Zákon o informační válce proti Rusku nemusí být novým prezidentem USA podepsán.Uvidíme, co udělá?

Avatar
Původní autoři

9.2. 2017   New World Order Opposition 
Boj se skrytým vlivem Ruska na jiné země a národy – O nové struktuře, která by měla bojovat s ruskou propagandou..
Ve svém článku Daily Beast píše, že zatímco Donald Trump plánuje se s Ruskem přátelit, americký Kongres vydává peníze na vedení informační války s Ruskem. Na realizaci návrhu zákona o rozšíření antiruské propagandy předloženého v březnu 2016, již bylo přiděleno 160 milionů dolarů. Tato částka se může zvýšit až na 260 milionů dolarů v případě přijetí zákona. Peníze půjdou na takové stránky, jako je Bellingcat a StopFake.

Prezidentská kampaň roku 2016, domnívá se Daily Beast, ukázala, že informační zbraně jsou velmi efektivní. Karl Altau, ředitel Společného baltsko-amerického národního výboru (Joint Baltic American National Committee), který se staví proti „ruské propagandě“, hovoří o národní hrozbě.

Vláda Spojených států utrácí desítky milionů dolarů na protipropagandu. Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v prosinci roku 2016 schválila návrh zákona o zřízení zvláštního výboru pro boj s „tajným vlivem Ruska na jiné země a národy“. Měl by „odhalovat podvody, korupci, odhalování agentů vlivu a porušování lidských práv“ ze strany Ruska. Vytvoření této struktury se provalilo ze zveřejněného rozpočtu projektu amerických zpravodajských služeb na fiskální rok 2017.

Dokument obsahuje nejen informace o předpokládaném rozpočtu oddělení, ale také ustanovení o vytvoření speciálního meziresortního orgánu, který bude zaměřen na boj s vlivem Ruska na další země.

Podle dokumentu se skupina bude skládat z představitelů národní rozvědky, ministerstva zahraničí, ministerstva obrany, ministerstva financí, úřadu generálního prokurátora, ministerstva energetiky a Federálního úřadu pro vyšetřování. Zdůrazňuje se, že výbor se bude scházet pravidelně a každoročně by měl podávat zprávu o vykonané práci před Kongresem, kde bude informovat o pokusech ruských úřadů o ovlivnění politického prostředí ve světě. Kromě popisu způsobů skrytého vlivu Ruska by měl výbor sledovat vznikající trendy a analyzovat situaci ve srovnání s předchozím rokem. Dosud Kongres věnoval velkou pozornost informačnímu vlivu na rusky mluvící občany v různých zemích.

Strategie reakcí na informační a propagační úsilí Ruské federace, zaměřené na rusky hovořící komunity v zemích s Ruskou federací sousedících.

Tak na školení „novinářů“ v boji s Ruskem, které bylo uskutečněno v Litvě, byly poskytnuty velmi dobré prostředky, ale i to se jim zdálo málo. 8. června 2016 asistentka ministra zahraničí USA Victoria Nuland si stěžovala, že 100 milionů dolarů na „boj s ruskou propagandou“ je málo. Na co tyto peníze šly, vysvětlila velvyslankyně v Litvě:

Provádíme v Evropě školení novinářů, kteří emigrovali, i těch, kdo se budou vracet do Ruska. Podporujeme řadu ruských zpravodajských organizací v pobaltských státech a dalších zemích sousedících s Ruskem. Tato média se obracejí k ruskojazyčnému obyvatelstvu a staví se proti ruské propagandě. Kromě toho budeme podporovat rusky mluvící rozhlasové a televizní vysílání na Ukrajině – to bude mít jistě také nějaký účinek i v Rusku…

Ann Hall, americká velvyslankyně v Litvě

Pokud jde o Pobaltí, pak „ruskou propagandu“ v Litvě nacházejí na těch nejneočekávanějších místech. Tak například kandidát na poslance sněmu Laurinas Kasčjunas označil ruský film „Máša a medvěd“ za informační diverzi a novou propagandistickou zbraň Kremlu. Tento expert-politolog také řekl, že show KVN má v sobě „zakódované politické poselství, které často politici využívají v předvolebním boji“.

Nové Centrum globálního zapojení (Global Engagement Center, GEC) je umístěno v budově ministerstva. A jak píše Daily Beast, dotace půjdou „nezávislým organizacím“, jako Bellingcat a StopFake.

Ale s Trumpovým příchodem k moci se vztahy USA a Ruska mohou změnit. Zákon o informační válce proti Rusku nemusí být novým prezidentem USA podepsán. A pak GEC bude bojovat s Islámským státem, jak je také napsáno na internetových stránkách Centra. Mimochodem, o Rusku, tam není ani řádek. Postaví se Kongres USA proti prezidentovi USA? Uvidíme.

PS. Několik opožděných akcí, snažících se prodloužit hysterii na téma „Rusko ovlivnilo volby“, je v podstatě logickým doplňkem pro již rozšířená centra informačně-psychologické války. Zásadní rozdíl je jen v tom, že již působící struktury byly dosud většinou zaměřeny na Ukrajinu, Rusko a východní Evropu. V tomto případě se však už jedná o daleko systémovější přístup, v rámci kterého se předpokládá nepodceňování možností Ruské federace, pokud jde o vedení informačních a psychologických operací doprovázejících probíhající hybridní války na Ukrajině a v Sýrii, ale ani na území USA a západní Evropy. Vyhlídky takové struktury budou přímo záviset na tom, v jakém duchu se do léta roku 2017 bude vztah Ruska a USA vyvíjet.

Zdroj: http://colonelcassad.livejournal.com/3232913.html#cutid1