Čína pomůže Rusku předejít odpojení od internetu!

Avatar
Původní autoři

1.1. 2017   New World Order Opposition
Co se stane, když se v případě globálního konfliktu pokusí kdokoliv odpojit Rusko od celosvětové internetové sítě? Poradce ruského prezidenta Herman Klimenko takový scénář nevyloučil. Jak doporučují experti, k takovému odpojení nedojde, když v tom Rusku pomůže některý z jeho nejbližších spojenců. Viceprezident Korporace správy názvů domén a IP adres (ICANN) Michail Jakušev v pátek 23.12.2016 prohlásil, že Rusko nelze technicky odpojit od internetu. K tomu by bylo nezbytné zničit všechny ruské elektrárny a „trestně stíhat každého, kdo by chtěl i nadále používat elektřinu“

Dodal, jak dokazuje příklad RNS, že nezávisle na pokusech „destabilizace“, vývoj internetových technologií v Rusku pokračuje: tyto technologie jsou sami o sobě uspořádány tak, že mohou fungovat nezávisle na vnějších faktorech.

Před časem poradce prezidenta Vladimíra Putina pro otázky internetu, předseda představenstva Institutu pro internetový rozvoj (IRI) Herman Klimenko, řekl televizi RT, že Rusko musí být připraveno na situaci odpojení od celosvětové sítě. Tento scénář je předpokládán v zákonu o regulaci Runet, vypracovaném Ministerstvem spojů a masových komunikací. Zákon je zaměřený, dle slov Klimenka, na ochranu rozhodující infrastruktury země.

„Je vysoká pravděpodobnost«tektonických posunů» v našich vztazích se Západem směrem dolů. Proto před námi stojí úkol – nastavit ruský segment internetu tak, aby byl chráněn před podobnými scénáři. Je velmi důležité, aby v Rusku nepřestala fungovat elektronická pošta, telegraf, telefony, sociální sítě.Rozhodující infrastruktura, včetně doménové zóny, musí být na našem území, aby ji nikdo zvenčí nemohl vypnout. Tato regulace běžného uživatele nijak neovlivní“, řekl Klimenko.

Práce na návrhu zákona o regulaci ruského internetového segmentu dokončilo Ministerstvo spojů a masové komunikace v listopadu 2016. Tento dokument byl zveřejněn na portálu návrhů právních předpisů. Ministerstvo navrhuje do zákona „O komunikacích“ zavést řadu nových termínů, zejména pojetí koncepce autonomního systému jako komplexu prostředků komunikace a jiných technických prostředků pod jedním technickým a administrativním vedením s jednou politikou směřování internetu a identifikující se v něm jedním číslem.

Dále je navrženo definitivní zakotvení právního pojmu IP adresy, ruského národního segmentu internetu a jeho infrastruktury, bodu změny objemu přenesených dat a jejich majitele, soupis názvů národních doménových zón.ру, .рф, jejich administrátora, linie přenosu dat. Autoři definují rozhodující infrastrukturu internetu a systému řízení a kontroly jeho klíčových elementů.Pravda, projekt prakticky neobsahuje detaily regulace elementů rozhodující infrastruktury: to vše bude upřesněno vládními nařízeními.
Jestliže dojde k externímu vypnutí internetu…

Ředitel DZ Systems Group Dimitrij Zavališin si je jistý, že Rusko pro případ odpojení od světové sítě znepokojuje několik otázek. Především – systém správy názvů domén, tzv. DNS. „V současné době několik kořenových DNS je v Rusku, proto subsystém bude fungovat i když budou náhle vypnuty všechny komunikační kanály s vnějším světem“, řekl Zavališin novinám ВЗГЛЯД.

Nicméně, existuje mnoho vedlejších nástrojů a ještě mnohem složitějších jejich vzájemných vztahů. Například, celkem hodně ruských uživatelů používají k přihlášení se k webovým stránkám již existující účty v sociálních sítích. To zjednodušuje proces registrace – není nutné pokaždé vymýšlet heslo a login. „Je jasné, že při vypnutí externího internetu takováto autentifikace přestane fungovat. Nemůžete se dostat do svého účtu, protože on neví, kdo jste“, varoval expert.

Pokud, například, Facebook. bude splňovat požadavky Ruské federace a přeloží sem svoje servery s osobními údaji Rusů, tak tento problém bude vyřešen. „V tomto ohledu jsou práce v plném proudu. Ale výsledky jsou ještě zatím přechodné. Zdaleka ne všechny společnosti převedly svoje servery do Ruska“, připomenul Zavališin.

Jsou zde také jemnější problémy. Například nástroje k ověření spolehlivosti webových stránek –digitální podpis – je v podstatě založen na mezinárodní infrastruktuře, v ryzí skutečnosti, na západní.To znamená, že při odpojení Runet se tyto weby přestanou otevírat. „U nás nemáme nástroje, které by toto nahradily. Kromě toho, tyto práce na tomto problému ještě nejsou v chodu“, varuje Zavališin.

Na druhé straně, vedoucí výzkumného fondu „Nová média“ Cyril Bagajev, je přesvědčen, že se Rusko musí postarat o infrastrukturu sítě, vypracovat svůj vlastní systém. „Jsme nyní zemí závisející na registrátorovi, který se nachází v Holandsku. S ohledem na naše vztahy s EU bude lépe se této závislostizbavit. Pro případ našeho odstřihnutí od celosvětové sítě opravdu musíme mít «plán B»“,řekl pro noviny ВЗГЛЯД Bagajev.

Expert se domnívá, že odpojení Ruska od internetu postihne nejen virtuální, ale i běžnou realitu. „Odpojení od internetu – to je otázka vnitřní bezpečnosti země. Jde o komunikaci nejen s internetem, ale o komunikaci v reálném vnitřním životě společnosti, neboť internet poskytuje možnost varování a informovanosti obyvatel v mimořádných situacích“, říká expert.

Co se týče nácviku na situaci pro případ odpojení od internetu, „tak to jsme už teď ve ztracené pozici“. „Bylo třeba se připravovat dříve. I teď je již pozdě. V takovémto případě se negativní scénáře budou vyvíjet velmi rychle“, shrnul Cyril Bagajev.
Provoz internetu přes Čínu

Vedoucí laboratoří Perspektivního rozvoje Igor Něždanov je přesvědčen, že Rusko skutečně musí být připraveno na skutečnost, že k odpojení od internetu opravdu může dojít.

„Aby to neovlivnilo zemi velmi negativně, je nezbytné, aby vnitřní struktura sítě byla co nejméně závislá na externích službách. Při vypnutí webů, které se fyzicky nacházejí na ruských serverech, budou tyto i nadále fungovat. Weby nacházející se fyzicky za hranicemi Ruska, budou částečně nedostupné. Nicméně,pokud se dohodneme se sousedními zeměmi – jako je Čína nebo Indie, potom bude připojení na globální internet nadále fungovat“, řekl Něždanov pro noviny ВЗГЛЯД.

Expert upřesnil, že Čína může být tranzitní zemí pro přenos z jakýchkoliv zahraničních webů, takže každý Rus může jít alespoň na Gmail, nebo na stránky ministerstva USA.Nicméně, rychlost se zpomalí se zvýšením počtu zprostředkovatelů, přes které bude vést přenos dat. „V tom případě můžeme být on line přes Čínu jako přes velký proxy server“, řekl.

Velké internetové společnosti, jako je Google, Twitter, You Tube nebo Facebook, mají distribuované infrastruktury, jejich servery jsou v mnoha zemích světa včetně Číny, aby se rychleji dostávaly informace místním uživatelům. „Takže, jestliže pro nás bude dostupná infrastruktura internetu Číny, tak budou globální služby dostupné taktéž. Proto stoprocentní odstřihnutí Ruska od globálního internetu nenastane“, ujistil Něždanov.
Krym nemá tři roky Google

Vzpomeňme si na léto roku 2014. Ministerstvo spojů a masové komunikace společně s FSB, FSO a Ministerstva obrany poprvé uskutečnili cvičení s cílem zabránit odpojení ruského internetu zvenku (některá média uváděla opak, že cílem bylo odpojení země od internetu). Ministr spojů Nikolaj Nikiforov řekl, že „cvičení byla zaměřena na analýzu rizik a vnějších hrozeb útoků na strukturu ruského internetu“. „ Pro nás je velmi důležité být si jisti tím, aby internet fungoval nezávisle na těch či oněch geopolitických názorech a rozhodnutích těch či oněch zemí“, řekl ministr.

To se událo poté, když USA na jaře roku 2014 odřízly Krym od služeb Google a Microsoftu. Západ tehdy vážně uvažoval o odpojení celého ruského bankovního systému od mezinárodního systému SWIFT s cílem způsobit pád finančního systému Ruska.

Ministr Nikiforov připomenul, že infrastrukturu internetu ovládá americká firma na základě státní smlouvy s USA. V rozporu se stanoviskem mezinárodního společenství tyto funkce dosud nebyly předány mezinárodní organizaci.Moskva navrhuje, aby tyto funkce byly předány OSN nebo Mezinárodní telekomunikační unii. Jak je známo, dnes je ruský segment internetu spravován převážně z Amsterodamu, kde se stanovují „všechny základní informace vztahující se k přenosu veškerých dat, odtud je prakticky určován systém delegování názvů domén“.

Před rokem ministr Nikiforov zveřejnil plán dalších podobných cvičení. Navíc vláda v loňském roce zakázala státním institucím nákup cizího softwaru při existenci vlastních analogů, uvedených ve vnitrostátním registru.

Začátkem prosince FSB varovala, že speciální zahraniční služby připravují kybernetický útok s cílem destabilizovat finanční systém Ruské federace. Útoky skutečně následovaly. Rostelekom, který musel odrážet útoky na pět velkých bank a finančních institucí, potvrdil informace bezpečnostních složek.

Text: Andrej Rezčikov, 29. prosince 2016

Zdroj: http://www.vz.ru/society/2016/12/29/744236.html