Ministerstvo zahraničí RF: Ve Venezuele se roztáčí scénář “barevné revoluce”

Avatar
Původní autoři


20. 1. 2017    zdroj
Protivládní síly ve Venezuele připravují masové akce, zaměřené na střety s orgány činnými v trestním řízení. Oficiální prohlášení ministerstva zahraničí RF uvádí, že protivládní struktury ve Venezuele uskutečňují scénář “barevné revoluce”.


Ruský zahraničněpolitický rezort připomíná, že tento scénář není zdaleka nic nového a že není těžké spočítat jeho důsledky, když si uvědomíme osud zemí, které se staly obětí této technologie. Jejich smutná zkušenost ukazuje, že existující problémy nejen že nebyly řešeny, ale byly doplňovány o nové, hlubší a často katastrofické. V důsledku použití “barevných” technologií byly nejen ničeny státy, na jejichž území byly prováděny tyto scénáře, ale byla také destabilizována situace v sousedních regionech.

Ministerstvo zahraničí Ruska vyzývá k pokračování dialogu vlády a opozice, který je jedinou alternativou sklouznutí do absolutního chaosu.

V tomto okamžiku však protivládní síly ve Venezuele připravují masové akce, předem zaměřené na střety s orgány činnými v trestním řízení a destabilizaci státu.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová