Putin podepsal dekret o uznání dokladů obyvatel Donbasu v Rusku

Avatar
Původní autoři

18. 2. 2017      zdrojzdroj
Ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret “O uznání dokladů a SPZ dopravních prostředků, vydaných občanům Ukrajiny a osobám bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území jednotlivých okresů v Doněcké a Luganské oblasti Ukrajiny v Ruské federaci”. Bylo to oznámeno na internetové stránce Kremlu.


Zde je úplný text dekretu.

“Za účelem ochrany práv a svobod člověka a občana, veden všeobecně uznávanými zásadami a normami mezinárodního humanitárního práva, nařizuji:

1. Stanovit, že dočasně, na dobu než bude nalezeno politické řešení urovnání situace ve jednotlivých okresech Doněcké a Luganské oblasti Ukrajiny a na základě Minských dohod:

a) jsou v Ruské federaci uznány platnými doklady totožnosti, doklady o vzdělání a (nebo) o kvalifikaci, rodné listy, oddací listy a doklady o ukončení manželství, o změně jména, úmrtní listy, osvědčení o registraci vozidel a registračních značek vozidel, vydaných příslušnými orgány (organizacemi), skutečně působícími na území uvedených okresů, občanů Ukrajiny a osob bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na těchto územích;

b) občané Ukrajiny a osoby bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území jednotlivých okresů Doněcké a Luganské oblasti Ukrajiny mohou provádět vstup do Ruské federace a výjezd z Ruské federace bez víza na základě dokladů totožnosti (děti a mladiství ve věku do 16 let na základě rodného listu), vydaných příslušnými orgány, skutečně působícími na území uvedených okresů.

2. Vládě Ruské federace, aby přijala nezbytná opatření k provedení tohoto dekretu. 3. Tento dekret vstoupí v platnost dnem jeho podpisu”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová