Kdy konečně premiér Sobotka začne říkat pravdu o českoněmeckých vztazích?

Avatar
Původní autoři

J. Kovář
13.2.2017  zdroj

Pan Sobotka tvrdí, že jsme se nároků na reparace vzdali. To je z jedné strany pohodlnější, než se o ně rvát s Němci. Svým tvrzením však značnou část české populace přivede do varu.

Zastáváme stanovisko, že žádný ústavní orgán se nemůže vzdát našeho práva na německé reparace. To právo vyplývá jak z mezinárodních dohod, především Pařížské reparační smlouvy, tak ze zásady mezinárodního práva, že agresor je povinen zaplatit své oběti škody, které jí agresím vznikly. Podle našeho názoru se nemůžeme vzdát práva na reparace ani v prvním, ani druhém případě. Řešení je jediné. Obnovit jednání o reparacích, které nám Německo stále dluhuje.

Němci, někteří politici, sudeti nám nadávají do zločinců. Podle nich jsme se dopustili zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a dokonce i genocidy. Již delší dobu se snažíme, aby ČR na tyto prolhané protičeské útoky důrazně diplomaticky odpověděla. Zatím z české strany ani slůvkem se nikdo z našich představitelů nepostavil proti těmto lžím.

Naši diplomaté jsou přítomní na štvavých sudeťáckých akcí, ale na útoky proti nám neodpovídají. Podle všeho asi ani nemohou. Jsou zřejmě odsouzeni k pasivnímu poslechu a podání následné informace na MZV ČR. Jistě by bylo lépe, kdyby za těchto podmínek na sudeťácké srazy nechodili. Platí totiž zásada, již odedávna, kdo mlčí, souhlasí.

I další frašky s námi hrají sudeti. Již dva roky se údajně zříkají práva na vlast a na odškodnění. Přesto však dosud zřejmě platí stanovy v původním znění. Ale i v mezidobí slibují někteří funkcionáři tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, např. B. Posselt, že restituce i odškodnění budou.Podstatnější je, a také ostudnější, že se vzdávají práv, které nikdy neměli a nemají. Pan předseda vlády je za to dokonce honoruje. Veřejně sudety prohlásil za naše spojence. Fakta však svědčí o něčem zcela jiném.

Místo toho, aby sudetům sdělil, že práva, jichž se vzdávají, z hlediska mezinárodněprávního nikdy neměli a nemají. A jak by to bylo hezké, kdyby to řekl i českým občanům. Neudělal ani jedno, ani druhé. Ale řeční o tom, že vztahy česko-německé jsou vynikající. Pravdu se bojí nebo nechce říkat, tak raději skutečnost natírá na růžovo. A to dělá nejen v česko-německých vztazích. To je prostě, jak se domníváme, pravý sobotkovský styl. Dokonce jsme přesvědčeni, že pan B. Sobotka více než aby holdoval solciáldemokratismu, tak se sám stává jedním z návštěvníků, a možná nejen jím, pražské kavárny. Média se za něj bijí, chyby nevidí, jen samé klady. A to u předsedy sociální demokracie není samo sebou, že? Něco to stojí, kdo ta to platí a čím?

– – –