Co asi netušíte: Prorok Mohamed byl nejcharakternější a nejmorálnější nadčlověk, islám je nejmírumilovnější, jelikož Mojžíš, Abrahám či Ježíš byli muslimové, byť o tom ještě neměli ani ponětí…

Avatar
Původní autoři
Břetislav Olšer
21.1. 2017   Rukojmí
Když jsem se poprvé setkal s výše uvedenými žvásty, našel jsem za nimi jméno Hakim Amdouni, jenž se podobně vyjadřoval na velmi zvláštním videu.V pořadu zvaném Dotazník se totiž Hakim Amdouni vyjadřuje jako největší diletant, co nemá o historii islámu ani páru.

 Napřed jsem měl za to, že jde o jednu ze srandiček českých recesistů, než jsem Hakima zaznamenal mezi hosty pořadu ČT “Máte slovo”. Je to člen pražské muslimské obce – Tunisan žijící 22 let v ČR, pracující jako programátor hříšného softwaru pro ještě hříšnější Koránu odporující velké podniky a banky. Přece jen jsem procestoval několik islámských zemí, přečetl Korán v překladu pana Hrbka a též jsem se zabýval životem Proroka Mohameda. Proto jsem byl v šoku, když jsem si uvědomil, že zmíněné video není recese, ale zcela vážná rozprava tuniského muslima.

Ten odpovídal na zcela impotentní dotazy, z jehož odpovědí na ně vyplynulo, (ostatně celé video je přiloženo níže) že Prorok Mohamed byl označován jako pravdomluvný a charakterní. Nebyl však prý bez chyb, sám Alláh ho pokárán v jedné ze súr, když mu vyčetl, že se nevěnoval jednomu slepci, který chtěl radu , načež se Prorok zamračil a slepce odbyl, že nemá čas, jelikož musí řešit politické otázky…
Bral jsem to jako satyru na současné české politiky, stejně jako další věty Hakima, v nichž de facto označil Abrháma, Mojžíše i Ježíše za muslimy, přičemž dodal, že muslimové mají jak jediní tu správnou víru a až to křesťané a buddhisté i jiná nemuslimská náboženství zjistí, horempádem konvertují na islám, jenž se pak stane jedinou světovou vírou v jediného boha, který je Alláh…. Podobných perel a  perliček v podání udatného Tunisana bylo v onom Dotazníku habaděj, takže zde je celý i s chlupama…https://www.youtube.com/watch?v=p0V9GlNkBHU
(Je třeba mít jasno v jedné věci, o kterou pan Hakim Amdouni slovem ani nezavadil; muslimové se dělí na dvě nenáviděné větve islámu; šíité uznávají za své imámy pouze potomky chalífy Alího (zeť proroka Mohameda a čtvrtý chalífa). Mají vlastní posvátnou tradici, uznávají korán a významný je též kult mučedníků. Naopak sunnité, to je víra Abú Bakra, který byl Mohamedovým přítelem už v době jeho prvních zjevení a patřil do malé skupinky těch, kteří už na počátku přijali Prorokovo učení. Byl také otcem šestileté Áiši, nejmilejší Mohamedovy ženy.
Mírumilovnost islámu? Šíité tvrdí: Ať zhynou zrádní sunnité, co vyznávají následníka Abú Bukru, který ani nebyl z rodiny Muhammada, jen jeho horlivý příznivec. Na rozdíl od šíitského chalífa Alího ibn Abí Táliba, Muhammadova bratrance a manžela Prorokovy nejmilejší dcery Fatimy. Proto zase sunnité křičí na oplátku: Ať zhynou šíité…
Je všeobecně známo, že od roku 1948 bylo v těchto vražedných konfliktech zabito  přes11 milionů muslimů, přičemž 90 procent z nich bylo zabito jinými muslimy. Asi totiž nevíte, že největší nepřáteli muslimů nejsou bezvěrci, nýbrž zase muslimové, resp. šíité vraždí sunnity a obráceně, přitom obě tyto větve věří v Alláha, liší se jen svým vztahem k odkazu Proroka Mohameda. Ten po své smrti ne zcela jasně rozhodl, kdo bude jeho následovník…)
V pořadu “Máte slovo” však zazněla rovněž spousta “moudrostí” z posvátných úst přítomných muslimů a muslimek, jelikož hlavním tématem byl hidžáb, tedy arabský šátek. Do debaty se zapojila i bývalá muslimka z Pardubic Marta Albahri. Podle ní je islám droga. „Za hidžáb jsem byla ochotná zemřít,“ uvedla žena, jež konvertovala od islámu a je jí podle ní od té doby vyhrožováno. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed

„Z islámu je jedna jediná cesta, což je smrt. Muslimové neuznávají žádné české zákony, ale šaríu,“ sdělila. Když se do debaty zapojila jedna z muslimek, že hidžáb je součást identity, Albahri odvětila: „Ale my nechceme, aby naše děti byly ovlivňovány.“ Oznámila i to, že ona sama by zrušila například piercing. Škola totiž podle ní je především vzdělávací centrum. „Volá se po integraci muslimů v Evropě. Ale ta integrace není možná, pokud je jim vše zakazováno,“ řekla…

„Hidžáb není povinností islámského náboženství,“ zareagoval následně spisovatel Benjamin Kuras, jenž mimo jiné také uvedl, že většina imigrantů se v Evropě integrovala, až na muslimy. Podle jeho názoru nemá pak nošení hidžábu oporu v Koránu. S tím nesouhlasila učitelka islámu Silvie Váhalová. „Mohu říct přímo příslušné verše,“ uvedla.

“Když jsem poprvé oblékla hidžáb, cítila jsem se nápadná a výstřední. Věděla jsem, že hidžáb je nařízené učení a pomalu jsem si uvědomila, že mě chrání. Moje důstojnost a sebeúcta zůstávají s hidžábem nedotčené. V hidžábu se také cítím očištěná a posvátná (pro svého manžela). Je to obtížná, leč přijatelná oběť Bohu. Nezacházím tak daleko. Moje krása je pro mého manžela, nikoli pro svět.” http://www.rukojmi.cz/clanky/3007-sabatova-se-soudi-o-hidzaby-ve-skolach-muslimove-chteji-sve-modlitebny-a-ministr-dienstbier-dokonce-prosadil-v-rade-evropy-umluvu-o-ucasti-cizincu-na-ceskem-verejnem-zivote

Zde bych opustil pořad paní Jílkové a připomněl rodinu Váhalových… Jak by asi dopadl muslim Milan Váhala, patřící k Čechům, kteří konvertovali k islámu, kdyby žil v ČR? Momentálně totiž žije v Saúdské Arábii spolu s manželkou Silvií. Do roku 2001 žili běžným životem tak jako většina Čechů. Pak oba konvertovali k islámu, protože jim prý poskytl nejvíce odpovědí, které v životě hledali. Sylvie Váhalová studuje na univerzitě v Medíně, Milan Váhala má již studium za sebou. Oba se věnují arabistice a orientalistice a chtěli by se vrátit do Česka, protože ho považují za svůj domov. Přiznávají ale určité obavy. Přestože od loňského roku může paní Váhalová i všechny ženy Saúdské Arábie vůbec poprvé v historii této teokratické islámské země k volbám…

Na dotaz týkajícího se obávaného drakonického práva šaría, které se v Saúdské Arábii v plné míře praktikuje, odpověděl Váhala zcela otevřeně, že fyzické tresty a popravy podle něj přispívají k větší bezpečnosti, mravnosti a nízké míře kriminalityIslám dal manželům Váhalovým nejvíce životních odpovědí a proto k němu konvertovali. Některé Váhalovy odpovědi jsou pro běžné Čechy šokující, třeba to, že zavedení práva šaría by podle něj prospělo výchově dětí a mládeže také v Česku…
„Takové prostředí je zvlášť vhodné pro výchovu mladé generace, která zde nepodléhá negativním společenským vlivům jako je alkoholismus, narkomanie, promiskuita, prostituce a podobně,“ pochvaluje si právo šaría Váhala… http://www.expres.cz/cesky-muslim-podporuje-pravo-saria-d6f-/zpravy.aspx?c=A160227_151928_dx-zpravy_pali
Mají Váhalovi štěstí, že nezaváhali a vybrali si islám v Saúdské Arábii a ne v Íránu, i když jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet…? V Íránu podle práva šaría byl věk, kdy mohou být děvčata provdána, snížen na 13 a poté na 9 let. To je podle tradice proroka Mohameda, který se v 51 letech oženil s šestiletou dívkou a měl s ní poměr, když jí bylo 9 let…