridní válečníci se neštítí ničeho. Předsedu Evropské komise Junckera pomlouvají, že je opilec, předsedu Evropského parlamentu Schulze, že je nevzdělanec a hrubián. Když evropské banky odmítnou úvěrovat antisystémové politické strany (např. Národní frontu Marine Le Pen), klidně se toho chopí soukromé banky ruské. A Putinem řízené desinformační weby nestydatě zveřejňují jinak neveřejné informace o migraci, jejím průběhu a jejích rizicích. Proto vznikl ten plán s Centrem boje proti terorismu a hybridním hrozbám.

Jeho prvým úkolem samozřejmě bude přesvědčit veřejnost, že jsme ve válce. Válce tak rafinovaně vedené, že ji dokáží odhalit jen takové instituce jako Evropské hodnoty Jakuba Jandy nebo Evropský rozhled Ingrid Romancovové, případně moudrý politický geograf Michael Romancov. Samozřejmě není možné, aby s takovou hydrou bojovaly pouze nadšenci z nevládních neziskových organizací, proto vzniklo ono zmíněné centrum jako zárodek příštího Orwellova Ministerstva Pravdy a Lásky pod vedením Evy Romancovové. To dodá váhu a finanční podporu názorům nadšených obhájců Evropských hodnot a zadupe do země šiřitele podvratných myšlenek. Konec konců, toho nejdůležitějšího vítězství už dosáhli, když se jim podařilo pojmenovat opoziční protirežimní weby, weby desinformačními a prokremelskými. Josef Goebels s Vasilem Bilakem v záhrobí tiše závidějí, že je něco podobného nenapadlo.

Věc však má jeden háček a ten se jmenuje Cesta k opaku. Velice přesně ji definoval biolog a filosof Stanislav Komárek, který si všiml záludnosti západního polárního myšlení. Jak ukázala historie, důsledné prosazování určitých idejí a politiky nakonec přináší pravý opak. A tak duchovně a nábožensky orientovaní jezuité vychovali racionální osvícence, ti zase svůj přímý opak – rozevláté romantiky, romantici kritické realisty, ti pak napomohli vzniku a rozvoji spiritismu, a tak dále. Funguje ještě jedno nebezpečné pravidlo – čím větší silou se prosazuje jeden směr, tím rychleji přichází jeho opak.

Obávám se, že jedno z těch období, kdy se svět převrací z nohou na hlavu, zažíváme právě dnes. Naše euroatlantická civilizace prosazuje svobodu, rovnost, nenásilnost, neustálý růst a blahobyt. V praxi to začíná vypadat úplně jinak. Svobodu a demokracii začíná nahrazovat zvůle samozvaných elit, které neuznávají jiný výsledek voleb než své vítězství, lidská práva jsou redukována na práva menšin a tím zachází na úbytě i rovnost. Tento proces velmi urychluje prosazování politické korektnosti. V jejím důsledku jsou určitým sociálním či etnickým skupinám tolerovány činy jinak trestné.

Nejlépe se tento jev dá ilustrovat na pachatelích atentátů za poslední dva roky (Charlie Hebdo, Paříž, Brusel, Nice, Berlín). Všichni měli za sebou kriminální minulost, všechny nějakou dobu sledovali pro podezření z terorismu, u posledních dvou z nepochopitelných důvodů nedošlo k jejich vyhoštění (zvláště pikantní je skutečnost, že o Anise Amniho tajná služba i policie ztratila zájem, když zjistila, že se nejspíše živí prodejem drog)… V důsledku faktické nerovnosti občanů před zákonem dostává na frak i další ideál – nenásilnost, protože nerovnost a násilí mohou zplodit jen ještě větší násilí. Protože je neustále zdůrazňován pozitivní vliv migrace, zamlčuje se, že její dopad může být stejně destruktivní jako sobeckost a nenažranost ekonomických elit. Zejména pro blahobyt a další modlu – neustálý růst.

Domyslím-li myšlenku Stanislava Komárka až do logického konce, euroatlantickou civilizaci čeká cesta do nového středověku, v němž bude vládnout ideologie a poměry ze sedmého století a jejich vyznavači. Nejspíš budeme tak zabráni do neviditelné války s vymyšleným nepřítelem, že to budeme považovat za Putinovu ďábelskou intriku a nikoli za důsledek naší zaslepenosti a zbabělosti. Jakub Janda a Romancovovi nám to tak nejspíš vysvětlí. A ono vznikající centrum pak bude fungovat v novém ministerstvu Lži a Nenávisti, jak velí logika cesty k opaku.

Jako optimista vidím ještě jednu možnost – ve volbách na podzim tuto pečlivě naplánovanou evropsky hodnotovou a politicky korektní budoucnost nakopeme do zadku. Zatím bychom měli důsledně kárat každého, kdo se ještě odváží opoziční protirežimní internetové noviny nazývat desinformačními weby.

– – –

Související:  Jaroslav Bašta: Závody ve lhaní