Dezinformační občanská válka v USA. A u nás?

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
13. 1. 2017        RadimValenčíkPíše

V USA se naplno rozhořela dezinformační občanská válka. Jsou do ní zapojeny vrcholové instituce, nejvýznamnější globálně působící mainstreamová média, zpravodajské služby a také masy lidí. Tato dezinformační válka se rozšířila i do dalších zemí a neminula ani tu naši.Hlavní české mainstreamové médium ČT se dle jejího hlavního kontrolního orgánu (Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) v této válce jednostranně postavilo na jednu ze stran barikády:

 

“Česká televize při vysílání zpravodajského bloku Americká volební noc k volbě amerického prezidenta loni v listopadu podle Rady pro rozhlasové a  televizní vysílání porušila zákon. Zpravodajství bylo nevyvážené a  stranilo kandidátce Hillary Clintonové na úkor Donalda Trumpa, uvedla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v čtvrteční tiskové zprávě.”

To jsou věci veřejnosti celkem známé. Měli bychom si však položit otázku: Jakou roli může mít oproti palebné síle ČT nějaký web. Jakýkoli. I kdyby byl dezinformační a i kdyby byl proruský či bůhvíkoho? Asi jako vzduchovka proti tanku.
A přesto v rámci Ministerstva vnitra vznikla velmi podivná instituce s názvem “Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám”, jejímž cílem je, obrazně řečeno, dostat pod kontrolu i vzduchovky.
Ostatně velmi příznačné pro současnou dobu: “Chystaná evropská směrnice o zbraních bude mít mnohem širší dopad, než se dosud předpokládalo. Aktuální návrh počítá totiž s tím, že majitelé vzduchovek, které patřily k výbavě každého kluka, znehodnocených zbraní, plynových pistolí nebo replik pušek budou muset své zbraně zaregistrovat na policii.”

Ano. Žijeme v době, kdy zdegeneroval a rozpadá se stávající systém globální moci, který jsem popsal poměrně přesně víc než před rokem: radimvalencik.pise.cz/2846

Tato chcípající kobyla kolem sebe kope, je vyděšena z toho, že lidem ve všech zemích rychle dochází, o co jde, že zakazuje i vzduchovky. V pravém i přeneseném smyslu tohoto slova. Ale zdegenerovaná moc může sice napáchat velké škody, způsobit tragédie, ohrozit dokonce naše přežití, ale udržet se nemůže. A tak probíhá proces přesně podle scénáře, který jsem napsal vloni 27. května: 

S odstupem několika málo dní, když jsem porovnával model s tím, co se odehrává v poslední době, se mně zdá, že dochází k plné destrukci centra globální moci. Pokusím se příčiny, průběh a projevy této destrukce popsat v několika následujících bodech:
1. Centru globální moci, které vzniklo propojením struktur založených na pozičním investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, se nepodařilo vynutit si dodržování určitých zásad (nepřekračování určitých mezí), pokud jde o to, kam až lze zajít ve snaze ze strany marginálních hráčů dostat se mezi “vyvolené”.
2. Hlavní příčinou patrně bylo to, že v důsledku rychlé degenerace systému se okruh těch, kteří měli šanci zachránit se v rámci “vyvolených”, poměrně rychle zužoval, což části “marginálních vyvolených” (“tj.  kandidátů na vyvolené”) docházelo a projevili určitou snahu o nalezení reformního, tj. nikoli-katastrofického řešení. To se nepodařilo prosadit, respektive bylo způsobem fungování centra globální moci odvrženo. (Svou roli patrně sehrál i generační aspekt, resp. neschopnost centra globální moci zvládnout přirozenou generační výměnu.)
3. Okruh “vyvolených” se rychle zužoval a současně izoloval, role “marginálních vyvolených” byla při zajištění fungování centra globální moci stále více nahrazována rolí “slouhů” a “slouhů slouhů”, kteří byli a  jsou vyráběny tím, jak stále ještě poměrně autonomně fungují jádra vyjednávání vlivu na principu demonstrativního používání dvojího metru, vytváření obrazu nepřítele a in-side informací s využitím efektu skupinové konformity.
4. Vznikla nestabilní situace, kdy žádné racionální řešení již není možné “shora” (ze strany izolované, přestárlé, neschopné reflexe ani sebereflexe skupiny “vyvolených”) prosadit. Jsme svědky toho, jak globální moc selhává, dochází k jejímu rozpadu. (U nás v EU to vidíme velmi dobře, protože zde už neexistují žádní “vyvolení”, ale jen “slouhové” a “slouhové slouhů”.)
5. Centrum rozpadající se a degenerující moci po té, co zjistilo, že již a) není schopno efektivně kontrolovat dění; b) není schopno vlastní obměny, reagovalo na svůj rozpad vysláním signálu ke globální destrukci, a to v následujících směrech:
– Pokusit se za každou cenu vyprovokovat globální střet s Ruskem za požití všech typů zbraní.
– Vypěstovat ISIS jako nákazu primitivního militantního náboženství schopného destruovat většinu zemí světa.
– Destabilizovat dosud fungující infrastruktury a institucionální systém EU vyvoláním a usměrňováním masívních migračních vln.
6. Zde je důležité si uvědomit, že tomto případě již nešlo o “plán B”, ale o  spuštění mechanismu destrukce a autodestrukce s jediným cílem – překrýt to, co se odehrálo. Překrýt to, jak centrum moci zdegenerovalo, jaké škody napáchalo. “Vyvoleným”, kteří se izolovali od reálného dění šlo vlastně jen o to, aby překrytím toho svinstva, které napáchali, ještě větším svinstvem utekli sami před sebou. – Ale ani to se jim již nepodařilo. Již nedisponují ani reálným vlivem k tomu, aby vyvolali dostatečně devastující destrukci a autodestrukci.
7. To, k jakým tragédiím ještě dojde, nyní závisí jen a jen na tom, jak rychle bude lidem docházet, co s vlastně děje.

Ministru vnitra Chovancovi doporučuji, aby si v této situaci přečetl knihu Eugene Löbla “Svedectvo o procesu” z roku 1968. V Antikvariátech se vyskytuje hojně. Následně pak porovnal to, jak je v ní popsáno konstruování procesů v 50. létech, s tím, jak jsou konstruována obvinění v dosud hlavním veřejném výstupu “Kremlin Watch”, viz: zde

Svůj, tedy Chovancův, ústav by si měl dobře pohlídat, aby v zoufalství nad nesmyslností svého zadání ti, co ví, která ze stran barikády je ta pravá a kteří se již “osvědčili”, mu nenadělali hodně starostí.