P.C.Roberts: Politickou opozicí jsou teď média

Avatar
Původní autoři

29. 1. 2017   PaulCraigRoberts
Stephen Bannon má stoprocentně pravdu. Skutečně – celý západní tisk a TV média nejsou dnes ničím než propagační mašinou, pracující ve prospěch vládnoucích elit. Mašinou, postrádající jakoukoli mravní integritu, mravní svědomí či respekt k pravdě. Kdo jiný než právě tato ničemná média to byla, jež ospravedlňovala ohavné válečné zločiny, páchané Cintonovým, Bushovým a Obamovým režimem proti milionům lidí v devíti zemích: Afghánistánu, Iráku, Libyi, Pakistánu, Jemenu, Sýrii, Somálsku, Palestíně a ruským oblastem Ukrajiny? 


A kdo jiný než západní média to byla, jež tyto zločiny ospravedlňovala? Spolu s válečnými kriminálníky Clintonem, Bushem a Obamou by tedy za svůj podíl na masívních zločinech proti lidskosti měla být pohnána před soud i ona.

Jejich úporné úsilí udržovat co nejvyšší napětí mezi Západem a Ruskem se stalo nebezpečným rizikem pro celé lidstvo, takže Gorbačovova varovná slova z poslední doby, že „vše svědčí o tom, že se svět připravuje k válce“ jsou zcela na místě. Avšak presstitutky dál vyhlašují, že jestliže Trump zruší sankce proti Rusku, dodá tím jen konečný důkaz o tom, že je ruským agentem. Takže zde máme zajímavý paradox: Američtí demokraté a liberálně progresívní levice mobilizují protiválečné hnutí proti protiválečné politice prezidenta Trumpa.

Tím, že odmítají uznat a omluvit se za všechny své lži, eufemisticky často označované jako „neověřené zprávy“, zradila západní média lidskost nejen v této oblasti, ale i v řadě oblastí dalších. Tím, že vědomě lhala a používala vynucených křivých přísah a falešných svědectví k usvědčování nevinných lidí, legitimizovala v  Americe „právní“ systém, který má ke spravedlnosti stejný vztah, jako má genocida k milosrdenství. Jestliže totiž média mohou lhát o světových událostech, proč by policie a prokurátoři nemohli lhát o zločinech?

Tím, že na sebe vzala roli politické opozice vůči Trumpovi, se média coby důvěryhodný kritik zdiskreditovala i v těch záležitostech, kde by si Trump kritiku i zasloužil. Např. ve věcech životního prostředí či nadbytečné tolerance k násilným metodám policie. Kritické pero, jež tak média mohla k vylepšení výkonu Trumpovy vlády využít, tak přišlo nazmar.

Trump by měl usměrnit své názory na životní prostředí, na policii i na válku proti teroru. Bylo by skvělé, kdyby pochopil, že „muslimská hrozba“ je výmysl, vytvořený neokonzervativci, vojenskobezpečnostním komplexem a presstitutkami, který má sloužit hegemonistické agendě, rozpočtu a neomezené moci CIA, Pentagonu a válečného průmyslu. Jestliže totiž USA přestanou bombardovat a vraždit muslimy a současně přestanou cvičit a vybavovat zbraněmi bandy, vysílané ke svržení USA nepohodlných muslimských vlád, jakou je dnes vláda v Sýrii a v minulosti byly muslimské vlády v Iráku či Libyi, „muslimská hrozba“ samočinně zmizí.

Snad Trump do své agendy zahrne i rozbití dosavadních šesti mega-mediálních společností, vlastnících dnes 90% amerických médií. Kdyby se totiž podařilo rozbít těchto šest oblud do tisíců malých kousků., jež by se rozprodaly nezávislým vlastníkům, nenapojeným na vládnoucí elity, bylo by pak snad možné, aby takto vzniklá nová média zásobovala vládu pravdou, a nikoliv jen lží a zase jen lží.

Vybral a přeložil Lubomír Man