Já že se zastávám “Ligy lidských práv”…?! Volební právo dementním a mentálně retardovaným!

Avatar
Původní autoři


Ivan David
19. 1. 2017
Býval jsem zvyklý se dočítat, co všechno jsem údajně prohlásil, provedl, rozhodl, aniž bych tak byl učinil, nebo na to jen pomyslel. Vycházely rozhovory se mnou, aniž bych je poskytl, nebo “jen” s jinými otázkami než mi byly položeny a proto i s vymyšlenými odpověďmi. Nebo jsem se z televize dozvěděl, že jsem na žádnou otázku neodpověděl. Byla to pravda, žádnou mi nepoložili. To už je dávno. V tomto století už mocným darebákům nestojím v cestě, jen je tak trochu otravuji. Tedy čistě jen omylem jsem se dnes o sobě dočetl, že se zastávám Ligy lidských práv. Něco takového by mě však ve snu nenapadlo.

Ano, odpovídal jsem asi tři hodiny na otázky čtenářů Lidovek.cz zde (jsou publikovány v opačném pořadí, než byly položeny). V následném shrnujícím článku jsem se dočetl, že jsem se zastal Ligy lidských práv v jejich snaze provádět kontroly v psychiatrických nemocnicích. Nic takového jsem nikdy nikde neřekl. Ano, je pravda, že jsem uvedl, že je chyba, že neexistují průběžné kontroly kvality zdravotní péče, tedy i psychiatrické, ale z kontextu jasně vyplývá, že jsem měl na mysli ODBORNOU kontrolu, tedy kontrolu prováděnou odborníky v oboru psychiatrie s cílem nalézat nedostatky a navrhovat a prosazovat řešení pro zkvalitnění péče. Rozhodně jsem neměl na mysli kontrolu právníky bez odborných znalostí, za to s inkvizičním zaujetím a vytrvalým zájmem o skandalizaci. Jistě nechtějí tuto “práci” dělat zadarmo, chtějí na ní dalších pár miliónů. Podobní “experti” už napáchali zejména v USA a jinde na Západě obrovské škody na životech a zdraví lidí.

Můj postoj k Lize lidských práv je dlouhodobě neměnný stejně jako jejich postoj ke mně ZDE.

Jde o zásadní spor. Držím se racionality, sluníčkáři v Ligy lidských práv bizarní ideologie.

Nedorozumění výstižně vysvětlil JUDr. Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky: “Nejde o to, že byl lidé neměli mít stejná práva, ale nelze přece tvrdit, že lidé jsou stejní!” Měl na mysli migranty z kulturně velmi odlišných zemí.

Liga lidských práv prosazuje dlouhou řadu bizarních nesmyslů. Podíval jsem se dnes je její stránky a hned narazil na její nejnovější iniciativu z 10. ledna 2017 “Volební právo pro všechny!zde. Naleznete tam “Otevřený dopis nevládních organizací k přijímanému stanovisku Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR“. Liga lidských práv píše soudcům nejvyššího soudu, že v rámci řízení o svéprávnosti obecné soudy omezují aktivní volební právo některých osob s omezenou svéprávností. Vítají, že Nejvyšší soud hodlá v této oblasti vydat závazné stanovisko. Liga lidských práv se domáhá toho, aby lidem kteří jsou v různých oblastech “nesvéprávní” nebylo možné upírat volení právo.

Liga lidských práv tedy chce, aby lidé, kteří nejsou způsobilí si nic vyřídit na úřadech, nejsou schopni účelně hospodařit s penězi, nechápou smysl manželství a nejsou schopni pochopit následky svého jednání, mohli všichni volit. Argumentují tím, že volební právo bylo upíráno ženám a  Afroameričanům, “což bylo odůvodňováno neschopností těchto skupin porozumět volbám”.

“Lidé se zdravotním postižením jsou poslední skupinou, u kterých je účast na volebním procesu problematizována. Přitom vývoj na poli lidských práv mluví jasně – pokud mluvíme o demokracii a všeobecném volebním právu, musíme umožnit jeho výkon opravdu všem dospělým lidem.” Dále argumentují, že “Úmluva OSN netoleruje žádné výjimky.” Nechápu, proč připouštějí diskriminaci kojenců.

Psychiatričtí pacienti, kteří nejsou nesvéprávní (a takových je samozřejmě velká většina) volit mohou a volí. Kolegyně mi sdělila, že pacientky na chronickém pavilónu byly velmi zklamané. Všechny chtěly volit paní primářku a nechápali proč nemohou. Nekandidovala. Osoby, u nichž je přezkoumávána svéprávnost, na volebním právu zpravidla nelpějí. Obvykle nevědí, jaké existují politické strany, nevědí, kdo je premiér a nerozumějí pojmům “pravice” a “levice”, aniž by jim to vadilo. Setkal jsem se ovšem, to musím uznat, i s  omezeně svéprávným, kterému nevadilo, že nemůže hospodařit s více než 500 Kč týdně a záležitosti na úřadech za něj vyřizuje opatrovník. Žádal navrácení volebního práva, aby mohl volit Karla Schwarzenberga. Liga lidských práv konstatuje: “Uznání práva volit je ale důležitým momentem nejenom pro všechny lidi omezené ve svéprávnosti, ale i pro demokracii jako takovou.

Liga lidských práv s hrdostí nad výsledky dosaženými na poli lidských práv doslova píše: “Třešničkou na dortu pak bylo přijetí nominanta Austrálie a člověka s mentálním postižením, Roberta Martina, za člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Tedy orgánu, který závazně interpretuje danou Úmluvu.” To je tedy cíl! Člověk, který by ještě nedávno zvládl nanejvýš zvláštní školu interpretuje mezinárodní právní normu! Sláva! Při pokroku v “inkluzi” zvládne i vysokou.

Ideálem Ligy lidských práv je zřejmě mentálně retardovaný prezident. Snad proto sluníčkářům tak vadí Miloš Zeman.

Vždy, když čtu nápady těchto “bojovníků za lidská práva” a obdivuji se výsledkům, kterých na tomto poli již dosáhli, vzpomenu si na zvolání psychiatra Dr. Sokola ze Sokolova, když kritizoval na začátku devadesátých let tehdy ještě ojedinělé se vyskytující podobné bizarní nápady: “Kde je zdravý rozum?! Krčí se támhle v koutě!”