Ne základnám: Výzva poslancům – neschvalujte změnu Ústavy ČR směřující k snadnému vstupu do války!

Avatar
Původní autoři

10. 1. 2017
Iniciativa Ne základnám dlouhodobě a systematicky monitoruje aktivity našich politiků, které by mohly vést k nebezpečí zatažení České republiky do válečného konfliktu. V současné době lze za takovou aktivitu považovat snahu Ministra obrany Martina Stropnického a dalších poslanců o změnu Ústavy ČR, konkrétně čl. 43 týkající se pravomocí Vlády ČR v rozhodování o aktivitách Armády ČR. Změna této části Ústavy ČR by umožňovala značně flexibilnější posílání našich vojáků na zahraniční mise pouze z rozhodnutí Vlády ČR, resp. ministra obrany. Podrobněji o tom zde.

Iniciativa Ne základnám vyzývá poslance k tomu, aby tento návrh, který se má projednávat již 18.1.2016 neprojednávali, protože neprošel veřejnou diskuzí.

Navíc jej chtějí předkladatelé schválit ve zrychleném režimu v 1. čtení a dělají vše pro to, aby o tom občané ČR nevěděli a aby tato změna prošla bez odporu veřejnosti. Zároveň poslanci a úředníci poslanecké sněmovny odpovídají na zákonné žádosti o informace nepřesně, neúplně a vyhýbavě – tj. mlží.

Výzva poslancům od iniciativy Ne základnám:

Parlament Poslanecké sněmovny
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
116 26 Praha 1 – Malá Strana Praha 4.1.2017

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

téměř po detektivní práci jsme se dostali k informacím, dávajícím nějaký obraz o kroku, kterým má být změna Ústavy ČR a to článku 43. Zvláštností podaného návrhu na změnu Ústavy je skutečnost, že jedním z předkladatelů je vrcholný představitel zákonodárné moci předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a předkládá jej spolu s mocí výkonnou, ministrem obrany Martinem Stropnickým. Skupinu předkladatelů doplňuje předseda a místopředseda výboru pro obranu s dalším členem a členkou tohoto výboru.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že předseda Poslanecké sněmovny ČR pan Jan Hamáček je souběžně členem stálé delegace NATO, lze navrhovatele vnímat jako silovou skupinu, propojení moci zákonodárné s mocí výkonnou jejíž cílem je změna Ústavy ČR, aniž by k tomu byla zejména s veřejností vedena diskuse.

Ve všech vyspělých demokratických státech by k takové změně ústavy byla vedena široká odborná debata zahrnující veřejnost, nebo vyhlášeno celostátní referendum. Plně se ztotožňujeme se stanoviskem ministerstva dopravy, které uvedený návrh změny Ústavy čl.43 odmítlo podpořit.

Vyzýváme vás paní poslankyně, pane poslanče, aby byl bod o změně Ústavy čl. 43, sněmovní tisk 956/0 z navrženého programu 54. schůze Sněmovny navrhovateli stažen, nebo aby se o tomto bodu samostatně hlasovalo s usnesením na jeho vyřazení.

S pozdravem
za iniciativy a hnutí
Eva Novotná, mluvčí Iniciativy Ne základnám