Platba za jistič – stále nevyřešený problém

Avatar
Původní autoři

Václav Marek
25. 2. 2017
Dne 16. 2. 2017 požádala předsedkyně ERÚ Ing. Alena Vitásková dopisem premiéra o splnění slibu ohledně platby za jistič (celé znění na webu ERÚ).
Členové našeho spolku naráží denně v naší snaze systematicky vyřešit tuto záležitost na reakci protistrany, že tomuto problému nerozumí. Proto jsme se rozhodli jednoduše vysvětlit, o co nám jde a kromě námi volených zástupců v parlamentu, žádáme o podporu i čtenáře Nové republiky.


Jednoduchá analogie

Kdybyste přijel k prodejci pohonných hmot a po natankování 20 litrů benzínu Vám prodejce oznámil, že musíte zaplatit kromě ceny za litr ještě poplatek za velikost nádrže vašeho auta, protože ta jednoznačně určuje množství benzínu, které si můžete od čerpací stanice odvézt, a takové množství pro Vás musí majitel této chytré stanice rezervovat. Nevím jak Vy, ale všichni členové našeho spolku by se víckrát k této benzince nevrátili.

A přesto je tento princip už téměř 16 let používán u plateb za elektrickou energii pouze na hladině nízkého napětí. Důvod je prostý, maloodběratelé nemají jinou možnost. Co myslíte, kolik odběratelů by zůstalo u distributora, který používá jako základní prvek velikost jističe a kolik by jich přešlo k distributorovi používající základní prvek jednotku množství, to znamená způsob platby podle ekonomicky oprávněných nákladů? Podle našich odhadů a nám vyjádřených sympatií by přešlo 99,99% občanů.

Proto zastavení návrhu nové tarifní soustavy nebo odvolání jednoho z největších propagátorů platby za jistič z funkce ministra jsou jen pouhé kosmetické úpravy, které systémově diskriminační platbu za velikost jističe neřeší. Po téměř ročním úsilí jsme shromáždili dostatek informací, které jednoznačně dokazují diskriminační působení tohoto prvku. Bohužel úředníci Energetického regulačního úřadu i Ministerstva průmyslu a obchodu nadále obhajují svoje tvrzení, že všichni platí na hladině NN podle velikosti jističe a proto se nejedná o diskriminaci. Naše argumenty ignorují. Stejně tak by mohl tvrdit majitel chytré benzinky, že by všichni spravedlivě platili podle velikosti nádrže. Má ale smůlu, nemá totiž monopolní postavení distributorů elektrické energie.

Na základě našich argumentů připravujeme „Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle článku 87, odstavce 1, písmena b Ústavy“. Od Vás očekáváme, že se v tomto sporu mezi dvěma způsoby plateb za elektrickou energii postavíte na stranu Vám bližší a dáte to nám občanům a současně odběratelům elektrické energie na vědomost. Sympatie nebo vyvrácení našich argumentů je možné vyjádřit na našem spolkovém e-mailu: smaee2016@gmail.com

Ing. Václav Marek, předseda spolku MEE z. s.