Evidence trumpofobních médií? Proč ne?

Avatar
Původní autoři

Petr Vavruška
4. 2. 2017
V současnosti již zahájil svoji funkci akční tým MV, který má zamezit vlivu informační války především ze strany Ruska. Již v předstihu vzniklo několik seznamů a dokonce databází (vytvořených servilními rusofoby) údajně proruských médií . To může naopak inspirovat vytvoření databáze s podobnými parametry, ale odrážející demokraticky změněnou mocenskou strukturu v USA, monitorující pochybná trumpofobní česká média a články reflektující hysterii po volbách poražené strany. To může i vést k přehodnocení dotací pro neziskové organizace, poskytovaných americkou ambasádou.


Tým cca 30 lidí započal sledovat manipulace prokremelských médií (prý jich je až stovka) i aktivity na internetu a sociálních sítích. Podle ministra vnitra (Bc?) Chovance nebere prý nový útvar práci stovkám pracovníků BIS, NBÚ a Vojenského zpravodajství, ani dalším službám majících podobné poslání, ale stává se jejich supervizorem a zejména má naučit úředníky lépe informace sdílet a rychleji upozorňovat na rizika dezinformací. To vítá i ministr zahraničí Zaorálek slovy. „Chceme být odolní. Jsme si vědomi demokratických hodnot, k nimž se hlásíme, a nechceme si je nechat rozmazávat.“ Jak chválihodné!

Již v předstihu vzniklo několik seznamů “proruských” médií vytvořených agilními novináři, neziskovkami typu Evropské hodnoty a dokonce Katedrou politologie FSF Masarykovy university pod vedením Miloše Gregora a Petry Vejvodové. Kódování dat v projektu „Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech“ prováděli tři jejich studenti. Cílem bylo zjistit, zda jejich zpravodajství straní Rusku či kritizuje Západ – tehdy šlo ještě o Obamovy Spojené státy, EU či NATO. Za sledované období 03/2016 každý z kódujících svazáků přečetl a podle 9 bodové stupnice indexoval cca 800 článků. Jak je zřejmé, tato profese se v ČR vyučuje i na státní universitě. Jak skvělá kvalifikace pro inovovanou Orwellovu myšlenkovou policii, která bude hlídat lidi s odlišným myšlením!

Nicméně svět se rychle a nečekaně mění a výše popsané skutečnosti mohou inspirovat vytvoření databáze s podobnými parametry, ale odrážející demokraticky změněnou mocenskou situaci v USA, monitorující pochybná trumpofobní česká média a články, reflektující hysterii poražené strany do nekonečna opakující, že Trump je agentem Putina a že jedná v zájmu Ruska (tuto primitivní rétoriku ve spojení s prezidentem Zemanem známe dobře i u nás).

Nemyslíte si, že by podobná databáze zaujala nový personál americké ambasády? Oni totiž nepochybně nejlépe rozliší kritickou demokratickou diskusi od manipulace a je vysoce pravděpodobné, že nabyté poznatky zohlední i při přehodnocování dotací pro neziskové organizace udělované dosud prostřednictvím americké ambasády. A nebudou rozhodně nadšeni ani z neziskovek, které u nás přijímají finanční dotace od desítek nadací miliardáře George Sorose, organizující v USA a jinde ve světě protestní pochody právě proti nově zvolenému prezidentovi.

Pro českou veřejnost by pak jistě bylo zajímavé sledovat přerod exponentů současné rusofobie, pro které se primitivní šíření strachu z možné ruské invaze do Evropy a boj proti oteplení vztahů USA – Rusko, směřující ke konfrontaci jaderných velmocí, staly výnosnou živností. Panoptikum těchto mediálních naháčů, přejímajících objednané informace od PR agentur, doplněné povrchním míněním jejich tlumočníků, vídáme každodenně i v ČT.