Dobrý den, pane profesore Fialo, předsedo ODS,

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
7. 2. 2017
…obracím se na Vás s dotazem (resp. žádost), jak vnímáte, hodnotíte a akumulujete veřejné, hrubé a neslušné projevy člena vaší ODS pana Pavla Novotného. Tento pán, kdykoli má možnost nebo příležitost se vyjádřit ve veřejných médiích, jako např. v Parlamentních Listech.cz, ne snad že by v rámci kritiky nenechal nit suchou na prezidentovi Zemanovi, Okamurovi, resp. dalších lidech, kteří s těmito politiky sympatizují, on se v této souvislosti přímo vyžívá v neslušných, ba často sprostých výrazech, kterými častuje tyto politiky, včetně prezidenta Zemana.


Poznamenávám, že nejsem příznivcem ODS, přesto si myslím, že by pro řadu slušných představitelů ODS, včetně Vás pane profesore, mělo být naprosto nepřijatelné, když se člen ODS, notabene pro většinu veřejnosti ne zrovna přijatelný a  ne populární pan Pavel Novotný (mj. také zastupitel, publicista a profesionální hráč pokeru) naprosto společenky neúnosným způsobem vyjadřuje o hlavě státu, případně jiných veřejně činných lidech a osobnostech. Domnívám se, že by bylo z Vaší strany, případně vedení ODS vhodné, neřku-li žádoucí oslovit pana Novotného a upozornit jej na nevhodnost vyjadřování se o osobách působící v politice či ve veřejném životě způsobem, který lze (pokud vůbec) používat snad v těch nejpodružnějších lokálech s hosty v silném alkoholickém opojení, či mentálně postižené s IQ hluboko pod 60 bodů. Zvláště, chlubí-li se sám svým IQ, které prý údajně činí 128 bodů (vzhledem k jeho projevu lze o této hodnotě silně pochybovat).

Na pana Pavla Novotného nikterak nepůsobí a nemá vliv běžná veřejná kritika ze strany řadových občanů, kteří jeho společensky nevhodné a neúnosné vystupování (vyjadřování) vůči představitelům veřejného života nesou značně nelibě. Proto Vás chci požádat, vážený pane profesore a předsedo ODS, abyste se jako nejvyšší představitel strany, vzhledem ke společensky naprosto neúnosnému vyjadřování, resp. celkovému obsahu veřejných projevů vašeho člena ODS pana Pavla Novotného zasadil o to, aby svou hrubou, sprostou, společensky naprosto neúnosnou bulvární rétoriku i jako údajný novinář omezil a přizpůsobil etickým normám, praktikovaným v každé slušné společnosti.

Jsem přesvědčen, že ODS jako taková je strana, která má ve svém středu slušné a inteligentní lidi, kteří by se měli od způsobů veřejného projevu pana Pavla Novotného rázně distancovat, s jeho projevy nesouhlasit a odsoudit je s tím, že jeho hulvátství negativně poškozuje společenskou úroveň a image ODS. Věřím, že Vaše domluva by mohla pana Novotného umravnit a usměrnit natolik, aby se vyjadřoval tak, aby jej veřejnost vnímala jako stanardního člověka společensky angažovaného, který však svou bulvární popularitu nebude prosazovat jako člen ODS, zastupitel či publicista způsobem, který poškozuje jak ODS a jeji image, tak i společensko-politické prostředí s negativním vlivem na (zvláště mladou) veřejnost.

Děkuji Vám za pochopení a věřím, že i v zájmu ODS budete mou žádost akceptovat jako společensky oprávněný požadavek.

S pozdravem

Jiří B a ť a,   6. února 2017