Promopro Vondra a Schwarzenberg varují Trumpa

Avatar
Původní autoři

Jiří Paroubek
13.1.2016 Vaše věc
 

Sedmnáct bývalých politických veličin střední a východní Evropy varuje nově zvoleného amerického prezidenta Trumpa před ruským prezidentem Putinem.


Myslím, že Trumpova vyjádření o tom, jak oceňuje Putinovo přátelství vůči sobě, jim musí způsobovat mrákoty. Promopro Vondra a K. Schwarzenberg byli těmi, kdo českou zahraniční politiku v letech 2007–2013 dovedli do smutných konců. V EU se Česká republika díky působení vlády, v níž byli tito dva borci prominentními členy, dostala na sám okraj a prakticky upadla do politické bezvýznamnosti.

Zahraniční politika, kterou tito dva lidé v pravicových vládách formovali, odstřihla ČR od dobrých, korektních vztahů k východním mocnostem, tedy k Číně a Rusku. A pokud jde o třetí svět, výroky na adresu Palestinců, Arabů a muslimů, tak roztomile formulované někdejším předsedou vlády Topolánkem, po relacích zahraničních diplomatů působících v Praze do jejich mateřských zemí, znamenaly, že se česká vládách a tedy ČR, ocitla z hlediska zdrcující většiny zemí rozvojového světa, v pozici opovrženíhodného státu. Pouze tři, čtyři drobné státy v Tichomoří, jejichž rozpočty jsou sanované USA, nám zůstaly “věrny”, Zahraniční politika, kterou formulovali tito dva výtečníci, zkrátka přivedla ČR do mezinárodní izolace, ze které nebylo vůbec jednoduché se dostat.

A titíž lidé nyní mají odvahu a drzost se obracet na nově zvoleného amerického prezidenta, jako kdyby někdy dosáhli byť jen stínu jeho významu, a dožadovat se, aby neuvažoval o resetu vztahů s Ruskem.

Fakta jsou přitom známá. V minulém roce vynaložily USA na vojenské účely přes 600 miliard dolarů. Také evropské státy NATO v loňském roce vynaložily na vojenské účely úctyhodnou částku kolem 200 miliard eur. To mnohonásobně převyšuje částky, které na vojenské účely vydává Rusko i Čína.

Dělat z Ruska strašáka a děsit část důvěřivé české veřejnosti, že snad reálně hrozí, že se kůň ruského kozáka bude opět napájet ve Vltavě či Seině, je bezbřehá hloupost.

Je dobře, že se v západním světě objevují realističtí politici typu prezidenta Trumpa či F. Fillona, který je momentálně nejvážnějším uchazečem o prezidentský úřad ve Francii, kteří vnímají situaci jinak.

V pozadí všeho jsou samozřejmě především zájmy zbrojařských koncernů. Neboť pokud dojde k resetu vztahů USA s Ruskem a tyto velmoci veškeré úsilí poté napnou k likvidaci světového terorismu, západní svět se od uplatňování ideologických floskulí vrátí zpátky k reálpolitice. A to je jen dobře pro mír v Evropě i ve světě, ovšem pochopitelně hůře pro zbrojaře.

Nově zvolený americký prezident v těchto dnech čelí bezprecedentní diskreditační kampani amerických zpravodajských služeb, které si po těchto zásazích do politického života v USA řekly o naprosto zásadní reorganizaci.

Každého soudného člověka musí napadnout, že americké zpravodajské služby jsou státem ve státě, který se nevybíravě snaží ovlivňovat základní politickou linii své země.

Komu to slouží? Nejspíše zbrojařům a dalším vlivným zájmovým skupinám, které jsou v pozadí a které mají rozsáhlé ekonomické zájmy. Promopro Vondra a Schwarzenberg jsou jen trapní přicmrndávači a služebníci těchto zájmů bez většího reálného vlivu na českou veřejnost.

Jen chci v této souvislosti upozornit, že podle nedávného velmi důvěryhodného průzkumu seriózní americké agentury Gallup považuje pouze 16 % českých občanů Putinovo Rusko za hrozbu pro ČR. To je jen ukázka toho, jaký vliv Promoprové a Schwarzenbergové na české veřejné mínění mají. Je dobře, že Trump v tomto případě vnímá ČR přes realistické názory prezidenta Zemana.

– – –