Radio Jerevan

Avatar
Původní autoři

Jiří Jírovec
15. 2. 2017
List The New York Times zveřejnil zprávu, že Rusko umístilo zakázané střely s plochou dráhou letu. Pro českého občana tuto zprávu přežvýkala ČTK. Smekněme klobouk před ČT za upřesnění. Vojenský analytik, Jaroslav Štefec zde, řekl na ČT 24 v souhrnu toto: Zpráva není potvrzena … rakety, které pravděpodobně neopustily zkušební střelnici Kapustin Jar … mají dolet pod hranicí 500 km … zmíněná smlouva se na ně nevztahuje … 

ta se týká jen pozemních střel s doletem 500-5000 km … smlouva se navíc netýká střel odpalovaných z lodí a nebo letadel … z vojenského hlediska jsou dvě jednotky (celkem 8 střel) bezvýznamné … výroky amerického generála Breedlovea je nutné považovat za čistě politické.

Chovancově informační komandě by nemělo uniknout, že česká media (v tomto případě kromě ČT) misinformují veřejnost, pomáhají vytvářet nenávist vůči jinému státu a šíří válečnou psychózu. Protože jde o orgán ustavený s vědomím vlády, měl by její předseda trvat na tom, aby informace amerických novin byla označena jako účelová a škodlivá.

Přístup “v zásadě to je pravda s tím rozdílem, že je všechno jinak”, známý jako Radio Jerevan, lze možná tolerovat, když jde bulváru o to, kdo s kým spí. Je ale nepřípustný je-li ovlivňováno veřejné mínění.