Mají se kapitalisti koho bát?

Avatar
Původní autoři

Štěpán Forgáč
25. 1. 2017
Pokud se mají kapitalisté koho bát, pak jsou to demokrati. A oni to, kapitalisté, dobře vědí. Jejich tvrzení, že kapitalismus je současně demokracií, je lež. Nic není sobě tak vzdálené, jako kapitalismus a demokracie, protože základem kapitalismu je individualismus, kdežto základem demokracie je kolektivismus. Idiocie kapitalismu spočívá v odmítání přirozené nadřazenosti kolektivu nad jednotlivci. 

Každý společenský řád, který je v rozporu s přirozenou nadřazeností společnosti jednotlivcům, a tím byly všechny minulé a je jím i ten současný, skončí chaosem. Historie je toho dokladem. Skutečná demokracie, ne ten její současný plagiát, je přirozenou – kolektivistickou, společenskou formací. Postrádá proto zárodek chaosu, který vždy, dříve nebo později, zničil každou individualistickou společenskou formaci. Cílem skutečných demokratů je demokratizace – kolektivizace společnosti. Nezbytnou podmínkou k dosažení tohoto cíle je spojení demokratických sil a nalezení vhodného způsobu demokratizace a funkční lidové mocenské struktury. Teprve pak, až budeme vědět, co chceme a jak toho dosáhnout, můžeme být úspěšní v boji o humanizaci společnosti.