Je třeba zabít Putina, aneb stopy vedou do Moskvy, o tom není pochyb!

Avatar
Původní autoři
Jiří Baťa

12. 1. 2017
Jak sdělil jistý spolupracovník centrály BIS, jehož jméno z bezpečnostních důvodů nelze uvádět, ale zdroj jeho jméno zná a může tedy potvrdit, že jím je nadplukovník Matěj Nemlčel, na Ministerstvu pro masové přijímání migrantů (MPMPM) v přesně nezjištěnou dobu, ale určitě někdy v nočních hodinách, došlo k loupežnému vloupání do jedné z kanceláří a z  pancéřové kasy z r. 1927 byly odcizeny materiály, týkající se aktivit řídících pracovníků pobočky americké NWO, kteří se zabývají řešením přijímání migrantů těch zemí, které se vzpěčují jejich dobrovolnému přijímání. 

Šlo údajně o velmi cenné, důležité a utajované materiály IV. stupně mezinárodní výbušniny. Přivolaná Policie ČR, která se ihned, během několika hodin dostavila na místo a bez otálení, zbytečného byrokratického úřadování ještě ten den zahájila pátrání po neznámém pachateli.

K dosud zjištěným poznatkům nechce zvláštní oddělení vyšetřování Policie ČR podávat žádné bližší informace, protože by to mohlo ohrozit a zkomplikovat pátrání po pachateli nebo pachatelích. Nicméně je už předem zřejmé, ne-li jasné či jisté, že se jedná nejspíše o rusky hovořící pachatele s kasařskou praxí, kteří mají blízko ke kruhům, zabývající se kremelskou propagandou s Putinovým cílem rozvrátit Evropskou unii a  současně tak znemožnit plány A. Merkelové v jejím bohorovném úsilí o multifunkční a multikulturní uspořádání Evropy a národních států v rámci EU.

Utajovaný zdroj, jímž je nadplukovník Nemlčel, také velmi nenápadně, opatrně s téměř pětiprocentní jistotou naznačil, že zachycené stopy skutečně vedou do Moskvy, neboť jak otisky obuvi, v níž pachatel nebo pachatelé (počet nelze zatím upřesnit, protože jich tam bylo tolik, že se neví, která komu patřila), nicméně jak bylo zjištěno, otisk podešve obuvi ruského původu, (lze se prý konkrétně domnívat, že pochází od moskevského výrobce „Obuvnovnoj zavod imeni Bačkorina V.M“.) a  také daktyloskopické stopy mají nejen typické ruské znaky, ale podle pachových stop to nasvědčuje tomu, že se pachatelé při loupeži posilňovali ruským alkoholem zn. Московская водка!

Předpoklad, že se možná jedná nejspíše či zcela určitě o pachatele ruského původu se zaúkolováním přímo od samotného Putina nasvědčuje také fakt, že kasa z r. 1927 byla ruského původu (zn.Nědobytnaja), která v podmínkách použitelnosti pro takové a podobné účely v Česku (pro přísně tajné materiály apod.) je naprosto ideální, protože je nedobytná. To, že byla pokořena její predikovaná „nedobytnost“ nasvědčuje a ukazuje na ruskou stopu. Kdo jiný by se v této mechanologii vyznal lépe, než samotní Rusové, že? poznamenal tajuplně nadplukovník Nemlčel.

Vzhledem k závažnosti případu se jeho vyšetřování zřejmě ujme nově vytvořený útvar ministra vnitra Chovance, tedy CTHH, neboť tento případ nese všechny známé znaky propagandistických ruských a kremelských (tj. Putinových) zájmů na znemožnění řešení migrantské problematiky formou bezpodmínečných kvót, jak o to usiluje A. Merkelová a EU, čemuž se v rámci působení ruské propagandy brání některé členské státy EU, zvláště země V4, které kvóty považují za nedemokratické vnucování a diktát silnějšího vůči slabšímu.

Pan nadplukovník Matěj Nemlčel přislíbil, že pokud nebude v nejbližší době v tom lepším případě „jen“ suspendován, rád se podělí o další velmi tajné informce, které jak sám říká, se nesmí dostat na veřejnost, protože by to posílilo nežádoucí vliv a nesporné úspěchy ruské propagandy v české kotlině a současně se tím posílily militantní plány V. Putina na vojenské napadení a uchvácení jak Ukrajiny, tak celé Evropy, zvláště pak České republiky, která má pro Rusko neobyčejně velký, snad přímo rozhodující význam. Není proto od věci se už zabývat myšlenkou, že je třeba zabít Putina, чем раньше, тем лучше, dodal nadplukovník Nemlčel, vyškolený v KGB.

(Tuto zatím neověřenou, ale naprosto věrohodnou informaci dodala Agentura JPP ČR.)